Her kommer tunnelen som skal fjerne Ulvensplitten

Den planlagte tunnelen på E6 mellom Abildsø og Alnabru får ny trasé. Med de nye planene blir Ulvensplitten fjernet og mer areal frigjort til byutvikling.

Ulvensplitten er ikke med i de nye planene for E6 mellom Klemetsrud og Trosterud.

Statens vegvesen har nå endret traseen til den planlagte tunnelen på E6 i Oslo sørøst. Tidligere var det planlagt at tunnelen skulle bygges mellom Abildsø og Smalvollveien nedenfor Tveita.

I de nye planene blir den ene tunnel-armen koblet direkte til E6 rett nord for Teisen-krysset. Den andre tunnel-armen skal kobles til Ring 3 ved Vålerengas stadion (se kartene under).

Det kommer også et lokk på E6 ved Teisen.

Hele E6 mellom Klemetsrud og Trosterud skal fornyes.

Teisen-krysset blir nytt

Dette innebærer at Ulvensplitten blir fjernet. Ulvensplitten forbinder i dag Ring 3 med E6.

Trafikk fra dagens Ring 3 (fra øst) som skal nordover i retning Gardermoen, får direkte adkomst til E6 ved Teisen. Trafikk fra den andre retningen vil komme seg på Ring 3 via Teisen-krysset som blir bygget om.

– Det var et sterkt ønske fra Oslo kommune om å fjerne Ulvensplitten, slik at kommunen kan legge til rette for bygging der. Men denne løsning unngår vi også at det blir opphoping av trafikk på Bryn, sier Hilde Ulvik, prosjektleder i Statens vegvesen.

Hilde Ulvik er prosjektleder i Statens vegvesen og leder jobben med E6 Oslo øst.

Akkurat nå jobber 30 personer med veiprosjektet som tilsammen er på 16 kilometer, fem av medarbeiderne har tidligere jobbet med E18 vestover.

Pris: 16 milliarder

Strekningen fra Klemetsrud til Abildsø skal oppgraderes til tre felt i begge retninger. Ett felt i hver retning blir kollektivfelt. Det er også planer om en ekspress-sykkelvei parallelt med veien.

Fra Abildsø til Teisen-krysset er det planlagt tunnel. Prislappen for hele prosjektet er satt til 16 milliarder kroner. Den nye veien ligger inne i Nasjonal transportplan. Det betyr at den får midler både fra staten og gjennom Oslopakke 3 (bompenger).

Bilister som i dag kjører i Ulvensplitten for å komme seg fra E6 til Ring 3 må i fremtiden kjøre via Teisen-krysset.

Ved utgangen av 2019 vil Statens vegvesen ha brukt 230 millioner på forberedende arbeid. Hvis alt går etter planen, vil forslag til reguleringsplan sendes Oslo kommune neste år. E6 Oslo øst blir et av de dyreste samferdselsprosjektene i Oslo-området.

– Vi jobber nå med løsninger for å få kostnadene ned til 14 milliarder kroner, sier Ulvik.

Statens vegvesen har fått signaler om at penger til byggestart neppe kommer før 2024.

– Får vi penger tidligere, kan vi nok starte i 2022, sier Ulvik.

Byrådet: Må vurdere prisen

– Planene har ikke kommet til politisk behandling ennå, men isolert sett er fjerning av Ulvensplitten positivt for byutviklingen i Hovinbyen, sier byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG).

Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) sier at E6 Oslo øst må vurderes opp mot andre større samferdselsprosjekter i Oslo-området.

Hun legger til at veiprosjektet må vurderes opp mot andre samferdselsprosjekter i Oslo-området.

– Dette er et kjempestort veiprosjekt til høy pris. Vi har også andre store prosjekter som Fornebubanen og Sentrumstunnelen på gang nå. Vi må vurdere E6 opp mot de andre prosjektene. Og så bør Veivesenet vurdere rimeligere strakstiltak, særlig på Manglerud, for å redusere trafikkstøy i bomområdene, sier Marcussen.

Høyre: Må prioriteres

Byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg (H) er leder i samferdselskomiteen i bystyret. Han er ikke i tvil om at E6 Oslo øst må prioriteres.

Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg er ikke i tvil om at E6 Oslo øst må prioriteres av byrådet.

– Dette er et viktig prosjekt for Oslo øst. Ved å realisere det blir store områder skjermet for trafikk og støy. Dette vil frigjøre områder til boliger og byutvikling. Vi er også glad for at prosjektet ligger inne i Nasjonal Transportplan, sier Lae Solberg.

Departementet: Kan fremskyndes

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) og hans statssekretær Tommy Skjervold var i slutten av april på busstur med Statens vegvesen for å bli bedre kjent med prosjektet.

– Dette er et av de viktigste samferdselsprosjektene i Oslo fremover fordi det vil løse luftforurensningsproblemer for en god del innbyggere. Det er også viktig for å få næringslivet raskt og effektivt frem, sier Skjervold.

– Kan det være aktuelt med bevilgninger for å fremskynde byggestart?

Statssekretær Tommy Skjervold (Frp) i Samferdselsdepartementet sier at E6 Oslo øst kan fremskyndes hvis politikerne i hovedstaden prioriterer veiprosjektet.

– Det er absolutt mulig. Dette kan skje i forbindelse med revidering av Nasjonal Transportplan (NTP), men da må også kommunen prioritere dette med tanke på regulering, svarer Skjervold.

Han legger til at E6 Oslo øst vil komme dårligere ut i NTP hvis ikke kommunen prioriterer planene.

– Vi pleier å lytte til lokalpolitikerne. Derfor må byrådet snart bestemme seg for om de ønsker å prioritere veien.