Oslo

Bane Nor erkjenner ikke straffskyld for Filipstad-ulykken – vedtar deler av bot

Bane Nor vedtar deler av forelegget på 10 millioner kroner fra Oslo statsadvokatembeter for Filipstad-ulykken, men erkjenner ikke straffskyld.

En gutt døde i ulykken på Filipstad i Oslo i februar 2019.
  • NTB

Bane Nor skal ta ansvar for å redusere sannsynligheten for at tilsvarende ulykker skjer igjen, både på Filipstad og lignende områder, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor.

4. mars ila Oslo statsadvokatembeter Bane Nor et forelegg på 10 millioner kroner for overtredelse av jernbaneloven ved manglende sikring av området, samt for ved uaktsomhet å ha forvoldt noens død og for uaktsomt ha påført noen en betydelig skade.

Bane Nor vedtar forelegget for manglende sikring, men ikke for å uaktsomt ha forvoldt noens død eller betydelig skade, opplyser Frimannslund.

Tre ungdommer kom seg inn på et togområde på Filipstad i Oslo 24. februar 2019. 15 år gamle Even Warsla Meen døde etter å ha fått støt, mens de to andre ble kritisk skadd.

Mangler ved tilsyn

I kjennelsen ble det pekt på at det var enkelt å ta seg inn i tunnelen da det ikke var vakthold, alarm eller overvåking på stedet. Tunnelen var heller ikke avstengt med port og var uten belysning.

– Vi er enig med påtalemyndigheten i at mangler ved tilsyn og vedlikehold, som også har kommet fram i Bane NORs egne undersøkelser, kan være en del av årsaken til ulykkens fatale utfall. Ungdommenes valg og handlinger står dessverre også helt sentralt i denne saken, sier Frimannslund.

De tre ungdommene klatret opp på et tog og kom i kontakt med en høyspentledning over toget.

– Etter Bane NORs oppfatning er disse forholdene ikke tilstrekkelig reflektert i forelegget fra statsadvokaten, sier Frimannslund.

Betaler erstatning

Han uttrykker medfølelse med de skadde og etterlatte, og Bane Nor vil betale erstatning til dem.

– Uten å erkjenne ansvarsgrunnlag, er Bane Nor etter en samlet vurdering innstilt på å betale erstatning til de etterlatte og skadde i denne konkrete saken. De nærmere rammene for erstatningen ønsker Bane Nor å avklare i dialog med de berørte, sier Frimannslund.

Les også

  1. Havarikommisjon kritiserer sikkerhetsbrudd etter at 15-åring omkom i strømulykke

  2. Foreldre mener Bane Nor feilinformerer i rapport etter tunnelulykke

Les mer om

  1. Filipstad
  2. Bane NOR