Oslo

Forbereder storstilt jakt på overgripere

Politiinnsatsen mot voldtektssaker trappes opp med en spesialgruppe hos Kripos. Politiet håper ekspertenheten skal kunne fange opp serievoldtektsmenn som opererer i flere byer og land.

De skal samle og analysere voldtektssaker fra hele landet. For å hindre og oppklare flere overgrep vil den ferske Voldtektsgruppen hos Kripos også knytte til seg andre fagmiljøer. Prosjektleder og politiførste- betjent Gunvor Løken og politioverbetjent og etterforskningsleder Randi Bones (t.h.).
  • Thomas Olsen
    Journalist

I forrige uke rykket spesialmedarbeidere fra Kripos ut for å bistå lokalpolitiet i etterforskningen av en brutal overfallsvoldtekt i Stavern.

Hittil består Voldtektsgruppen av åtte personer med spesialkompetanse på sedelighetssaker.

I Kripos' hovedkvarter på Bryn har prosjektleder Cecilie Lilaas-Skari satt sammen et team av etterforskere, jurister, analytikere og etterretningseksperter.

I løpet av sommeren skal ytterligere fire medarbeidere ansettes, blant annet en kriminaltekniker.

– Vi søker folk med variert kompetanse. Tanken er å ha en sentral enhet som følger med og forsøker å se det store bildet. Vi leser og vurderer alle voldtektssaker i hele landet. Vi bistår i enkeltsaker ved behov, men vår styrke er at vi kan tenke langsiktig, og bygge sten for sten, sier Lilaas-Skari.

Leter etter serieovergripere

I tillegg til å dele kunnskap og informasjon med politi i hele landet, skal Voldtektsgruppen lete etter fellestrekk i saker.

–Vi har oppdaget likhetstrekk i saker og gitt tilbakemelding til de berørte politidistrikt. Et av målene for opprettelsen av prosjektet er nettopp å unngå nye saker som Lommemannen-saken, sier hun. Voldtektsgruppen vil også ha som mål å kartlegge potensielle overgripere, og utveksle informasjon med utenlandsk politi der det er nødvendig.

– Det er et politisk ønske om høyere kvalitet på arbeidet med voldtektssaker. Her har vi en viktig rolle å spille. Kripos skal understøtte politidistriktene og ligge over som et helikopter for å avdekke serieovergripere, sier seksjonsleder i Kripos, Reidar Bruusgaard. Kripos har fra før bygget opp en enhet som jobber med internettrelaterte overgrep.

Krevende etterforskning

På besøk hos Voldtektsgruppen kan disse digitale overgrepsjegerne skimtes bak store skjermer og høye datatårn i nabolokalet. Idet vi kommer inn i det sentrale møterommet, bretter Lilaas-Skari hastig sammen et analysekart fra en pågående voldtektsetterforskning. Vi registrerer et sammensurium av detaljer og tekstbokser koblet til hverandre som et slektstre. Men voldtektssaker lar seg sjelden løse på skisseplanet. Det er krevende å etterforske slike forbrytelser, med få vitner, vanskelige bevis og sårbare ofre. Ofte ender det ord mot ord, forklarer prosjektleder Lilaas-Skari.

– Så mange som åtte av ti opplever at saken henlegges. Ofte mangler det avgjørende bevis. Men mer målrettet politiarbeid i startfasen, tidlig åstedsundersøkelse og god ivaretagelse av fornærmede er viktig. Slike grep som det tas nå, kan gjøre at politiet får en høyere treffprosent. Vi håper det igjen gjør at flere velger å anmelde voldtekt.

Les også

  1. Politet står ofte uten spor i voldtektssaker

  2. Politiets DNA-hund