To lyspunkter og tre bekymringer. Slik ser kriminalitetskartet ut for de yngste.

Volden øker, og flere unge blir tatt med kniv. Men noen piler peker i riktig retning.

Bydel Gamle Oslo huser blant annet områdene Nedre Tøyen og Grønland, hvor det er store levekårsutfordringer. Området på Grønland er i flere år blitt omtalt som Norges største markedsplass for kjøp og salg av narkotika. Mye av kriminaliteten blant de yngste skjer også her.

Unge som raner, knivstikker eller begår vold, har i flere år vært en stor utfordring. I flere rapporter har politiet i Oslo og kommunen pekt på hvem de unge som begår mye kriminalitet, er. Men hvordan ser kriminalitetskartet i Oslo egentlig ut?

Det forsøker Salto-rapporten for 2022Salto-rapporten for 2022Hvert år gir Oslo politidistrikt og Oslo kommune ut en rapport om barne- og ungdomskriminalitet. Denne er et ledd i det såkalte Salto-samarbeidet, som har som mål å minske rus og kriminalitet blant barn og unge. å svare på.

Tre ting bekymrer politiet.

Les hele saken med abonnement