Oslo

Høyblokka åpnes for fotgjengere

I løpet av høsten skal fotgjengere passere gjennom Høyblokka. Mens S-blokken rives må fotgjengerne gå andre steder enn i dag. Da åpnes passasjen under Høyblokken. Og trolig blir det etablert et informasjonssenter for hendelsene 22. juli.

De store sementsperringene som stenger Akersgata to steder skal skiftes ut med noe mer funksjonelt og estetisk.
  • Kjersti Flugstad Eriksen

Kommunal— og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) skriver i et brev til byutviklingsbyråd i Oslo, Bård Folke Fredriksen, at området snart vil bli preget av anleggsarbeid og anleggstrafikk når arbeidet med riving av S-blokken starter.

Samtidig skal syklende og gående passere.

Men nå informerer Sanner om at regjeringen vil sette i gang tiltak i uteområdene slik at det fortsatt kan brukes mens det langvarige rive- og byggearbeidet pågår.

Nå rives S-blokken

En rekke ting er i ferd med å skje i regjeringskvartalet.

S-blokken i Grubbegata mellom Høyblokken og Youngstorget er allerede i ferd med å rives. Arbeidene synes ikke så godt ennå, fordi bygget rives innvendig først. Snart rives også Y-blokken.

Et nytt fasadespeil kom på plass på Høyblokken for to uker siden. Betongelementene som sperrer Akersgata vil skiftes ut med noe mer estetisk og funksjonelt.

Et midlertidig minnested skal være på plass i regjeringskvartalet 22. juli 2016. I dialog med Dennasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene og AUF ser departementet på muligheten for et midlertidig informasjonssenter i regjeringskvartalet.

Gangvei gjennom Høyblokken

Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, sier at det er for tidlig å si noe konkret om så mye, men at det er helt sikkert at Høyblokken skal åpnes for gjennomgang.

– Vi ønsker å få åpnet Høyblokken for gjennomfart fordi det er praktisk mulig, og fordi passasjen langs Y-blokken vil bli stengt.

– Det er litt rart å gå der?

– Det er i tråd med tankegangen om at det skal være åpent og tilgjengelig. Vi vil passe på å informere om hvor vi er og hva som skjer, sier Aschim.

Statsbygg har ansvar for å utføre oppgaver på vegne av Regjeringen.

Folke Fredriksen er fornøyd

Byutviklingsbyråd og mottager av brevet Bård Folke Fredriksen skriver i en tekstmelding at han er glad for det som skjer i området.

— Regjeringskvartalet er en så sentral del av Oslo sentrum at det er viktig for byliv, fremkommelighet, handel og en velfungerende bykjerne at området igjen i størst mulig grad åpnes for ferdsel. Derfor er jeg glad for at regjeringen både åpner opp, oppgraderer, benytter bymøbler og annet for at området igjen kan brukes i byggeperioden, skriver Fredriksen.

Les også

  1. Halv milliard til Regjeringskvartalet

  2. Nå starter rivingen av S-blokken

  3. Høyblokka blir «ny» på fire dager

  4. Nå går startskuddet for det nye regjeringskvartalet