En samlet venstreside skyter ned MDGs bompenge-forslag

Det er uaktuelt å øke prisene mer nå, sier Ap, SV og Rødt.

Førstekandidatene (f.v.) Eivor Evenrud (Rødt), Raymond Johansen (Ap) og Marianne Borgen (SV) ønsker ikke å øke bompengenivået fra dagens.

Lan Marie Berg, førstekandidat for MDG og samferdselsbyråd i Oslo, ønsker å takke nei til det nye bompenge-tilbudet fra regjeringen. I stedet vil hun ha en kraftig prisøkning i bomringen.

– Vi vil øke bompengene for å kutte i kollektivprisene. Bompengene bør vesentlig opp i neste periode for å få ned biltrafikken og sikre penger til de store kollektivprosjektene som ikke er finansiert, sa Berg til Dagbladet i helgen.

Hun tror ikke det er mulig å redusere bompengenivået uten at biltrafikken samtidig øker.

Det kan imidlertid bli krevende for MDG å få gjennomslag for forslaget sitt. Listetoppene i de tre andre partiene på venstresiden avviser alle en prisøkning.

Les også

KOMMENTAR: Bompengeavtalen er uenighet forkledd som enighet, skriver Andreas Slettholm

– Ikke aktuelt

Byrådsleder og førstekandidat Raymond Johansen i Ap var raskt ute med å skyte ned forslaget.

– Det er ikke aktuelt for Arbeiderpartiet å øke bompengenivået nå, sa Johansen til NTB få timer senere.

Heller ikke i SV og Rødt er det noe ønske om skru til prisene. Mandag møtte Marianne Borgen, ordfører og førstekandidat for SV, representantskapet til LO i Oslo. «De rødgrønne partienes politikk for Oslo» sto på agendaen.

Borgen gjorde det klart at en prisøkning i bomringen ikke er aktuelt for SV. Overfor Aftenposten bekrefter hun det samme:

– Vi har sagt at det bompengenivået som er nå, er det utgangspunktet vi går til valg på, sier Borgen.

– Det er klart at man kan tenke seg at man i løpet av de fire neste årene kan diskutere hvordan man rigger seg på natt og dag og rushtid, og at man kan få endringer. Men nivået som ligger nå, er utgangspunktet i Oslopakke 3-avtalen som også SV står bak, sier Borgen også.

Heller ikke Eivor Evenrud, førstekandidat for Rødt, er interessert i noen prisøkning.

– Jeg er ikke enig med MDG, vi skal ikke skru opp bompengene kraftig, sier Evenrud.

Lan Marie Berg er ikke fornøyd med svarene:

–Neste år skal vi forhandle om bomtakstene i Oslo-området. At SV, Ap og Rødt så kontant avviser å bruke det viktigste verktøyet vi har i miljøpolitikken, nemlig bompenger, overrasker meg. Norge har nå blant de høyeste kollektivprisene i Europa. Skal vi nå Oslos klimamål, må det bli billigere å reise miljøvennlig og dyrere å kjøre fossilbil, sier hun.

Les også

LES OGSÅ: Bompengemotstanderne vinner mange hjemmesittere. Det trenger ikke være godt nytt for partiet.

Flere ulike forslag på bordet

Bakteppet for diskusjonen er regjeringens bompengeforlik. Endel er uklart om hvordan pakketilbudet til fylker og kommuner skal forstås, men noe er alle enige om: staten tilbyr seg å øke finansieringen av de største kollektivprosjektene, i bytte mot at halvparten av denne økningen brukes til å redusere bompengene.

Selv om byrådsleder Johansen avviser MDGs alternative løsning, så etterlyser han klarhet i hva regjeringens tilbud faktisk innebærer.

– Det vi som lokalpolitikere og våre velgere nå er vitne til, er det komplette kaos, sa han til NTB.

Også på borgerlig side av midtstreken er ulike løsninger lagt på bordet.

Hallstein Bjercke (V)

Hallstein Bjercke, førstekandidat for Venstre i Oslo, ønsker å takke ja til regjeringens tilbud. Samtidig frir han til venstresiden når han foreslår å doble prisene i bomringen i rushtidene, i kombinasjon med prisreduksjon resten av døgnet. Samtidig vil han ha en kraftig prisreduksjon på kollektivreiser.

– Oslo er ikke pålagt å kutte bomtakstene flatt. Vi må få til større forskjell på kostnadene for å få folk til å kjøre kollektivt og å nå nullvekstmålet, sier han.

MDG avviser en slik løsning:

– Venstres bomløsning er dårlig miljøpolitikk fordi den totalt sett vil gjøre det billigere å kjøre bil i Oslo. Faktisk vil det gi nesten halvert bomtakst for tre av fire bilturer i Oslo, sier byråd Lan Marie Berg.

Høyre støtter heller ikke forslaget. De vil heller bruke pengene fra regjeringen til å innføre en «bompause» på ettermiddagen når rushtiden er over, for å lette familienes fritidskjøring.