Oslo

838 søkere til 24 stillinger i Oslo-politiet

Det var nesten 35 søkere per stilling da politiet i Oslo lyste ut patruljestillinger i sentrum og på østkanten.

Det er mange som vil jobbe på politihuset på Grønland i Oslo.
  • NTB

Det er Politiforum som har fått innsyn i søkertallene på 24 stillingene som var utlyst i enhet øst og i enhet sentrum.

Søkertallet tilsvarer to hele studentkull fra Politihøgskolen, om regjeringens planlagte kutt i søkertall blir gjennomført. Regjeringen har planlagt å kutte omtrent 150 studieplasser ved Politihøgskolen.

– Det reflekterer jo håpløsheten som råder blant studentene, og at det er ekstrem kamp om jobbene. Kanskje spesielt innenfor orden. Jeg tør påstå at veldig mange som går ut av Politihøgskolen har en drøm om å jobbe i orden, sier Lisa Figenschou, som er leder for studentlaget til Politiets Fellesforbund til Politiforum.

Hun er tydelig på årsaken til de høye søkertallene.

– Dette er et resultat av at det ikke settes av nok penger til nyansettelser i distriktene. Da får man situasjoner hvor man får så mange søkere, sier hun.

Les mer om

  1. Oslo
  2. Politiet