Oslo

Byrådet mener Oslo er blitt snytt for over en milliard kroner. Nå krever de pengene tilbake av staten.

Kommunene skulle få kompensert for kostnadene under korona. Men Oslo har kommet svært dårlig ut av ordningen, mener byrådet. Nå har Oslo sendt betalingsoppfordring til regjeringen.

Finansbyråd i Oslo Einar Wilhelmsen mener staten har snytt Oslo for mer enn en milliard kroner under koronapandemien.
  • Magnus Lysberg
    Journalist

Hovedstaden ble hardt rammet av korona. Oslo var den kommunen i Norge som var nedstengt lengst. Det ble dyrt for byen.

Regjeringen lovet at staten skulle ta regningen. Kommunene skulle bli kompensert for alle utgiftene. Men det skjedde aldri for Oslo, mener byrådet.

Finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) mener i stedet at Oslo ble snytt for et betydelig beløp. Han har derfor sendt et skarp brev til regjeringen. Der ber han om at hovedstaden får hjelp til å dekke underskuddet.

– I fjor manglet vi 850 millioner kroner til å dekke koronakostnadene. Det er så mye at vi ikke kan leve med det. Denne skjevfordelingen må regjeringen rette opp i, sier Wilhelmsen.

Han håper pengene dukker opp i revidert statsbudsjett. Det kommer torsdag i neste uke.

Oslo får klart mest

Oslo kommune fikk i fjor til sammen 1,9 milliarder kroner av staten for å dekke kostnadene ved koronapandemien. Det er mye mer enn den nest største byen på listen, Bergen, som fikk 687 millioner.

Oslo fikk også mer pr. innbygger enn Bergen. Da er ikke kompensasjonen til kollektivtrafikken regnet med. Den gikk til fylkene. Også her fikk Oslo klart mest pr. innbygger.

– Det handler ikke om Oslo har fått mer eller mindre enn andre, det handler om at vi ikke får dekket de kostnadene vi har hatt. Ingen er uenige i at vi har hatt disse kostnadene. Derfor er det så rart vi ikke blir kompensert fullt ut, når alle andre blir det, sier Wilhelmsen.

Byrådet i Oslo mener at byen hadde 250 millioner i udekte koronakostnader i pandemiens første år, 2020. Sammen med 850 millioner i 2021 blir det 1,1 milliard i udekte kostnader.

Aller størst blir gapet i år.

Oslo har så langt i 2022 fått 90 millioner. Samtidig er de ekstra kostnadene hele 1,3 milliarder.

Regjeringen lover svar

Det er ikke klart hvordan regjeringen forholder seg til kravet fra Oslo.

Statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet Ole Gustav Narud (Sp) skriver i en kort e-post til Aftenposten at hele kommunesektoren «vil bli kompensert for samlede merutgifter og mindreinntekter» som kom av smitteverntiltakene.

– Vi har mottatt brevet fra Oslo kommune og kommunen vil snart få svar på brevet, skriver Narud.

Vaksinesenteret i Nordre Aker i Oslo i februar 2021. Alt sto klart, men bydelen var frustrert over at det ikke kom flere vaksiner.

Dyrt å vaksinere Oslo

Einar Wilhelmsen mener Oslo hadde helt spesielle problemer under pandemien. Byen var stengt ned lenge, smittetrykket var høyt. I tillegg brukte kommunen store ressurser på å nå frem til utsatte deler av befolkningen.

– Vi har anstrengt oss veldig for å holde smittetrykket nede. Vi har en veldig variert befolkning som bor tett, og det er krevende å nå ut til alle, sier Wilhelmsen.

I brevet til regjeringen trekker han spesielt frem arbeidet som Oslo har drevet mot innvandrerbefolkningen. Det gjelder både arbeidsinnvandrere og andre. Kommunen har strevd spesielt mye med å få alle til å vaksinere seg.

– Vi er en storby, og vi har ekstra utgifter. Vi hadde vaksinesentre i hver eneste bydel. En bydel i Oslo er like stor som en stor norsk kommune, sier finansbyråden.

Han mener innsatsen var viktig.

– Hvis vi hadde mislyktes i Oslo, så ville det gitt mer smitte og sykdom i hele landet, sier Wilhelmsen.

Lokalene sto tomme

Vaksinesentrene har kostet ekstra mye fordi Oslo ikke kunne vite når vaksinene skulle komme. Det førte til at både helsepersonell gikk uten arbeidsoppgaver og at lokaler sto tomme. Det var dyrt.

– Vi ble sittende med store kostnader med lediggang og tomme lokaler, fordi vi bygde opp vaksinasjonssentre og testsentre over hele byen, og ikke bare ett sted. Det koster mer å leie lokaler i Oslo enn det gjør i andre kommuner. Det er alle helt enige i, sier Wilhelmsen.

Han legger til at Oslo måtte vente lenge på vaksinene, selv om byen var stengt ned. Koronakommisjonen har kritisert Solberg-regjeringen for ikke å sende flere vaksiner til Oslo tidligere.

Det hadde spart Oslo for store kostnader, mener kommisjonen.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Oslo
  3. MDG