Denne strekningen skal pusses opp for over en halv milliard kroner

Vann- og avløpsetaten, Bymiljøetaten og Sporveien skal grave på strekningen. Onsdag godkjente bystyret prislappen.

Den kalles «Nordre Streng», strekningen som går fra Tullins gate til Tinghuset. Vann- og avløp, byrom og trikkeskinner skal pusses opp og oppgraderes, vedtok bystyret onsdag kveld.

I mange gater i det sentrale Oslo skal det graves de neste årene. Årsaken er at Oslo skal kjøpe inn nye trikker.

Holdeplasser må bygges om, nye trikkeskinner må på plass og det skal bygges en ny midlertidig trikketrasé langs deler av Kristian IVs gate.

Samtidig som gaten graves opp for trikken, skal gamle vann- og avløpsledninger skiftes ut og det skal lages et nytt overvannshåndteringssystem.

I tillegg skal det lages nye fortau og flere torg skal oppgraderes. Arbeidet skal etter planen starte i år og være ferdig i 2020.

For Nordre streng ble kostnadsrammen på 532 millioner kroner. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Det meste av kostnaden i dette prosjektet er knyttet til byrommet. 310 millioner kroner går til Bymiljøetaten, 48 millioner kroner går til Vann- og avløpsetaten og 174 millioner kroner går til Sporveien.

Slik er det planlagt at C.J. Hambros plass, ved Tinghuset, skal se ut når arbeidet er ferdig. Holdeplassen som ligger her i dag legges ned.

Legger ned Tinghuset holdeplass

Holdeplassen Tinghuset legges ned og erstattes ikke. Årsaken er at det ville vært vanskelig å lage en ny stasjon på plassen som oppfylte Sporveiens tekniske krav til holdeplasser.

Holdeplassene Tullinløkka og Holbergs plass skal bli universelt utformet.

I kartet under kan du se strekningen det skal graves i.

Skal oppgradere hele trikkenettet

Prosjektet, som av kommunen omtales som «et av de største infrastrukturprosjektene innenfor Ring 3 noensinne», blir gjennomført over hele byen.

Prislappen er ennå ikke kjent. I stedet skal hver del av prosjektet få en egen kostnadsramme.

Dette er kun en liten del av et langt større prosjekt. Aftenposten har tidligere skrevet om hvordan det skal graves langs trikkeskinnene i store deler av Oslo de neste tre årene, og det er ventet at det vil koste flere milliarder kroner.

Omfanget av hele prosjektet kan du se i kartet under.

Mener de fikk for dårlig tid på investering til 500 millioner kroner

Flere i komiteen, deriblant Guri Melby (V), Tommy Skjervold (Frp), Andreas Halse (Ap) og Hermann Kopp (H), kritiserte byrådet for at saken kom for sent.

– Vi fikk en varsel om at saken kom, og at den hastet. Vi ville forsinke hele Trikkeprogrammet dersom vi ikke hadde et ekstraordinært møte, sier Melby fra talerstolen.

– Vi må få mer tid i de neste sakene som kommer. Det er skandaløst å behandle en investering på 500 millioner kroner på denne måten, sier Kopp.

Samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) viste til at dette vil føre til større kapasitet på trikken, som er der det er størst kapasitetsproblemer i dag.

Hun takket også komiteen for den raske behandlingen.

– Jeg vil sørge for at bystyret får sakene i bedre tid neste gang, og jeg er enig i at det denne gangen ble vel kort, sier Berg fra talerstolen.

Vil du sette deg bedre inn i hva som ble vedtatt i bystyret onsdag?