Oslo

Familie reagerer på ulykkesrapport etter tunnelulykken på Filipstad

Familien til 15-åringen som omkom i tunnelulykken på Filipstad i februar, mener ulykkesrapporten bagatelliserer Bane Nors ansvar.

Familienes advokat påpeker flere faktorer som han mener ville hindret ulykken, blant annet hvis dette gjerdet ved toglinjen hadde vært forsvarsmessig høyt og var utstyrt med et skilt om «høyspenning livsfare».
 • Frøydis Braathen
  Journalist
 • Alf Ole Ask
  Journalist

Det var søndag 24. februar at tre ungdommer tok seg inn på jernbaneområdet Filipstad fra fritidsklubb-tomten i nærheten.

Etter det gikk de inn i tunnelen der det sto to parkerte tog. Etter å ha klatret opp på taket av det ene toget kom en av ungdommene for nær kontaktledningen som har en spenning på 15.000 volt. Det førte til en eksplosjon, og de to andre ble kastet ned på bakken.

Advokat Sven Knagenhjelm, som representerer gutten som overlevde og familien til gutten som omkom, mener at ulykken ene og alene er Bane Nors ansvar.

– Med det vi i dag vet om omstendighetene rundt ulykken, er det ingen grunn for Bane Nor til å vente på Havarikommisjonens rapport eller politiets undersøkelser for å kunne slå fast at ulykken ene og alene er foretakets ansvar, skriver Knagenhjelm i en pressemelding mandag formiddag.

 • Offentliggjør rapport etter tunnelulykke på Filipstad. Foreslår 11 tiltak.

Pressesjef Thor Erik Skarpen i Bane Nor svarer i en SMS til Aftenposten at den interne undersøkelsesrapporten har ikke til hensikt å avklare ansvarsspørsmålet.

Han viser til at hendelsesforløpet etterforskes av politiet og Havarikommisjonen for transportulykker.

– Forut for at en har ytterligere avklaringer av faktum, er det derfor dessverre for tidlig å avklare skyldspørsmålet, skriver han og avslutter med at Bane Nor forstår godt de pårørendes sorg og fortvilelse og at Bane Nor selvfølgelig ønsker at noe slikt aldri skal skje igjen.

«Egnet til å bagatellisere Bane Nors ansvar»

I sin interne granskningsrapport om dødsulykken, der også guttens 16 år gamle kjæreste og 15 år gamle klassekamerat ble kritisk skadet, erkjenner Bane Nor at «det er funnet forhold som kunne bidratt til å redusere risikoen for skade».

– I pressemeldingen innrømmer Bane Nor at deler av gjerdet ikke var i forskriftsmessig stand og ikke var skiltet med «adgang forbudt». Samtidig inneholder pressemeldingen og rapporten uttalelser som er egnet til å bagatellisere Bane Nors ansvar og i stedet gi inntrykk av at ungdommene kan bebreides, skriver Knagenhjelm.

Han legger til at dette «sikkert ikke har vært Bane Nors hensikt», men at «det kunne ha vært unngått dersom innholdet i pressemeldingen hadde blitt forelagt ham og familiene på forhånd».

Ifølge Bane Nor ble de pårørende informert om innholdet samme dag som rapporten ble offentliggjort.

– Det vises i rapporten til at togsettene der ungdommene klatret opp var utstyrt med skilting om «høyspenning livsfare» og klatrevern på fastmonterte stiger, sier Knagenhjelm.

Han mener denne beskrivelsen krever følgende kommentarer:

 • At de tre ungdommene tok seg inn på området på ren impuls.
 • At ungdommene ikke var taggere og ikke hadde med seg klippeutstyr eller stiger som ville gjort det mulig å forsere gjerdet dersom det hadde vært i forskriftsmessig stand.
 • De tok seg inn på området gjennom et hull i gjerdet.
 • Det var ingen skilt på gjerdet som advarte mot høyspentfare.
Slik så gjerde rundt ulykkesområde ut da ulykken skjedde.

Bane Nor føler prosedyren

– Vi har kartlagt og gått grundig gjennom hendelsen og våre rutiner. Denne kartleggingen er en prosedyre som vi alltid følger etter alvorlige hendelser knyttet til jernbanen, skriver Bane Nors pressesjef.

– Den interne undersøkelsesrapporten har ikke til hensikt å avklare ansvarsspørsmålet. Ansvarsspørsmålet beror på en sammensatt vurdering og kan ikke utledes fra enkeltelementer eller brudd på internt regelverk, forklarer pressesjefen i meldingen.

Lavt gjerde ved fritidsklubb

I en strekning på 30 meter utenfor togparkeringsområdet på Filipstad var gjerdet betraktelig lavere enn det Bane Nors interne regelverk tilsier. Like overfor denne strekningen ligger det en fritidsklubb, og ikke langt unna ligger Ruseløkka skole, der 15-åringen var elev.

– Det er en rekke forhold som hver for seg ville ha forhindret denne ulykken, sier advokaten.

Han peker på at om det ikke hadde vært hull i gjerdet og gjerdet hadde vært høyt nok, så ville ikke ulykken ha skjedd. Den ville heller ikke skjedd om gjerdet eller tunnelinngangen hadde vært utstyrt med skilt om «høyspenning livsfare», mener han.

Det manglet også skilt ved tunnelinngangen om høyspenning livsfare, lys i tunnelen og et effektivt klatrevern på toget. Faktorer som ville ha hindret ulykken, ifølge advokaten.

Les mer om

 1. Filipstad
 2. Jernbane
 3. Ulykker