Oslo

Nå skal Ruter gi bøter til tiggere og narkomane

...selv om billettkontrollørene mener det er bortkastet tid.

Heretter skal tiggere, narkomane og andre vanskeligstile bli stoppet i slike billettkontroller.
  • Andreas Slettholm
    Andreas Slettholm
    Kommentator

I august meldte Osloby.no at tiggere reiser gratis på kollektivtransporten i Oslo.

Grunnen var at billettkontrollørene mener det som bortkastet tid å skrive ut bøter til folk som ikke klarer å betale for seg.

FrP reagerer

Dette har skapt reaksjoner i FrPs bystyregruppe, som har bedt om en redegjørelse for det de kaller en diskrimerende praksis.

Les også

Tiggere reiser gratis i Oslo

I dag sendte Ruter svarbrev. Der innrømmer selskapet at utenlandske tiggere og narkomane slipper billigere unna, og påpeker også at kostnaden ved å inndrive boten for disse er høyere enn tapet de har som følge av snikingen deres.

— Uheldig signaleffekt

Likevel endrer Ruter rutinene. «Signaleffekten dette har til våre reisende ser vi ikke er heldig. Ut i fra hensynet til reisende med billett har vi strammet inn rutinene, og tilleggsavgift skal utstedes uten å ta hensyn til kostnaden ved inndrivingen», skriver administrende direktør Bernt Reitan Jenssen.

— Tanken er at billettkontroller også har en preventiv effekt, derfor strammer vi inn, sier pressetalskvinne Sofie Bruun i Ruter.

Med den nye praksisen skal Ruter-kontrollørene skrive bot, og så i etterkant vurdere om det er hensiktsmessig å forsøke å drive inn avgiften, som for tiden er på 900 kroner dersom man ikke kan gjøre opp for seg på stedet.

— Hvorvidt det er hensiktsmessig å kreve inn boten, må vi vurdere fra sak til sak. Når det gjelder utenlandske statsborgere, må vi ha en avtale med de aktuelle landene, og uansett vil vi ha en utfordring knyttet til dem uten fast bopel, sier Bruun.

SV: Håper på skjønn

Lederen i samferdselskomiteen i bystyret mener alle er enige om at ingen skal kunne kjøre gratis på t-bane, buss eller trikk.

Les også

NSB og Ruter vil gjøre det enda dyrere å snike

— Jeg synes de som sniker skal få en reaksjon, og vil anta at det oppleves like ubehagelig for en rusmisbruker som for deg og meg. Men jeg håper fortsatt Ruter vil utvise skjønn når det gjelder å vurdere muligheten for å inndrive gebyret, sier Marianne Borgen (SV).Hun mener det vil være feil bruk av offentlige ressurser dersom man skal bruke store midler på å drive inn gebyrer fra folk som ikke er i stand til å betale for seg.

- 900 kroner er mye penger, og for mange i disse gruppene vil det være vanskelig å inndrive. Jeg håper Ruter utviser en pragmatisk holdning når det gjelder å forfølge et slikt krav, sier Borgen.

Fortsatt mulighet for unntak

Det er imidlertid fortsatt slik at ikke absolutt alle blir bøtelagt når de reiser uten billett.

Billettkontrollører har fortsatt «en særlig plikt til å vise hensyn, fleksibilitet og omtanke for særlig utsatte grupper, som for eksempel eldre mennesker, barn, handikappede, psykisk utviklingshemmede og andre som kan ha vanskelig for å orientere seg eller kan ha lett for å bli skremt».

Ruter-direktør Reitan Jenssen understreker at kontrollørene fortsatt skal ha lov til å utvise skjønn og mulighet for individuelle unntak når det gjelder disse gruppene.

Les også

  1. 171 snek i varslet storkontroll

  2. Nå taper Ruter for bilen