Oslo

Vil bygge elvebyen i Nydalen og Storo

Avantor har hyret inn arkitekter fra Oslo og København for å lage en storstilet byutviklingsplan for Nydalen. Arkitektene har funnet plass til 3000 nye boliger i det tidligere industriområdet.

Slik ser Avantor for seg området mellom BI og Storo i Sandakerveien i fremtiden. Dette er en av møteplassene som skal trekke folk.
  • Astrid Løken
    Astrid Løken
    journalist
Slik ser Avantor for seg området nord for Ring 3. Industribygget i Gjerdrumsveien 12, som ligger nord for Ring 3, sees til venstre. Til høyre for Akerselva har arkitektene tegnet inn boliger. Ring 3 skimtes rett frem.
Slik ser arkitektene for seg Gullhaug Torg i fremtiden. Arkitektene legger opp til mer åpenhet ut mot gateplan enn i dag.
Arkitektene foreslår en miks av bolig og næring i gamle og nye bygg. Fiskars holder til i det gamle bygget i dag. Arkitektene foreslår nybygg til boliger på toppen av Fiskars-bygget.
Arkitektene foreslår å skape aktivitet i områder som er grå og kjedelige i dag. Slik vil de live opp plassen under motorveien (Ring 3) i fremtiden.

Se flere bilder av planene i bildekarusellen over saken.

Avantor begynte å bygge ut i industritomtene i Nydalen for bortimot 20 år siden. I løpet av disse årene har de bygget 550.000 kvadratmeter næringsbygg og Akerselva til et rekreasasjonsområde. Nå vil de utvide og videreutvikle området.

— I første fase transformerte vi Nydalen fra et forurenset industriområde til et ni til fire sentrum. De første årene var det ikke så mange mennesker her at det var potensial for å bygge kafeer. Nå er T-banen og BI på plass. Menneskene også. Så nå ønsker vi å utvikle Nydalen videre til en komplett bydel hvor menneskene er i sentrum, sier Øystein Thorup, administrerende direktør i Avantor.

Utviklingen av Nydalen alle startet på 1990-tallet og har lite utadrettet virksomhet på bakkeplan. Det ønsker Øystein Thorup, administrerende direktør i Avantor, som eier store områder i Nydalen, å gjøre noe med. Avantor har hyret inn arkitekt Kurt Singstad fra MAD AS. MAD har sammen med COBE arkitekter fra København laget en byutviklingsplan for området.

Avantor, som eier mye eiendom i Nydalen, har hyret inn MAD arkitekter fra Oslo og COBE arkitekter fra København for å lage en plan for hvordan det kan bli mer liv og røre utover kvelden. Planen skal presenteres på byutviklingskonferansen Oslo Urban Arena i Folketeatret onsdag 18. juni.Arkitektene har trålet Nydalen og funnet plass til nærmere 500 000 kvadratmeter med nybygg og transformasjon av gamle bygg. De ønsker seg en miks av boliger og næring og har plottet inn plass til 3000 nye boliger i området. Boligdelen utgjøre nærmere halvparten utbyggingspotensialet.

Planen har fått navnet Nydalen + og strekker seg fra Nydalen og helt opp til oversiden av Ring 3. Planen tar også med seg området bort til Storo.

Skal skape liv og røre i Nydalen alle

Planen legger opp til en ny Nydalen alle utvides med butikker, kafeer, bolig, næring og kulturtilbud.

— I dag kan Nydalen oppleves som en isolert enklave. Vi ønsker å knytte Storo og Nydalen sammen. I dag er det en barrière mellom de to områdene, sier Kurt Singstad, arkitekt i MAD.

Singstad påpeker at næringsbyggene som ble bygget i Nydalen på 1990-tallet har lite utadrettet virksomhet på gateplan.

— Den gangen disse byggene ble satt opp var det næringslivets prinsipper som gjaldt, og det har ført til at det er lite byliv her etter klokken 16, påpeker Singstad.

Den nye planen skal altså bidra til fart og spenning.

— I dag er det 3000 boliger i Nydalen. Potensialet er langt større. Masterplanen vår viser vi at det er plass til plass til 3000 flere boliger i området, sier Thorup.

Singstad påpeker at det er mange mennesker i bydelen, men at det i liten grad er lagt opp for fotfolket.

— I dag er det silk at du får det beste ut av Nydalen om du setter deg bak rattet, sier Singstad.

Vil bygge flere plasser og torg

Det ønsker de å gjøre noe med. Derfor legges det opp til flere plasser og torg, i tillegg til Gullhaug Torg, som er der i dag.

— Skal man skape en mer levende bydel må man sørge for at det ikke er dødpunkter som ligger brakk. Det må fortettes og skapes aktiviteter på disse plassene, påpeker Singstad.

I tillegg til næringseiendommene som Avantor ønsker å modernisere er det flere ubebygde tomter i området.

Avantor og arkitektene har trukket bydelen i retning Marka - opp innunder Ring 3 langs Akerselva - og plassert et boligområde på oversiden ved elven.

- Et viktig grep er å løfte frem Akerselva under Ring 3. I dag er området under motorveien skyggefullt og trist. Det må lages områder som mennesker, ikke biler, kan bevege seg i, så her har vi lagt opp til aktiviteter, sier Singstad.

Ifølge Thorup eier Avantor rundt halvparten av utbyggingspotensialet i planen.

— Denne planen er i tråd med grunnverdiene i kommuneplanen og er et svar på hvordan vi ser for oss utviklingen av Nydalen frem mot 2030. Arkitektene har jobbet fritt i forhold til eierskap, sier Thorup.

- Interessant

Byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen har smugtittet litt på planen, og liker det han ser. Han mener planen er interessant sett i forhold til arbeidet Byrådet har gjort med kommuneplanen som nettopp har vært på høring.

— Vi har så tydelig sagt at tettheten må være størst der infrastrukturen tåler det og kollektivtilbudet er best. Aksen Storo-Nydalen er derfor utpekt til et stort knutepunkt i Oslo, litt à la Skøyen. Så dette er interessant, sier Fredriksen.

Han påpeker at skisser må følges opp i egne reguleringsplaner.

- Men tenkningen er at vi må bo tettere og høyere der hvor kollektivtilbudet er best og at det skal være en bystruktur med bolig og næring i områder som Nydalen, er jeg veldig enig, sier han.

- Men 3000 nye boliger, er det plass?

— Nøyaktig antall og høyder og volumer må vi komme tilbake til, men det er et spennende utgangspunkt med tanke på hvordan vi skal få til 100 000 nye boliger innenfor byens grenser de neste 20 årene, sier byråden og legger til:

— Hadde vi regulert Nydalen i dag, hadde vært langt flere boliger enn planen fra 1990-tallet sier, sier byutviklingsbyråden.

En modell av Nydalen + vil bli stilt ut i Folketeaterpassasjen under Oslo Urban Arena onsdag 18. juni og torsdag 19. juni.

De grå figurene er eksisterende bygg. Det svarte viser hvor det kan bygges nytt eller eiendom som kan bygges om/bygges på. Arkitektene legger opp til en miks av bolig og næring.

Les mer om

  1. Byutvikling