Anlegger helårs turvei til Sognsvann

I løpet av sommeren 2020 vil en 3,3 kilometer lang trase for joggere, skigåere, syklister, rullestolbrukere og barnefamilier stå ferdig.

Seksjonssjef Trond Enkerud i Bymiljøetaten og Marka-driftsleder Per Einar Halvorsen kunne sette i gang arbeidene en ny trase på Sognsvann denne uken.
  • Astrid Løken

Normalt har bymiljøetatens løypebaser mer enn nok med å preparere skiløyper i januar. Mens de venter på årets vinter, jobber de med å lage en ny turvei.

Traseen skal kunne brukes hele året. Om vinteren skal den tilrettelegges med skispor. Vår, sommer og høst kan den brukes av syklister, folk med barnevogn, rullestolbrukere, joggere og turgåere.

Traseen, som vil starte fra tre steder ved boligområdene rundt Nordberg, skal sys sammen og ende opp ved Sognsvann. Der hekter den seg på lysløypen opp til Ullevålseter, og andre løyper og skogsbilveier.

Roar Grønvold, som på denne tiden av året normalt ville preparert skiløyper, er i gang med motorsagen ved Sognsvann. Her skal den nye traseen gå. Han tar ned et sted mellom 10 og 15 trær om dagen.

Plass til skiløype

– Våre folk ville normalt preparert løyper på denne tiden av året. Siden det er dårlig med skiføre akkurat nå, kan våre folk isteden hugge trær og bygge denne nye traseen, forteller seksjonssjef Trond Enkerud i Oslo kommunes bymiljøetat.

Trassen blir bredest (tre meter) nærmest Sognsvann og ved de tre utfartsstedene. Den blir smalest (2,5 meter) over myrene.

– Det blir plass til skiløype med to spor på hele strekningen, sier Enkerud.

Det vil si at de kan preparere løyper med stor preppemaskin når det er nok snø.

Mulig å lage tidligløype

Traseen lages ved først å legge på en duk, så et lag med pukk, deretter et lag med finere stein, og til slutt et lag med finknust grus. Den skal bli så plan at det blir mulig å lage skiløype selv om et ikke er så mye snø i terrenget.

Traseen vil gjøre det mulig for flere å gå, sykle eller gå på ski hjemmefra i stedet for å kjøre til Sognsvann når de skal ut på tur.

– Det bor veldig mange mennesker i området der de tre traséarmene starter. Man kan også starte i lysløypa fra Brekke og gå inn til Grinda, hvor denne nye traseen starter, og så videre inn til Sognsvann, hvor det jo er mange løypetraseer.

Arbeidene startet denne uken. Her sees begynnelsen på traseen ved parkeringsplassen ved Sognsvann.

Ifølge Enkerud er lysløypene veldig mye i bruk i høstsesongen.

– Mange liker å løpe på jevnt underlag, slik det skal bli her, sier han.

Skal hugge 550 trær

Roar Grønvold er blant dem som preparere løyper om vinteren og jobber med skogsdrift resten av året.

– Jeg tar vel ned et sted mellom 10 og 15 trær i løpet av en arbeidsdag, sier Grønvold.

Alt i alt skal det tas ned 550 trær.

Kommunen har bevilget 8,5 millioner kroner til traseen. I tillegg har de fått inn spillemidler fra overskuddet til Norsk Tipping. Traseen vil stå ferdig i løpet av sommeren 2020. Deretter skal det settes opp belysning. Når det blir gjort, avhenger av når løypebasene, som jo også skal preppe skiløyper, har tid.