Oslo

- Oslo kan få tre milliarder kroner i økte kostnader

– På noen av sykehjemmene snør det inn om vinteren, sier byrådsleder Raymond Johansen om behovet for rehabilitering av Oslos mange sykehjem.

Raymond Johansen (Ap)
 • May Synnøve Rogne
  May Synnøve Rogne
  Film- og TV-anmelder

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er ikke fornøyd med regjeringens Oslo-satsing. Han trekker frem spesielt fire punkt:

 • Svak klimasatsing
 • Eldreomsorgen
 • Mangel på kompensasjon for barnevernet.
 • Skjev fordeling av tiltak mot arbeidsledighet.

Symbolsk støtte til enkelttiltak

I dagens statsbudsjett ble det klart at fra 2021 kommer staten kun til å gi tilskudd til plasser som bidrar til nettovekst av sykehjemsplasser.

– Vi lever stadig lengre. Det er en utvikling vi skal glede oss over. Det betyr et økt behov for flere omsorgsplasser, sa Siv Jensen (Frp) i finanstalen.

Siv Jensen (Frp)
Les også

Tjener du over én mill: Skattekutt 2400 kroner. Tjener du rundt 325.000: Skattekutt 600 kroner.

Den gradvise utfasingen av støtte til rehabilitering av gamle sykehjemsplasser bekymrer Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Han frykter at regjeringen gir symbolsk støtte til enkelttiltak, samtidig som de overlater til kommunene å dekke de virkelig store kostnadene. Regjeringens utfasing av støtte til opprusting av sykehjem kan bli dyrt for Oslo kommune.

– Vi har et stort behov om å rehabilitere gamle og umoderne sykehjem. På noen av sykehjemmene snør det inn om vinteren. For Oslo kommune kan utfasingen bety opp mot 3 milliarder kroner i økte kostnader de neste ti årene, sier Johansen.

Oslo kommune får heller ikke kompensert for barnevern på samme måte som andre kommuner med tilsvarende ansvar. For Oslos del utgjør det 160 millioner hvert år. Oslo har bydeler med en stor konsentrasjon av menneske med innvandrerbakgrunn som legger beslag på store ressurser.

– Jeg er også veldig overrasket over kuttet i Groruddalssatsningen. Oslo kommune har satt av 55 millioner kroner, mens det i statsbudsjettet kun er satt av 33 millioner. Dette er et krevende området, men vi vet at tiltakene virker. Det ser vi på nedgang i kriminalitet, så dette kuttet overrasker meg, sier Johansen

Regjeringen rammer de svakeste: barn, eldre og arbeidsledige – Raymond Johansen (Ap)

Skjev fordeling

Som en del av budsjettet la regjeringen frem en tiltakspakke på 4 milliarder kroner med særskilte tiltak mot ledighet. Tiltakspakken er både regionalt rettet mot Sør- og Vestlandet og rettet mot berørte bransjer.

Byrådet viser til at Oslo har flere bydeler med like høy arbeidsledighet som i Rogaland. Hvis Oslos bydeler hadde blir behandlet som kommunene på Vestlandet, så ville Oslo fått over 90 millioner kroner for å hjelpe ledige ut i arbeid, mener de.

– Det er gjennom disse grepene regjeringen påfører Oslo og Kommune-Norge de store kostnadene. Regjeringen rammer de svakeste: barn, eldre og arbeidsledige. Når de samtidig gir en milliard i skattelette til de aller rikeste, så viser regjeringen hvem de virkelig prioriterer, sier Oslos byrådsleder Raymond Johansen.

Lavt ambisjonsnivå for klima og miljø

Da Oslos byråd la frem sitt budsjettforslag tidligere i høst, vektla de at budsjettet hadde en klar grønn miljøprofil.

– Med dette statsbudsjettet viser regjeringen et pinlig lavt ambisjonsnivå for klima og miljø. Statsbudsjettet gir ingen mulighet til å nå Norges forpliktelser i Parisavtalen og er ikke et budsjett for noe grønt skifte, sier Johansen videre.

Selv om Johansen ikke er fornøyd med regjeringens klimasatsing, er han glad for fortsatt støtte til Klemetsrudanlegget.

– Vi er lettet over at regjeringen har satt av midler til CO₂-fangststudier på Klemetsrudanlegget.

Videre er Johansen bekymret over at regjeringen foreslår å kutte bevilgningene til kollektivtransport i storbyene med over 200 millioner kroner. Det kan få store konsekvenser for Oslo.

– Dette vil helt klart få konsekvenser for Oslo. Det er mange mennesker som pendler inn og ut av Oslo hver dag. Vi er avhengig av at også staten legger tilstrekkelige incentiver til grunn for å få folk til reise kollektivt, sier Johansen.

Les mer om

 1. Statsbudsjettet 2017
 2. Klimautslipp
 3. Eldreomsorg
 4. Siv Jensen
 5. Raymond Johansen
 6. Statsbudsjettet
 7. Kollektivtransport