Slik er det i skogen som tidligere var fylt med barnelek

Ferske fiskehoder og avføring ligger i skogen der barnehager tidligere dro på tur. Høyre i Oslo mener at det ikke gjøres nok for å forhindre at det etableres leirer.

Spredt rundt på dette området ligger det totalt fem fiskehoder. En nabo forteller at hun så flere tilreisende akkurat her torsdag.

– Tidligere i vår var det helt jævlig her, før det ble ryddet opp, sier en kvinne som er ute og går tur i like ved Kongsveien barnehage i Ekebergskråningen.

Torsdag skrev Aftenposten at Tore M. Andresen, bydelsdirektør i Nordstrand, slår alarm fordi barnehagebarn tilgrises av avføring.

Nå er det gjort en ryddejobb i skogen, men ifølge henne og flere Aftenposten møter i området, er det folk som oppholder seg der på kveldstid.

Ved en av en rekke bålplasser i skogen er det flere kråker som spiser matrester. På bålplassen et par hundre meter fra barnehagen ligger det blant annet fem fiskehoder og skrell fra grønnsaker. I området rundt bålplassene ligger det avføring og dopapir spredt.

– Det var flere her i går. Derfor tenkte jeg å sjekke hvordan det så ut i dag, forteller kvinnen som er ute og går i området fredag.

Hun ønsker ikke å uttale seg med navn. En annen Aftenposten møter i området, forteller at det nesten hver kveld kommer tilreisende i skogområdet, men at de ikke er der på dagtid. Hun forteller at det var først i fjor høst at hun opplevde at dette området ble tilgriset på en slik måte at det ble ubehagelig å være der.

Gjentatte naboklager

Kongsveien barnehage er en av flere barnehager som har meldt fra til bydelen om situasjonen i nærområdet. De ønsker ikke å uttale seg mer om hvordan de opplever situasjonen.

Det er i området der de tidligere brukte å ta med barna på tur, at Aftenposten finner avføring og matrester.

– Når voksne bruker skogen som toalett, så diskvalifiserer det barn fra å kunne bruke skogen som sitt naturlige oppholdssted. Sånn kan vi ikke ha det. Vi opplever nå en forverring og det er derfor vi sier ifra, sier bydelsdirektøren i Nordstrand.

Ved en bålplass i Ekebergskogen, ikke langt fra Kongsveien barnehage, er det satt opp noe som kan se ut til å være en provisorisk doløsning.

At parker, turområder og skogområder er forsøplet og at det er illeluktende avføring, er ikke noe nytt. I mange år har naboer klaget. Flere steder er det ryddet opp og leirer er fjernet.

Synes ikke at tiltakene virker

Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Eirik Lae Solberg, synes ikke at Bymiljøetatens tiltak har virket.

Eirik Lae Solberg, gruppeleder for Høyre i Oslo.

– Nei, det har de ikke. Så vidt jeg forstår, er det to personer som har ansvaret for å gå gjennom hele byen og forhindre at det etableres leirer. Når vi vet at det er registrert 150 steder der folk overnatter ute, er ikke det nok, sier han

– Vi ser at det at folk overnatter ute, fører til at området blir forsøplet og tilgriset. Vi kan ikke ha det sånn, at barn står i fare for å bli tilgriset av avføring når de er ute og leker. Vi må ha sterkere virkemidler for å hindre at folk overnatter. Vi har pekt på en løsning, som selvfølgelig er ressurskrevende, med et team som er til stede hele tiden, legger han til.

Johansen tilbakeviser

Byrådsleder Raymond Johansen (ap) tilbakeviser Lae Solbergs fremstilling.

– Vi har folk ute kontinuerlig for å hindre at tilreisende overnatter ulovlig. Han bør holde seg for god til å gjøre partipolitikk ut av dette når vi gjør akkurat det han etterlyser. Vi gjør alt som er mulig for å stoppe dette, sier han.

Johansen ramser en rekke tiltak.

– Vi har team som kontinuerlig rydder opp og vi har leid inn ekstra vektere en rekke steder. Vi kommer til å skaffe flere akutte overnattingsplasser, men har ingen sjanse til å skaffe plass til alle som trenger det. I tillegg kommer vi til å gå ut med informasjon til de aktuelle gruppene med lover og regler for overnatting, sier han.

Johansen sier situasjonen som er oppstått er uheldig og krevende for beboerne i disse nærmiljøene.

– Vi går nå til bystyret i revidert budsjett for å be om mer penger til å sette inn flere tiltak. Det er bra at Høyre har varslet at de vil støtte oss i dette, sier han.

I 2015 brukte kommunen 2 millioner mot tilgrising og ulovlig overnatting. I fjor ble beløpet doblet.

– I 2017 vil vi bruke enda mer. Men dette står først og fremst på mer politiressurser, sier Johansen.

Ønsker tiggeforbud

Solberg peker på at problemet gjelder både Ekeberg, Sinsen, Dælenenga og andre steder der tilreisende overnatter.

– Vi kommer nok ikke utenom et tiggerforbud for å hindre dette. Jeg er ganske sjokkert over den handlingslammelsen byrådslederen utviser, sier han.

Spredt rundt flere bålplasser i skogen ligger det både avføring og dopapir.

Byrådsleder Johansen vil ikke ha tiggerforbudet.

– Vi vil at folk skal kunne be om hjelp. Overnatting i friluftsområder og tilgrising er ulovlig allerede. For disse problemene er det ikke behov for et nytt forbud. Spørsmålet er heller om politiet har ressurser nok til å sørge for at eksisterende lover og regler blir overholdt, sier byrådslederen.

Reaksjonen kommer etter at justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) oppfordrer de store byene i Norge til å vurdere forbud mot tigging.

– Det beste hadde vært en nasjonalt forbud. Men når det enn så lenge ikke er flertall for dette på Stortinget, er min klare oppfordring at man lokalt tar tak i dette og fremmer vedtak om å forby tigging i de største byene, sier Amundsen til NRK.

I dag er det helt opp til kommunene selv å bestemme dette. Hittil er Lillesand eneste norske kommune som har innført tiggerforbud.

Bymiljøetaten tilbakeviser

Også kommunikasjonsrådgiver Anne Marthe B. Barton i Bymiljøetaten tilbakeviser i likhet med byrådslederen bildet Lae Solberg tegner av den jobben de gjør.

– Det stemmer ikke at det kun er to personer som har ansvar for å gå gjennom hele byen for å forhindre at det etableres leirer. I Ekebergskråningen har vi to personer som rydder søppel hver eneste uke, samt folk som kommer for å rydde bort villcamper, sier hun.

Hun sier også at de er til stede flere andre utsatte områder, hvor teltleirer og rester etter overnatting ryddes fortløpende.