Oslo

Oslo Havns bryggeprosjekt skulle koste 6,5 mill. og vært ferdig i vår. Nå er det forsinket og blir fem ganger dyrere.

Det er mye som gjenstår bak gjerdet og plakaten som forteller at bryggeprosjektet skulle vært ferdig i vår.

Bryggen i hjertet av sommer-Oslo vil være en byggeplass gjennom hele ferien. Oslo Havn forklarer forsinkelsen og kostnadsøkningen med «uforutsette problemer».

 • Henning Carr Ekroll
  Henning Carr Ekroll
  Nyhetssjef

«Planlagt ferdigstillelse våren 2017», står det å lese på et stort banner som Oslo Havn har hengt opp foran Rådhusbrygge 2 i Oslo sentrum, i et område som er svært populært blant softisspisende oslofolk og turister.

Men her er anleggsmaskiner, containere og grushauger tydelige tegn på at noe ikke har gått som det skal.

I 2014 besluttet Oslo Havn at de skulle pusse opp de hundre år gamle Rådhusbryggene, som stikker ut fra Rådhusplassen mellom Aker Brygge og Akershus festning.

Det skulle lages nytt dekke med en kombinasjon av brostein og tredekke, monteres ny belysning - og skuret på Rådhusbrygge 2 skulle oppgraderes.

Skulle koste 6,5 mill. for to brygger - nå blir det 32 mill. for én

I utgangspunktet var det budsjettert med 6,5 millioner offentlige kroner for at både Rådhusbrygge 2 og 3 skulle fremstå i ny drakt. Men «uforutsette problemer» har ført til at prosjektet gradvis har blitt langt dyrere.

– Ettersom konsulentene begynte å jobbe fant man ut at den tekniske infrastrukturen på brygga hadde nådd sin forventede levetid, samt at bærekonstruksjonen på deler av Rådhusbrygge 2 var dårlig, skriver Oslo Havns kommunikasjonsrådgiver Trude Thingelstad i en epost.

 • Dette kommer også ved Rådhusbryggene: Nå får Oslo sitt eget fisketorg

I 2015 ble kostnadsrammen økt til 22 millioner kroner, slik at hele bryggens infrastruktur kunne byttes ut. Men også dette viste seg å bli for lite.

Nå er anslaget at det vil koste 32 millioner kroner å rehabilitere Rådhusbrygge 2 alene. Arbeidet med Rådhusbrygge 3 er foreløpig satt på vent.

Slik er Rådhusbrygge 2 ment å se ut ved ferdigstillelse.

Fant forurenset masse

– Prosjektet har støtt på uforutsette problemer, blant annet knyttet til funn av forurensede fyllmasser som måtte skiftes ut og håndteres på en forsvarlig måte. I tillegg har det oppstått behov for å etablere nye fortøyningspunkter på brygga, noe som har ført til en utsettelse av opprinnelig ferdigstillelsesdato, skriver Thingelstad.

– Hvorfor ble det ikke risikoen for forurensede masser tatt høyde for tidligere? Dette er vel ikke en ukjent utfordring for prosjekter i Oslos havneområder?

– Det ble i forkant av byggearbeidene foretatt miljøtekniske grunnundersøkelser. Disse viste at det ikke var spesielt forurensede masser på brygga. Da anleggsarbeidene startet opp ble det imidlertid funnet store forekomster av alunskifer, som ikke var blitt avdekket av grunnundersøkelsen, skriver Thingelstad.

Det er nå ventet at arbeidet med Rådhusbrygge 2 kan være ferdig i september. Rådhusbrygge 1 og 4 er allerede oppgradert og ble ferdigstilt i 2014 og 2015.

Les også:

Les mer om

 1. Oslo
 2. Oslo kommune
 3. Oslo havn
 4. Aker Brygge
 5. Infrastruktur