Oslo

Stemte for å skjerme villastrøket i fjor, vil ikke love noe i år

Rødt kan ende på vippen når spørsmålet om Nedre Grefsen og de andre definerte utviklingsområdene i Oslo skal avgjøres i bystyret.

I forgrunnen ligger deler av det omstridte villastrøket på Nedre Grefsen. Nærheten til T-bane og trikk er begrunnelsen for at det ble definert som utviklingsområde. I bakgrunnen, på andre siden av T-banen og Ringveien, er det allerede bygget ut kraftig. Kommuneplanen åpner for tilsvarende høyder og størrelser på Nedre Grefsen.
  • Christian Sørgjerd
    Christian Sørgjerd
    Journalist

– Vårt viktigste krav til kommuneplanen er at kommunen må ta tilbake styring av planlegging og utbygging. Da kan vi gjøre noe annet enn å vende tommelen opp eller ned til det private utbyggere kommer med, sier Bjørnar Moxnes (Rødt).

Da det forrige byrådets forslag til kommuneplan ble vedtatt i bystyret, var Rødts representanter de eneste som stemte imot helheten. De mente prosessen i forkant hadde vært altfor dårlig.

Nå, når det rødgrønne byrådets forslag til revidert kommuneplan behandles, mener Rødts gruppeleder i bystyret at prosessen er blitt en annen.

Bjørnar Moxnes (Rødt)

– Prosessen er langt bedre, med blant annet folkemøter, sms-varsel til alle innbyggere og grundigere mediedekning, sier han.

Siden det ikke var transformasjon og utbygging i småhusområder i seg selv partiet var imot, vil ikke Moxnes forskuttere hva partiet vil falle ned på når en håndfull villastrøks fremtid skal avgjøres i bystyret.

Oppdaget planene i menighetsbladet

For å forstå striden om Nedre Grefsen, må man mer enn ett år tilbake i tid.

Beboere i området oppdaget at nabolaget var blitt definert av bystyret som et særskilt utviklingsområde i kommuneplanen - på grunn av nærheten til kollektivknutepunktet ved Storo-krysset. 250 villaer kunne bli erstattet av ti ganger så mange blokkleiligheter hvis utbyggere begynte å kjøpe opp eiendommer.

Det hadde gått lokalpolitikere i bydelsutvalget hus forbi, og beboerne hadde ikke blitt informert. For mange av dem var en artikkel i det lokale menighetsbladet første gang de kunne lese om det. Da startet bråket.

Den lokale aksjonsgruppen kunne forrige helg innkassere sin hittil største seier. Da annonserte Høyre og Venstre at nå går inn for å bevare Nedre Grefsen. Dermed snur de to borgerlige partiene 180 grader fra det de selv fikk gjennom da de satt i byråd.

– Vi trenger ikke disse områdene i dag. Vi bør ikke gjøre det nå hvis vi ikke er nødt til det, sier Espen Ophaug (Venstre).

Les også

  1. STOR OVERSIKT: Byrådet vil fortette flere nye områder på Oslo vest kraftig. Se hvilke her.

  2. LES OGSÅ: – De som ikke vil selge, kan si nei, mener MDG-byråden

Vil ennå ikke si noe

KrF og Frp var fra før imot. Men for å få flertall i bystyret, er de borgerlige avhengig av Rødts tre stemmer. Og i fjor støttet partiet et forslag i bystyret fra KrF og Frp om å «ikke prioritere Nedre Grefsen [..] i inneværende bystyreperiode». Det ble nedstemt.

Bjørnar Moxnes mener imidlertid at ønsket om å skjerme Nedre Grefsen i fjor, var noe annet enn forslaget om å ta det ut av planen nå.

I dag ligger det ca. 250 boliger, i hovedsak eneboliger, i dette området. Om utbyggere kjøper seg opp, kan de bli erstattet av ti ganger så mange leiligheter. Ikke alle mener det er en dårlig plan.

– Begrunnelsen for dette var fra vår side i fjor var at prosessen på langt nær hadde vært demokratisk god nok. Dermed er det ikke automatikk i at vi mener Nedre Grefsen skal tas ut som utviklingsområde i planen når den nå revideres, sier han.

Han viser til at Rødt har startet sin interne behandling av kommuneplanen, som vil bli konkludert før høringsfristen 30. juni. Det samme svarte han for en måned siden på spørsmål fra Aftenposten. Før den behandlingen er ferdig, viser han bare til det generelle ønsket om at kommunen skal ta økt styring.

– Slik kan vi lage helhetlige og gode nye områder og sikre de som bor der på en god måte, fremfor eplehagefortetting eller dagens situasjon med utbyggere som prøver å presse folk til å selge.

Dermed er Nedre Grefsens og de andre småhusområdenes fremtid uklar i ennå noen uker, og den ligger i hendene til et lite parti, ytterst til venstre.

Les mer om

  1. Bystyret
  2. Byutvikling
  3. Bjørnar Moxnes