Oslo

Venstre vil ha nye søppelposer til glass og farlig avfall

I snitt kaster hver Oslo-borger åtte kilo glass og metall i restavfallet hvert år. Flere partier vurderer forsøksordninger for å gjøre det enklere å kildesortere. MDG-topp er skeptisk.

På Youngstorget har noen dumpet søppelsekker med tomflasker ved siden av returpunktet. Venstre har programfestet å gjøre det enklere å kildesortere slikt avfall. På bildet: Venstres 1. og 2. kandidater i Oslo, Hallstein Bjercke og Marit Vea.
  • Olav Eggesvik
    Olav Eggesvik
    Journalist

– Mye havner i restavfallet. Selv om batterier utgjør en liten mengde, er det mange miljøfarlige stoffer i dem. Det skal være lett å ta miljøvennlige valg. Da må vi tenke nytt, sier Marit Vea, 2. kandidat for Venstre i Oslo.

En forsøksordning med gul pose for glass- og metallemballasje og en rød pose for batterier og lyspærer. Det foreslår Venstre og KrF i sine bystyreprogrammer for neste periode.

Det er kun et forslag om en forsøksordning, undertstreker Vea og 1. kandidat Hallstein Bjercke.

Kan føre til økt renovasjonsgebyr

Om det blir en ordning med poser eller egne beholdere ved siden av søppelkassene, er ikke klart.

– Tror dere det kan gjennomføres uten å øke renovasjonsgebyret?

– Flere av forslagene vi har gjennomført er gjort uten en stor økning, sier Bjercke, og nevner kildesorteringssystemet med blå og grønne poser og biogassanlegget. Han legger også til at avgiftene i Oslo er lave sammenlignet med resten av landet.

– Men vi vil ikke øke renovasjonsavgiften for enhver pris. Hensikten er å finne en løsning som sørger for at miljøgifter ikke havner i restavfallet, skyter Vea inn.

  • De rødgrønne har bestemt seg: Vil ha kommunal søppelhenting i fire år til

Flere partier ser på lignende løsninger

I snitt kaster hver innbygger åtte kilo glass- og metallemballasje i restavfallet hvert år, og rundt 100 gram batterier og lyspærer, ifølge Renovasjonsetaten.

Dette er avfall som ikke skal i restavfallet, men kildesorteres. Ved utgangen av 2018 sto det 1022 returpunkter for glass- og metallemballasje i Oslo.

Siden kommunen overtok avfallsinnhentingen i 2017, har det meste handlet kun om å få hentet søppelet. Nå ser imidlertid flere partier på nye løsninger for hvordan den kan bli bedre og å øke kildesorteringen.

En annen løsning er å ha egne beholdere for glass- og metall der folk bor.

– Vi i SV vil at det skal være lettest mulig. Hvor mye folk kildesorterer skiller seg ut med glass og metall, som like gjerne kunne vært hentet hjemme hos folk, sier gruppeleder Sunniva Holmås Eidsvoll, som legger til at det er noe partiet vil se på etter valget.

Også Høyre har et lignende forslag i partiprogrammet for neste bystyreperiode. I partiprogrammet for neste bystyreperiode ønsker de en forsøksordning med egne returpunkter i sameier og borettslag.

– Vi har tenkt i samme retning som Venstre når vi har vedtatt program. Alt ligger til rette for at vi vil prøve ut dette hvis borgerlig side vinner valget til høsten, og hvis det viser seg å fungere er det noe vi vil vurdere å innføre i hele byen, sier byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg (H).

MDG-topp: – Hvor langt skal det offentlige strekke seg?

Miljøbyråd Arild Hermstad (MDG) opplyser i en e-post at de jobber med en strategi for å få ned materialforbruket og bruken av plast, men at nye poser ikke er noe det jobbes med for øyeblikket.

Gruppeleder Harald Nissen i MDG er ikke overbevist om at en ekstra beholder eller nye poser er veien å gå.

– Jeg har ikke noe imot forslaget. Men spørsmålet er hvor mye effekt det vil ha sammenlignet med dagens ordninger, sier han.

Selv har han små beholdere der han kildesorterer før han tar det med seg til gjenbruksstasjonen og returpunktet, og mener man kan klare seg fint med det. Samtidig hjelper det lite med en ekstra sorteringskategori hvis folk ikke bruker den, mener han.

– Hvor langt skal det offentlige strekke seg for å gjøre det bedagelig for folk? Skal vi få til det grønne skiftet krever det en økt bevissthet. Det kreves at man tar noen etiske valg som påvirker hverdagen din og hvordan man opptrer som forbruker. Det tror jeg er vel så viktig som at man legger til rette for mer sortering.

Les mer om

  1. Oslopolitikken
  2. Avfall