Oslo-området vil bli rammet av jordskjelv igjen. Men det blir langt unna Skjelvets dystopiske filmscener

Bekymrede nordmenn ringer til jordskjelvforsker etter at byer i Tyrkia er lagt i grus. Det kommer trolig nye skjelv i Oslo, men folk trenger ikke bekymre seg, svarer han.

Den enormt store Johanneskirken ved Kontraskjæret var dårlig fundamentert og ble så skadet av Oslo-skjelvet i 1904 at den ble stengt og senere revet.

Det er søndag morgen 23. oktober 1904 og klokken viser 11.27. Norge deler konge med Sverige og det er fortsatt ett år til unionsoppløsning.

På kirkebenkene på begge sidene av Oslofjorden sitter folk som sild i tønne. Midt under høytidsmessen begynner bakken å riste og buldre. Vinduer knuser, møbler velter. Flere bygninger blir skadet. Mange steder oppstår det full panikk.

I Oslo domkirke, som da het Vår frelsers kirke, blir folk trampet ned i kaoset. Johanneskirken på Christiania torv, ved Kontraskjæret, blir så skadet at den noen år senere ble revet.

Jordskjelvet ryster begge sider av Oslofjorden, helt fra Fredrikstad og Tønsberg i sør til nord for Oslo. Helt til Namsos kjentes det. Episenteret lå i Kattegat ca. 25 km sør for Hvaler.

I ettertid er skjelvet blitt beregnet til en styrke på 5,4 på Richters skala.

Jordskjelvet var forsideoppslag i Aftenposten mandag 24. oktober 1904.

Får mange telefoner

I Tyrkia og Syria er hele byer lagt i grus etter jordskjelvene tidligere i februar i år. De ble målt til 7,8 og 7,7 i styrke.

Kan noe lignende skje i Norge? Svaret er nei, skal vi tro forskningsleder Volker Oye i forskningsstiftelsen Norsar. Han er ekspert på seismologiseismologiSeismologi er læren om jordskjelv og om bølgers bevegelse i Jorden. Ved jordskjelv, sprengninger og lignende oppstår seismiske bølger som brer seg med forskjellig hastighet og i alle retninger ut fra skjelvets senter. og seismisk overvåking.

Jordskjelvet i Tyrkia og Syria betegnes som den verste naturkatastrofen i Europa på 100 år.

Oye forteller at mange har ringt inn til dem i det siste og vært bekymret for lignende skjelv her hjemme.

– Da prøver vi å berolige så godt vi kan. Vi kan jo ikke garantere at det ikke kommer jordskjelv i Norge, men det er svært lav sannsynlighet for det. Og dersom det skulle kommet skjelv her, vil det ikke være i nærheten av slik vi nå ser i Tyrkia, beroliger han.

Mest jordskjelvutsatt i Nord-Europa

Tyrkia er et av verdens mest jordskjelvutsatte landjordskjelvutsatte landOmråder som er geografisk plassert nær grenser og møtepunkter mellom kontinentalplatene er mest utsatt. .

Norge ligger ikke like utsatt til. Men det mange kanskje ikke vet, er at Norge faktisk har den høyeste jordskjelvaktiviteten i Europa nord for Alpene – med unntak av Island.

Jordskjelv her hjemme er ganske vanlig. Men de aller fleste er svake. Det er ikke registrert dødsfall etter jordskjelv i Norge.

Denne animasjonen viser alle jordskjelv i Norge mellom 1998 og 2019.

– Norge har ca. 10 små skjelv hvert år, de fleste på Vestlandet og nedover mot Stavanger. Så har vi noen skjelv i Nordland, og noen i Oslo. Men i Oslo er det sjelden at folk kjenner det, det skjer så mye byggearbeid og sprengninger allerede, sier Oye.

Det største skjelvet i nyere tid var i 2008, i Storfjorden vest for Svalbard. Det hadde en styrke på 6,2. Fordi det lå langt til havs førte det ikke til skader.

Det siste skjelvet i Norge, som mange på Vestlandet kunne føle, var i Nordsjøen i nærheten av Snorre-feltet den 21. mars i fjor. Det hadde en styrke på 5,1.

Skjelvet i 1904, ofte kalt Osloskjelvet, er blant de større skjelvene som noensinne er registrert i Norge.

– Nye skjelv vil komme

Ekebergsletta bølger seg. Barcode velter som dominobrikker. Postgirobygget kollapser og velter inn i Oslo Plaza. De dystopiske scenene er hentet fra katastrofefilmen Skjelvet fra 2018.

Noe sånt vil trolig aldri skje. Og skulle et nytt skjelv ramme Oslo, vil konsekvensene trolig bli langt mindre dramatiske. Men nye og potensielt kraftigere skjelv enn det i 1904 vil komme, ifølge Oye.

– Det vil komme lignende skjelv i fremtiden, med lignende styrke. Men sannsynligheten for at det skjer i løpet av de neste 100 årene er veldig lav, sier han.

Oye forteller at deres analyser tilsier at et skjelv med styrke på magnitudemagnitudeEt jordskjelv frigjør enorme mengder energi, og styrken angis med begrepet magnitude. Det finnes flere magnitude typer. Den mest kjente typen er Richter-magnitude (også kalt Richter-tall). 6 kan være mulig på norsk jord. Hvor store skader det potensielt vil kunne medføre, avhenger av styrke og hvor nært byen episenteret ligger, forklarer Oye.

Jordskjelv i Oslofjorden er verst tenkelig

Oslo kommune stiller seg jevnlig spørsmålene: Hva er de verst tenkelige krisene som kan ramme byen? Hvor sannsynlige er de? Og hva vil skje hvis de faktisk inntreffer?

I 2021 kom svarene. Krisene er rangert langs to akser: Sannsynlighet og konsekvens. Den mest sannsynlige krisen er heldigvis ikke et jordskjelv. Det er et digitalt angrep.

Men: Jordskjelv er det verst tenkelige. Av 16 krisescenarioer vil et jordskjelv få de mest omfattende og alvorlige konsekvensene for liv og helse.

Beredskapsetaten har tatt utgangspunkt i et skjelv i Oslofjorden. Fjorden ligger nemlig på en geologisk rift, en slags sårsone. Den kalles for Oslo-grabenOslo-grabenBåde før og etter 1904 har Oslo-graben vært åsted for jordskjelv. I november 2000 ble et skjelv i Strømstad-området, med en styrke på 3.8, følt over store deler av Østlandet. og som strekker seg langs hele Oslofjorden og opp til Mjøsa.

Et skjelv vil kunne føre til brudd i infrastruktur, sammenraste bygninger og vanskelige redningsforhold, ifølge rapporten.

Oye understreker at dagens nybygg er bygget etter strenge standarder. Dermed blir sjansen for alvorlige skader mindre.

– Når på døgnet skjelvet skjer vil også kunne ha mye å si, om folk befinner seg innendørs eller utendørs, sier han.