Oslo

Byrådet er tatt på senga - trenger flere stoler

Det bor 250.000 i Oslos sentrum. Kommunen leide et lokale med 120 plasser for å informere dem om kommuneplanen. Det ble litt snaut.

Det er god plass på Ullevaal stadion, men kommunens informasjonsmøter trekker ikke fullt så mange tilskuere som Vålerenga, og tribunen er uegnet for gruppearbeid. Byrådet jobber med andre løsninger.
  • Stein Erik Kirkebøen

Oslo kommune har undervurdert interessen for utkastet til kommuneplan, og er på jakt etter større lokaler.

To av de fire regionale informasjons- og medvirkningsmøtene som byrådet og Plan- og bygningsetaten inviterer til, er fulltegnet. Interesserte må sette seg på venteliste, noen få titalls står der allerede. På de to andre møtene er det fortsatt plasser, men også de begynner å fylles opp.

  • Her kan du lese mer om informasjons- og medvirkningsmøtene.

Stinn brakke

I de fem sentrumsbydelene i Oslo bor det like mange som i Nordland fylke, cirka 250.000. Byrådet har invitert dem på informasjonsmøte om det nye forslaget til kommuneplan. Møtet er planlagt holdt på mesaninen i Doga. Der er det plass til 120 personer.

I Doga får Osloby opplyst at de jobber med å flytte det fulltegnede møtet over i et annet lokale. Der kan de få plass til 200 interesserte Oslo-boere.

130.000 mennesker bor i bydelene Vestre og Nordre Aker og Ullern. Kommunen har invitert alle sammen til informasjonsmøte om det nye utkastet til kommuneplan, og har leid et lokale med hundre plasser hos UBC på Ullevaal stadion. Møtet avholdes 22. mai, men lokalet er allerede smekkfullt.

Ber om flere plasser

Per H. Christiansen, leder av bydelsutvalget for Nordre Aker.

– På møtet i bydelsutvalget i Nordre Aker 31. mars i fjor, hvor Nedre Grefsen var tema, hadde vi mer enn tusen personer som ville være med under Åpen Halvtime. Vi fikk ikke plass til alle, men alle fikk mulighet til å «gå i tog» gjennom vårt møtelokale, sier leder for bydelsutvalget i Nordre Aker, Per Henry Christiansen. Han ber om at byrådet «organiserer dette slik at det blir plass for mange flere enn 100».

Aftenposten vet UBC har minst ett ledig lokale som er dobbelt så stort som det byrådet har leid. I verste(?) fall har de digre tribuner på Ullevaal stadion!

Tatt på senga

– Du kan vel si at vi er tatt litt på senga, interessen er mye større enn for tre år siden, og den er større enn vi trodde. Det er flott. Men det betyr også at vi må vurdere hva vi skal gjøre. På de to møtene som er fulltegnet, har vi noen få titalls registrert på ventelistene. De to møtene hvor det fortsatt er ledige plasser, begynner også å fylles opp, sier byrådssekretær Rasmus Reinvang i byrådsavdeling for byutvikling.

Ullevaal-tribunen er ikke noe alternativ. Noe av poenget med møtene er at beboerne skal få anledning til å delta på et medvirkningsverksted. Det betyr blant annet at det skal være faglige veiledere samt bord og muligheter for gruppearbeid for dem som kommer på møtene.

– Vi ønsker at alle møtene skal støpes over samme lest, ulike deler av byen skal få samme tilbud, og at de skal bli så gode som mulig for dem som deltar, sier Reinvang. Han minner om at de som ikke får plass på møtene, kan følge dem på Facebook. Der har de også muligheten til å stille spørsmål som vil tas opp på møtet. Men gruppearbeidet går de glipp av.

Les mer om

  1. Byutvikling
  2. Oslo