Søppelkaoset: Byrådet har visst om brudd på arbeidsmiljøloven hos Veireno siden oktober

Byrådet fikk beskjed om brudd på arbeidsmiljøloven i Veireno i «slutten av oktober». Men det er pr. nå ikke grunnlag for å heve kontrakten med Veireno, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) sier de var klar over brudd på arbeidsmiljøloven hos Veireno i slutten av oktober, men ikke det omfanget som rapporten fra Arbeidstilsynet viser.

Det har florert med påstander om brudd på arbeidsmiljøloven siden Veireno AS overtok ansvaret for søppelhentingen i Oslo. Nå har Arbeidstilsynet kontrollert hos selskapet.

Tilsynet fant flere hundre lovbrudd - i første rekke tilfeller der ansatte har jobbet alt for mye og hatt for lite fri mellom skiftene.

«Dette viser etter vår vurdering at arbeidsgiver ikke har tiltrekkelige rutiner for å avdekke, rette opp eller forebygge overtredelser av arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid.» skriver Arbeidstilsynet.

Nå viser det seg at Oslos byråd har visst om disse lovbruddene i flere måneder.

Byråden: - Må ordnes opp i

– Arbeidstilsynet skriver blant annet at Veireno ikke har hatt gode nok rutiner. Har du fortsatt tillit til Veireno?

– Vi har mottatt rapporten fra Arbeidstilsynet i dag. Den ser på en periode mellom 3. og 31. oktober. Da ble det avdekket grove brudd på arbeidsmiljøloven, som jeg ser alvorlig på. Det er altfor lange dager, altfor lange uker og altfor langt arbeid i strekk. Slik skal det ikke være, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) på telefon til Aftenposten.

– Det er en del av de momentene rapporten trekker frem. Helt siden vi fikk beskjed om at det har skjedd brudd på Arbeidsmiljøloven i høst, har vi vært tydelige på at dette må ordnes opp i.

– Når fikk dere beskjed om det?

– Renovasjonsetaten fikk beskjed i slutten av oktober.

Byrådet fikk beskjed om brudd på arbeidsmiljøloven i november

– Når fikk byrådet beskjed?

– På samme tid. Det vi var tydelige på er at vi forventet at det skulle løses. Helt siden da har Renovasjonsetaten hatt ukentlige møter med krav om retting, blant annet for å styrke internadministrasjonen i selskapet, og at man forventet at situasjonen skulle være i orden innen uke 50.

– Men byrådet har altså visst om dette siden slutten av oktober?

– Det har vært tydelig både i media og at Arbeidstilsynet har gitt beskjed om brudd på arbeidsmiljøloven. Byrådet var ikke klar over omfanget av dette, det er en vesensforskjell. Alle som jobber for Oslo kommune skal ha gode lønns- og arbeidsvilkår. Vi har vært klokkeklare overfor Renovasjonsetaten hele tiden at vi forventer at dette skal komme i orden. Det vi ser er at helt fra Renovasjonsetaten tok fatt i dette, har det vært en kraftig forbedring.

Svært mange lesere har tatt kontakt med Aftenposten, og sendt inn bilder av overfylte søppelrom og søppelkasser. Her er et lite utvalg.

Brudd på arbeidsmiljøloven også etter uke 50

– Hva legger du i det?

– Det var null brudd i uke 50.

– Har det vært brudd etter uke 50?

– Jeg har fått beskjed om at i uke 51 og 52 var det seks brudd tilsammen.

– Hvor mye er dette byrådet villige til å tåle før dere vil oppheve kontrakten?

– Nå har vi mottatt denne rapporten i dag, og jeg må be om tid så vi får sett grundig gjennom den sammen med Renovasjonsetaten for å vurdere omfanget og hva slags konsekvenser dette bør ha.

– Men dere vet jo at det har vært brudd på arbeidsmiljøloven også etter tidsperioden rapporten tar for seg. Hvor mye tid trenger dere?

– Renovasjonsetaten har helt fra dette ble avdekket i begynnelsen av november, sanksjonert mot Veireno og krevd retting. De har ilagt dagmulkter, krevd økt bemanning og økt innsats. Her har det vært stilt strenge krav.

Byrådet mener de pr. nå ikke har grunnlag til å heve kontrakten

– Hvor mange brudd på Arbeidsmiljøloven vil dere akseptere?

– Vi vil ikke akseptere en situasjon hvor de som jobber i Oslo kommune ikke har gode lønns- og arbeidsvilkår, som det som er avdekket i denne rapporten. Det har vært et tydelig krav siden jeg fikk vite om bruddene, at dette skulle være rettet. Vi vurderer kontinuerlig om det grunnlag til å heve kontrakten.

– Når tar dere en avgjørelse om det?

– Det er en vurdering som er gjort hele veien. Vurderingen pr. nå er at det ikke er grunnlag for å heve kontrakten. Men dette vurderes kontinuerlig. Kommunen er bundet av kontrakten som er inngått.

– Én måned med brudd på arbeidsmiljøloven, som rapporten fra Arbeidstilsynet viser, er ikke nok til å heve kontrakten?

– Som jeg sa er det pr. nå ikke grunnlag for å heve kontrakten. Dette er noe som Renovasjonsetaten vurderer kontinuerlig, og vi tar funnene fra oktober i fjor svært alvorlig. Sånn skal det ikke være å jobbe i Oslo kommune, og dette er helt uholdbart. Men vi har krevd at det rettes opp helt fra vi fikk beskjed om brudd på arbeidsmiljøloven. Og dette er et pålegg fra Arbeidstilsynet til Veireno, og vi forventer at arbeidsmiljøloven blir fulgt. Det er kommunens forventning til vår leverandør.

Forventer at avfallet blir hentet og at arbeidsmiljøloven følges

– Kan det politiske presset i denne saken, om å få orden på hentingen av avfall, ha ført til bruddene på arbeidsmiljøloven?

– Vi forventer at avfallet i Oslo blir hentet, og at de som henter det har gode lønns- og arbeidsvilkår. Det er to helt ufravikelige vilkår for dem som skal hente avfallet i Oslo.

– Kan det politiske presset i denne saken, om å få orden på hentingen av avfall, ha ført til bruddene på arbeidsmiljøloven?

– Nei, fordi ansvaret til Veireno som leverandør er at avfallet i byen blir hentet, og at det skjer innenfor norske lover.

Aftenposten har tirsdag forsøkt å komme i kontakt med administrerende direktør Jonny Enger i VT-gruppen, men har så langt ikke fått svar.