Det raser rundt nedleggelsen av ABC-enheten i Oslo. Nå åpner Bærum sitt eget tilbud.

Oslo universitetssykehus (OUS) legger ned landets mest kjente klinikk for naturlige fødsler. Bærum sykehus går motsatt vei og åpner snart et nytt ABC-lignende tilbud.

Bærum sykehus åpner snart sin egen enhet for medikamentfrie fødsler.

«ABC-klinikken stenger permanent 4. mars.»

Nyheten slo ned som en bombe blant både tillitsvalgte, politikere og kjendiser i januar. Den populære fødeklinikken ABC-klinikkenABC-klinikkenKlinikken har tilbudt både kontroller og barselomsorg i samme avdeling – med samme personale. Den har også gitt gravide mulighet til vannfødsel. er landets mest kjente fødested for medikamentfrie fødsler. Klinikken som blant annet har tilbudt mulighet for vannfødsel. Den har vært i drift i 25 år.

Årsaken er at Oslo universitetssykehus (OUS) ser seg nødt til å stramme inn og kutte kostnader. OUS hadde allerede varslet at to til fire fødestuer ved sykehuset stenges. Det begrunnes blant annet med færre fødsler.

Avgjørelsen har skapt sterke reaksjoner, og debatten rundt prioritering av kvinnehelse har rast. Flere mener sykehusledelsen overkjører både kvinner, jordmødre og faglige råd.

– Dette er en sorgens dag for fremtidige fødekvinner, sa komiker Sigrid Bonde Tusvik til VG. Hun har selv født på klinikken to ganger.

«Helhetlig fødetilbud»

I Bærum er tonen derimot en litt annen. Der vil Bærum sykehus snart åpne sitt eget ABC-lignende tilbud, ifølge Budstikka.

Klinikkdirektør Trine Olsen sier til avisen at de nå jobber med å rekruttere jordmødre med riktig kompetanse.

Når ABC-tilbudet ved Ullevaal legges ned i mars, er det grunn til å tro at flere ønsker seg til Bærum når deres tilbud er på plass.

– Det er litt for tidlig å si om vi får et rush. Det har jo alltid kommet fødende fra Oslo til oss og omvendt. Men det er kanskje ikke så rart om fødende som hadde tenkt å føde på ABC-klinikken på Ullevål, vil se seg rundt, sier Olsen.

Hun forteller at de har jobbet med tilbudet en stund, og at de ikke vil kalle det for en «ABC-enhet» som i Oslo. I Bærum vil tilbudet bli kalt «helhetlig fødetilbud».