Trygdet par frifunnet for heleri - får luksusvarene for millioner tilbake

Etter et langt liv på trygd ble paret tiltalt for heleri da politiet fant luksusvarer for mange millioner. Nå er de frifunnet i lagmannsretten.

Politiet fant 15 luksusvesker, 21 par sko og klokker med veiledende pris på 837.000 kroner. Nå må alt leveres tilbake.

I ca. 30 år har de levd et «av-og-på-forhold» med sammenvevd økonomi og et omflakkende liv.

For to år siden ble 45-åringen stanset med kniv på åpen gate, noe som ledet politiet hjem til en leilighet på Bjørndal i Oslo og kvinnen (44) som han har tre barn med.

Kona har aldri vært i arbeid, mens mannen har vært i arbeid noen få uker i livet, likevel har paret opparbeidet seg store verdier.

Levde i overdådighet

Da etterforskerne, etter det de selv sier var et konservativt overslag, summerte opp luksusvarene paret hadde hjemme, stanset kalkulatoren til slutt på over 1,7 millioner kroner.

I tillegg fant politiet andre steder tre Mercedeser, klokker og gull for enda flere millioner.

Men nå har Borgarting lagmannsrett kommet til at politiet ikke har evnet å bevise at pengene paret har brukt på shopping, stammer fra kriminell virksomhet.

«På denne bakgrunn finner lagmannsretten at det ikke kan utelukkes at (N.N., 45-åringen) har mottatt arveforskudd fra sine foreldre. Det er imidlertid ikke mulig å si noe om størrelsen på arven», heter det i dommen, som også slår fast at mannen har meget lav troverdighet.

Prislappen sto fortsatt på mange av luksusvarene.

Kan ha hatt svart økonomi i millionklassen

Lagmannsretten legger til grunn at paret over en tiårsperiode kan ha hatt en svart økonomi på 4,7 millioner kroner, i tillegg til trygden.

«På denne bakgrunn må lagmannsretten konkludere med at påtalemyndigheten ikke har oppfylt sin bevisbyrde. Det kan ikke utelukkes at de tiltalte har opparbeidet seg de aktuelle verdiene med lovlige midler».

Riktignok gjør retten et lite poeng av at disse millionene trolig ikke er oppgitt som arv eller gaver på selvangivelsen, men det var ikke tatt ut tiltale etter disse paragrafene denne gang.

I retten ble det lagt frem en verdivurdering fra 2009 hvor 45-åringens mor hadde fått taksert sine svarte diamanter til 15.388.411 svenske kroner.

Får luksusvarene tilbake

I Oslo tingrett ble de dømt til åtte måneders fengsel og inndragning av luksusvarene.

Nå er begge blankt frifunnet for heleri og får de beslaglagte varene tilbake.

Det eneste de må betale er bøter på 5000 kroner for å ha båret kniv på offentlig sted og hatt en ulovlig boks med pepperspray liggende hjemme.

Fornøyde klienter

– Min klient er fornøyd med å bli trodd og ser frem til å få tingene sine tilbake, sier advokat Serkan Bulut, som forsvarte kvinnen.

Advokat Ali Reza Afsar har bare kort orientert sin klient om domsslutningen:

– Vi skal gå igjennom hele dommen senere, men den var som ventet, sier Afsar.

Juryen har nå avgjort skyldspørsmålet, men aktor Mona Brandmo har et par uker på seg til å vurdere en eventuell anke til Høyesterett over bevisbedømmelsen.

Den 44 år gamle kvinnen er født i Norge, mens barnefaren i lengre perioder har hatt Sverige som sin bostedsadresse.

Les også: Paret har aldri jobbet, men svømte i luksusvarer