Her kjører du gratis trikk og buss

Neste år innfører Tallinn gratis kollektivtrafikk. – Helt umulig i Oslo, her vil det bli for populært, mener ekspert.

Trengselen er allerede stor på kollektivnettet i Oslo. Blir det gratis, vil det bli mye verre, skal vi tro en ekspert på saken.

Fra og med 1. januar neste år blir kollektivbilletten historie i den estiske hovedstaden Tallinn. Da innfører byen gratis kollektivtransport for dens 417000 innbyggere.

Finanskrisen er en årsak til at byen bruker 14 millioner euro på tiltaket. En annen årsak er at det rett og slett ikke lenger er plass til flere biler i sentrum, skriver Allan Alaküla, leder av Tallinn European Union Office, i en e-post til Aften.

Neste år tilbyr Tallinn gratis kollektivreiser for byens innbyggere. Bildet viser trikker som trafikkerer i byens sentrum.

— Vi prioriterer kollektivtrafikk for å sørge for bedre forhold for reisende i byen, for å minske forurensningen, minske støyen og få færre trafikkulykker, skriver Alaküla.

60 prosent flere reisende

Også i Oslo er flere av hovedveiene overfylte av biler i kø. I perioder er luftforurensningen så høy at bystyret har innført dieselforbudkjøring på dager med høy luftforurensning. Ville gratis kollektivtrafikk i Oslo vært en løsning på disse problemene? Nei, mener Bård Norheim, daglig leder i Urbanet Analyse.

Han har gjennomført en analyse for å se på muligheten for å innføre gratis kollektivtrafikk i Oslo. Ifølge hans analyser vil gratis kollektivtransport kunne gi ca. 60 prosent flere reiser på et allerede overfylt kollektivnett.

Innføring av gratis kollektivtrafikk i Oslo vil ifølge Norheim gi årlige kostnader på 2,9 milliarder kroner i tapte billettinntekter og 2,5 milliarder i økte driftskostnader. Det betyr at det vil koste 32 kroner pr. nye passasjer eller 5,4 milliarder kroner i økt tilskuddsbehov. Det er en tredobling av det Ruter får i tilskudd i dag.

— Hvis man innfører gratis kollektivtrafikk i Oslo, må man sette inn mange flere busser og flere avganger på T-banen. Slik situasjonen er i dag, er gratis kollektivtrafikk i Oslo i prinsippet ikke mulig. Totalt sett ville det vært en bjørnetjeneste for kollektivtrafikken i Oslo med overfylte vogner og frakjøring av passasjerer, mener Norheim.

— Kollektivnettet ville kollapset

Han mener det må drastiske endringer til i hovedstadens kollektivtilbud for å kunne tilby gratisreiser.

— Hvis politikerne hadde sagt ja til gratis kollektivtrafikk i Oslo, hadde hele kollektivnettet kollapset, særlig på skinner.

For å få flere til å parkere bilen, mener han veien å gå er å bedre kollektivtilbudet. Skal vi tro Norheim, er det urealistisk å tro at man kan fordoble antall avganger samtidig som man kan tilby gratis kollektivtrafikk.

— Det som er viktig for bilister er hyppige avganger, bedre plass på vognene og punktlighet. Så lenge det ikke er ubegrensede ressurser, er gratis kollektivtrafikk et tiltak som tar penger fra nødvendige forbedringer i tilbudet. Da må man i så fall kutte i tilbudet. Oslo kommune har ikke så mye penger at de kan bruke det til gratis kollektivtrafikk.

- Oslo vil drukne i eksos

Tross Norheims forkastelse av ideen om gratis kollektivtrafikk i Oslo står Rødt fast på at Oslo bør følge Tallinns eksempel.

— Jeg håper vedtaket i Tallinn gjør at andre partier i byrådet blir med på å utrede muligheten i Oslo, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Ved de syv-åtte siste budsjettforhandlingene har partiet foreslått at byrådet skal utrede mulighetene for gratis kollektivtrafikk i Oslo. Men forslaget har kun fått stemmer fra eget parti. Hvorfor vil Rødt innføre dette?

— Det er ikke gratis å ha et billettsystem. Fordelene er også at sjåfører slipper å ta imot penger, og man slipper utgifter til kontrollører, fastslår Moxnes.

Det er forventet en stor befolkningsvekst i Oslo i årene fremover, og gratis kollektivtrafikk er den eneste måten å unngå at Oslo skal drukne i eksos, mener Rødt-lederen.

— Biler tar også vanvittig mye plass. Dette handler om å se miljøgevinsten og få færre biler. Med den befolkningsveksten som er ventet, vil det ikke gå hvis alle skal kjøre bil. Da vil folk måtte sitte i timevis i kø hver dag. Men gratis kollektivtrafikk vil fordre en kraftig utbygging av trikk-, bane- og busstilbudet, sier Moxnes.