Minst 27 Oslo-skoler har installert kameraer. Noen er satt opp uten at skolen har søkt.

Bystyrepolitiker Hallstein Bjercke (V) beskriver opplysningen som «hårreisende» og ber byråden følge opp.

Kuben videregående skole i Oslo er en av skolene som har kameraovervåking installert i skolegården.

En rekke Oslo-skoler har installert kameraer etter at bystyret åpnet for bruk i 2017. Målet er å sikre elever og ansatte mot vold samt skolen mot hærverk.

De siste årene er kameraer primært installert på skoler som har gjentagende utfordringer med hærverk, ildspåsettelse eller lignende. Det skal være blant de siste tiltakene skolene velger, ifølge Utdanningsetaten.

Les hele saken med abonnement