I sommer var de «enige» – nå protesterer Oslo mot Bærums E18-forslag

– Jeg oppfatter det som filibustertaktikk, sier Bærums ordfører om bystyrets innsigelse mot E18-planene. Tilhengere og motstandere av nye E18 anklager hverandre for å bryte Oslopakke 3-avtalen.

Oslo, Akershus og staten ble etter veldig tøffe forhandlinger enige om Oslopakke 3.

Da røyken hadde lagt seg var politikerne enige om at nye E18 skal bygges fra Lysaker til Strand.

Bærum kommune har nå sendt reguleringsforslaget for veien på høring. Striden dreier seg om at planen også inkluderer strekningen fra Strand til Ramstadsletta.

Dette er strekningen de krangler om

Slik ser det ut på kartet. Den røde streken er det man er enige om (Lysaker–Strand), den blå er det som ble forskjøvet til neste utbyggingsetappe (Strand–Ramstadsletta).

Bystyret sa ja til innsigelse mot E18

Onsdag vedtok bystyret med Rødt og byrådspartiene at de kommer med en innsigelse mot Bærums reguleringsplan for E18, men kun delen mellom Strand og Ramstadsletta.

I innstillingen fra byrådet kom de med kritikk av reguleringsplanen, men det var i byutviklingskomiteen at forslaget om innsigelse kom på bordet.

Byrådspartiene og Rødt mener at veien, med tre felt i hver retning, bryter Parisavtalen, nasjonale klimamål, Oslo kommunes klimastrategi og ikke minst Oslopakke 3. De mener reguleringsplanen åpner for økt biltrafikk.

En innsigelse kan føre til at prosjektet blir forsinket. Det kan bli megling hos Fylkesmannen, og saken kan til slutt havne på bordet til kommunalminister Jan Tore Sanner (H).

Overfor Aftenposten sier Andreas Halse (Ap) at man kan starte å bygge strekningen Lysaker – Strand, siden innsigelsen kun gjelder for en del av planen.

Dette står i avtalen

I Oslopakke 3-avtalen står det at man ikke er enige om hvordan utbyggingen fra Strand til Drengsrud, altså resten av E18-utbyggingen, skal gjennomføres.

Det står også at reguleringsplanen for Ramstadsletta–Slependen tidligst forventes å foreligge mot slutten av 2019, altså etter valget.

Det står ingenting i avtalen om reguleringsplanen for strekningen Lysaker–Ramstadsletta, bare at man ikke har konkludert med hvordan veien skal se ut mellom Strand og Ramstadsletta.

Statens vegvesen ble også bedt om å utarbeide en alternativ plan med reduserte kostnader, som ikke ville føre til økt biltrafikk inn til Oslo.

Bærumsordfører:–Dette er filibustertaktikk

Ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) er provosert og mener bystyrets vedtak ikke vil gjøre annet enn å utsette saken.

– En innsigelse oppfatter jeg som helt blottet for politisk solidaritet. Tidligere Oslopakker vi har støttet har gjort at Oslo har fått sine miljøtunneler. Tusenvis av mennesker har med andre ord fått bedre luft å puste i. Nå er det Bærums tur til å få tilsvarende miljøtunneler, slik at vi også får gode kollektivløsninger på bakkeplan, sier Krog når Aftenposten snakker med henne før voteringen i bystyret.

– Hva vil en innsigelse ha å si i praksis?

– I praksis kan det bety noe forsinkelse. Vi har som mål å få spaden i jorden i 2018. Hvis det blir en innsigelse, må saken gå til fylkesmannen og eventuelt til kommunalminister Jan Tore Sanner (H).

– Oppfatter du dette som en provokasjon?

– Jeg oppfatter det som filibustertaktikk og et forsøk på å på nytt skape tvil. Jeg oppfatter det som et brudd på Oslopakke 3-avtalen, sier Krog.

Andreas Halse (Ap): – Det er litt tåpelig

– Jeg synes det er litt tåpelig, sier Andreas Halse (Ap) om Krogs filibuster-påstand.

– Det har hele tiden vært klart at vi ikke har ønsket en utvidelse av motorveien inn mot Oslo. Når man legger frem et forslag som betyr utvidelse på en strekning vi ikke er enige om, må man regne med at vi kommer til å protestere mot det, sier Halse (Ap).

I kartet under kan du se hele strekningen politikerne må bli enige om:

–Uproft og useriøst

Solveig Schytz (V), lederen for samferdselsutvalget i Akershus, peker på at fylkesutvalget også har behandlet saken, uten at noen vurderte at reguleringsplanen var i strid med Oslopakke 3.

Gruppeleder Eirik Lae Solberg (H) i Oslo kaller det hele useriøst, og mener det i avtalen er slått fast at E18 skal bygges. Hvordan veien skal utformes, er nå opp til Bærum, Akershus og Statens vegvesen, ifølge ham.

–Vil ikke forsinke prosjektet

Kritikerne peker blant annet på at en reguleringsplan ikke er det samme som en faktisk byggeplan. Man vedtar rammene for hva som kan bygges.

Andreas Halse (Ap) forsvarer innsigelsen. Fra bystyrets talerstol sa han det i realiteten ikke vil forsinke prosjektet, fordi reguleringsplanen for neste del ikke skal komme før 2019.

– Det er litt rart at man har stresset dette gjennom. Det var ikke nødvendig å regulere strekningen utover det vi er blitt enige om, mener Halse.

Det ønsker ikke Bærum-ordfører Krog.

– Vi regulerer hele strekningen under ett. Å stoppe på Strand i fase én betyr flere hundre millioner kroner i ekstra kostnader, samt store ulemper for miljøet da det blir betydelig mer trafikk på småveiene i området rundt, skriver Krog i en SMS.