Oslo

Så lønnsom blir den nye Oslo-trafikken

Utvidet E18 vestover. Fornebubane. Oppgradering trikk og T-bane. For hver krone som investeres i Oslo-trafikken får man igjen 2,43 kroner!

Glimt inn i Oslotrafikken i Storgata en onsdag ettermiddag i rushtiden. Selv om kollektivtransporten dominerer er det så mye av den at busser og trikker blokkerer for hverandre. På trikkeholdeplassene er det mange som ikke kommer på, på grunn av fulle kupeer.
 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist
Folk har til nå bare fått en smakebit på byggearbeider på vei og bane i og rundt Oslo. Går Oslopakke 3 gjennom blir nye, massive byggearbeider igangsatt.

Det viser helt nye beregninger gjort av Veivesenet.

 • T-Bane til Fornebu
 • Bredere E18 vestfra med kollektiv— og egen sykkeltrasé
 • T-Bane til Ahus
 • Trikk til Tonsenhagen
 • Fjordtrikk via Vippetangen
 • Store investeringer for trikk og T-bane
 • Tiltak som favner titalls på titalls milliarder kroner for årene 2013-2032.
  Alle disse kjempeprosjektene, og flere som inngår i Oslo og Akershus samferdselsambisjoner, har i årevis vært regnet som rene utgiftsposter.

Overskudd på 41,5 mrd kroner

Tirsdag kveld ble nye tall presentert i styringsgruppen for Oslopakke 3. Disse viser at milliardprosjektene tvert i mot vil gå med milliardoverskudd - perioden 2013-2032 sett under ett.

- Vi nærmer oss sannheten for samfunnsøkonomisk lønnsomhet for samferdselsprosjekter som dette, mye takket være at man har begynt å trekke inn viktige elementer i regnestykkene, som fremkommelighet og trafikksikkerhet, sier fylkesordfører Nils Aage Jegstad (H).

— Den nye regnemetoden som nå er tatt i bruk (se egen faktaramme) slår veldig positivt ut, legger han til.

Å flytte sykkelen fra biltrafikken til egen trasé gir store samfunnsøkonomiske gevinster, viser nye beregninger fra Vegvesenet.

Sykkel gir femdobbelt igjen

En egen sykkelvei er planlagt fra Lysaker til Sandvika, langs det som kalles vestkorridoren. Den skal koste 500 millioner og vil gi en samfunnsøkonomisk lønnsomhet på 2,5 mrd.

— Grunnen er at folk kommer raskere frem. Utrygghetsfølelsen forsvinner, og da har vi ikke en gang regnet inn helsegevinsten, som er ganske betydelig, sier Terje Rognlien, sekretariatsleder for Oslopakke 3.

- Fastlands-Norges mest lønnsomme

T-baneprosjektene er blant de aller mest lønnsomme, i Oslopakke 3. Det å frakte folk raskere på jobben gir stor samfunnsøkonomisk gevinst.

— Dette er den mest lønnsomme investeringen Norge gjør på fastlandet, sier Erling Sæther, direktør for NHO Logistikk og transport.- Oslopakke 3 er allerede en stor suksess. Biltrafikken går ned, kollektivtrafikk opp, sier han.

- Men bredere E18 vestover er omstridt?

— Det er først og fremst et kollektivprosjekt, deretter et næringsprosjekt med tanke på varetransport som står i kø. Nå forventer vi at staten trår til, sier Sæther.

Det store samferdselsslaget

I likhet med forkjempere for fergefri E39 og ny Ringeriksbane går toppolitikerne i Oslo og Akershus sammen for å få gjennomført Oslopakke 3.

Hvor mye staten vil bidra med vil gå frem av ny Nasjonal transportplan (NTP), som Regjeringen legger frem i april.

At de kjempestore prosjektene i Oslo og Akershus ifølge de nye beregningene er lønnsomme, håper Jegstad & co at skal gi god drahjelp.

- Småprosjekter vil også gå i pluss

Med i de nye beregningene er ikke "mindre" prosjekter, som nye busstasjoner og trafikksikkerhetstiltak.— Disse viser seg å være umulig å kode inn i beregningsmodellen. Det vi vet er at dette normalt er tiltak som også er med på å øke verdien sier Terje Rognlien.

Kollektiv mest lønnsomt

- Hvilke prosjekter er de mest lønnsomme?

— Kollektivprosjekter, som ny Lørenbane, Kolsåsbanen og Fornebubanen. Dette er fordi den største gevinsten ligger i at folk kommer raskere til og fra jobb.

- Hva med den omstridte utvidelsen av E18 vestover?

— Også den kommer så vidt vi vet ut i pluss, sier Rognlien.

Visste du dette om Oslo-transporten?

Tirsdag kveld ble også en lang rekke "artige" faktaopplysninger om alle typer trafikk i og rundt Oslo lagt frem.

 • Visste du f. eks. at gjennomsnittshastigheten på hovedveinettet i Oslo og Akershus har økt med drøyt én km i timen, fra 2007 til 2009?
 • Til ca. 42 km/t?
 • At det går litt raskere på strekningen Ryen-Lysaker, men knapt nok raskere mellom Asker og Bjørvika?
 • At gjennomsnittsfarten har gått ned på strekningen Skedsmovollen - Bjørvika?

Her er andre nøkkelfakta:

Bomringpasseringer:

 • Fra 2011-2012 økte trafikken gjennom bomringen til Oslo med 0,4 prosent .
 • Antall bomringpasseringer fra Bærum økte med 0,5 prosent.
 • I 2012 sier omtrent like mange at innføringen av bompenger i Oslo-området har vært positiv (49 prosent) som negativt (51 prosent).
  (Så sent som i 2011 mente 60 prosent at den hadde vært negativ, 40 prosent positiv.)

Hovedveinettet:

 • I 2012 var 59 prosent fornøyd med hovedveinettet, 5 prosent ned fra 2009.
  Kollektivtrafikken:
 • Kollektivtrafikken har økt med 25 prosent fra 2007 til 2011.
 • I 2012 var 64 prosent fornøyd med kollektivtilbudet. Det er toppscore for perioden 2003-2012.
  Tilrettelegging gang-sykkel-kollektiv:
 • Folk har høyst ulik oppfatning om utviklingen for gange, sykkel etc.
 • Hele 77 prosent er fornøyd med dagens tilrettelegging for gående.
 • 60 prosent er fornøyd med tilretteleggingen for kollektivtilbud.
 • 58 prosent er misfornøyd med tilretteleggingen for sykkelveinettet.
Fornebubanen kan åpne for massiv fortetting. Totalt har Ruter regnet seg frem til at det er potensial for nærmere 9000 boliger på Majorstuen og mellom Frognerkilen og Lysaker.

Dette vil folk prioritere opp — og ned:

 • 84 prosent av befolkningen vil prioritere opp kollektivtrafikanter.
 • 77 prosent vil prioritere opp syklister.
 • 51 prosent vil prioritere opp fotgjengere.
 • Bare 34 prosent vil prioritere opp bilister. 18 prosent vil prioritere dem ned, 46 synes dagens nivå er passe.

Miljøfartsgrense

I januar 2012 gjennomførte Respons en meningsmåling for Aftenposten som viste at 52 prosent var positive til miljøfartsgrensen, 32 prosent negative. 16 prosent hadde ingen mening.

Noen færre støtter miljøfartsgrense i en ny måling enn den som ble gjennomført for Aftenposten i januar i fjor.

Rapporten som legges frem torsdag sier at 48 prosent er positive til miljøfartsgrense.

Den omstridte fartsgrensen blir uansett ikke gjeninnført før tidligst høsten 2013.

Obligatorisk bompengebrikke:

Det er et klart flertall blant dem som har gjort seg opp en mening som ønsker at det innføres obligatorisk bombrikke for alle.

46 prosent sier ja, 37 prosent nei, mens 16 ikke har noen mening om dette.

Behandles før sommeren

Ifølge Nils Aage Jegstad vil handlingsprogrammet for Oslopakke 3 være ferdig behandlet før sommeren, i Oslo og Akershus.

— Forslaget vil bli lagt frem 8. mai, sier Jegstad.

Les også

 1. Frp i 2008: Ignorerte varsel om milliardsprekkFrp i 2013: Overrasket over milliardsprekk

 2. Hver fjerde bil må bort innen 2030

 3. - Kollektivtilbudet vil bryte sammen

Les mer om

 1. Samferdsel