Oslo

Kringsjå studentby skal få sportslig image

Skibod, sykkelverksted, parsellhager og bilkollektiv skal trekke friluftsinteresserte studenter til Kringsjå studentby.

Slik ser SiOs forslag til ny studentby på Kringsjå, sett fra Sognsveien.
  • Astrid Løken
    Astrid Løken
    journalist

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) planlegger å bygge 1650 nye studentboliger på Kringsjå. Boligene kommer i tillegg til de bortimot 2500 boligene som er der i dag.

Planforslaget er nå ute på offentlig høring. Høringsfristen er 17. november.

— Kringsjå studentby har i dag et rykte som vi ikke synes er representativt for området. Vi ønsker å dempe inntrykket av Kringsjå som en nedslitt studentby fra 1970-tallet og ønsker å revitalisere hele studentbyen, sier Trond Bakke, direktør i SiO.

Skibod og sykkelverksted

SiO ønsker å skape en studentby med friluftsprofil. Skibod, sykkelverksted og trimrom er noen av grepene.

At Kringsjå ligger nær marka, er et fortrinn. SiO ønsker at studentbyen skal assosieres med friluftsliv, idrett og fysisk aktivitet.

Området har i dag mange parkeringsplasser på bakkeplan. SiO forslår å flytte 224 parkeringsplasser inn i parkeringshus under bakken.

— Vi beholder de grønne områdene som er og bygger stort sett på det som nå er asfalt og parkeringsplasser, sier han.

Ifølge Bakke skal majoriteten av de nye bygningene ligge langs Sognsveien og langs Olav M. Troviks vei, som går mellom studentbyen og Idrettshøyskolen.

Slik ønsker SiO at det skal se ut inne i gårdsrommene i nye Sogn studentby.

Gå på ski fra døren

SiO har lagt inn 4260 sykkelparkeringsplasser i planforslaget, som også innebærer å koble gang og sykkelveier opp mot eksisterende turveitraseer og løypenett.

— Vi ønsker også å gjøre det mulig å preparere skispor og vil lage trasé for skiløype fra Kringsjå stasjon og inn til løypenettet i Marka. Da kan studentene spenne på seg skiene ved utgangsdøren.

SiO ønsker også dialog med Ruter om tryggere overgang mellom studentbyen og Kringsjå stasjon.

— Samtidig håper vi å få til hyppigere avganger på T-banen, sier han.

Bilkollektiv og parsellhager

Flesteparten av de nye byggene skal bygges der det i dag er asfalt. Dette for å beholde mest mulig av det grønne.

I dag er det en liten pub som driftes av en studentforening i studentbyen.— Vi skal sette av arealer som gjør det mulig å ha flere typer serveringssteder der, men det er ikke sikkert SiO skal drifte dem, sier Bakke.

Parsellhager er også inne i forslaget. Studenter med grønne fingre skal kunne dyrke egne grønnsaker og krydderurter.

Ønsker 28 meter høyt signalbygg

SiO drømmer om et høyhus; et signalbygg som ønsker velkommen til studentbyen, men høyden har ført til reaksjoner.

Flere har reagert på planene om å bygge et 28 meter høyt signalbygg på tomten.— Vi ønsker oss et signalbygg som ønsker velkommen til studentbyen, men vi vet at høyden er problematisk, sier Bakke.

Plan- og bygningsetaten har utarbeidet et alternativt forslag med blant annet lavere høyde.

Naoer frykter også økt trafikk med 1650 nye boliger på Kringsjå. Høringsfristen er 17. november. SiO skal gjennomgå innspillene fra høringsinstansene og sy sammen et revidert forslag til PBE på nyåret. Når forslaget er behandlet, sendes saken til politikerne i Rådhuset.

Målet er byggestart ved årsskiftet 2015/2016. Planen er å bygge ut i etapper.

— Vi håper at de første studentene kan flytte inn på nyåret 2017, sier Bakke.

Les også

  1. «Med dagens ordning kan hvem som helst bo på studenthybel»

  2. Studentby som gir deg livserfaring

  3. «Kringsjå er en ghetto»

  4. OL satte fart i byggingen

  5. «På Sogn fikk man eget kjøkken og lov til å bade når man ville»