Tatt av samme fotoboks fem ganger på 12 dager. Får solid bøterabatt.

Nesten annenhver dag på samme tidspunkt av døgnet ble sjåføren tatt av samme fotoboks fem ganger på kort tid.

Denne fotoboksen på Ring 2 ved Marienlyst tok bilder av samme kvinne hele seks ganger i fjor.

Første gang kvinnens bil ble knipset av fotoboksen i Kirkeveien ved Marienlyst i Oslo, var i mars i fjor. Da ble den registrert med en fart på 59 km/t i 50-sonen av fotoboksen på Ring 2 på kveldstid.

Deretter tok det nesten et halvt år før neste gang bilen hennes ble avbildet der. I perioden 22. august til 2. september i fjor ble det registrert hele fem fartsovertredelser på henne av samme fotoboks. Hver gang ble hun registrert med samme bil. Den har hun nå eid i nesten to år.

Samtlige ganger ble bilen registrert til samme tid på døgnet. Fire av fem ganger ble bilen registrert med en hastighet på 70 km/t. Den ene gangen ble farten målt til 65 km/t.

Har fått 14 prikker

Ifølge et forelegg som Aftenposten har sett, har sjåføren pådratt seg 14 prikker for denne kjøringen. Får man åtte prikker i førerkortet i løpet av tre år, så mister man førerkortet for et halvt år. Dermed mistet kvinnen førerkortet i fjor høst.

Fartsovertredelsene som ble registrert på sjåføren, skulle isolert sett gi henne bøter på overkant av 30.000 kroner til sammen. Likevel har hun nå fått tilbud om å godta en bot på 18.200 for alle forholdene. Dette betyr en «rabatt» på 12.000 kroner. Sjåføren har foreløpig ikke vedtatt forelegget. Nå havner saken i Oslo tingrett.

– Ved utmåling av straff i straffesaker skal det generelt legges vekt på forholdsmessighet mellom handling og straff. For masseovertredelser er det i enkelte tilfeller gitt visse utgangspunkter, som for eksempel i forskrift om forenklet forelegg i veitrafikksaker. I forskriftens § 2 fremgår det at flere overtredelser kan avgjøres med fellesbot, og at det da gis fullt ut for høyeste enkeltbot. Og så reduseres øvrige bøter med 50 prosent, sier Marianne Hegg.

Hun er politifullmektig i Oslo politidistrikt.

Risiko i trafikken

Hegg ser på slik kjøring som en risikofaktor i trafikken.

– Høy fart er en av faktorene som er medvirkende til ulykker i trafikken. Sjåfører som gjentatte ganger overtrer trafikkreglene, utgjør en risikofaktor i trafikken, sier Hegg.

Hun sier at det skjer med jevne mellomrom at politiet i Oslo får anmeldelser hvor samme person er tatt gjentatte ganger i samme fotoboks, men har ikke grunnlag for å si hvor vanlig det er.

– Er det ikke merket på stedet at det er fotoboks der?

– Automatisk trafikkontroll varsles med skilt, uavhengig av om det er punktmåling eller strekningsmåling, og fotoboksen er som regel godt synlig.

Aftenposten har ikke lykkes i å komme i kontakt med sjåføren.