Krever at byrådet i Oslo ber om unnskyldning

Onsdag skal Oslo kommunes personalbehandling opp i bystyret. – Det blir debatt, lover Bjørnar Moxnes (Rødt).

Hjelpepleier Stig Berntsen ble anklaget for seksuelle overgrep mot beboere på Lindeberg omsorgssenter i 2011. En uvanlig allianse mellom Fremskrittspartiet og Rødt vil i bystyret til onsdag be byrådet komme med en unnskyldning til ansatte og beboere i saken. Stig Berntsen er kommende mandag tilbake i innfasing til jobben som hjelpepleier hos Lindeberg omsorgssenter. Han har fått 410.000 kroner av Oslo kommune - men ingen unnskyldning.

Hjelpepleier Stig Berntsen ble anklaget for seksuelle overgrep mot beboere på Lindeberg omsorgssenter i 2011. Saken ble henlagt av politiet året etter.

Kommunen ble både underveis og i ettertid kritisert for å svikte både ansatte og beboere. Både Sykehjemsetaten og byrådet har fått mye kritikk for sin håndtering av saken.

afp000600025-VxG6mt8rlP.jpg

Berntsen inngikk før jul et forlik med Oslo kommune, hvor han vant frem på sitt sentrale punkt: Kravet om jobben sin tilbake. Dette ønsket byrådet lenge ikke å gi ham, og blant andre Carl I. Hagen (Frp)engasjerte seg derfor i Berntsens sak. Men om kort tid er Berntsen tilbake som hjelpepleier, etter mer enn to års fravær.Noen unnskyldning har han imidlertid ikke fått.

En uvanlig allianse mellom Fremskrittspartiet og Rødt har dermed fått flertallet i bystyret til onsdag å be byrådet komme med en unnskyldning til ansatte og beboere i saken.

Bjørnar Moxnes, Rødts gruppeleder i Oslo bystyre, venter at den krasse kritikken mot byrådet for måten de har håndtert sakene der hjelpepleieren Berntsen ble anklaget for seksuelle overgrep og en annen ansatt for uforsvarlig medikamenthåndtering på (se faktaboks), vil resultere i en solid debatt under bystyrets møte.

Hjelpepleier Stig Berntsen tror ikke at en unnskyldning kommer, men synes det er på tide at kommunen plasserer ansvaret.

— Det må gjøres, og det er naturlig at ansvarlig byråd har et tungt ansvar. Men de har jo blånektet og fraskrevet seg forpliktelser hele veien, så vi får nå se, sier han.

- Kritikkverdige forhold

Moxnes påpeker at Kommunerevisjonens arbeid skal avdekke kritikkverdige forhold for å hindre at tilsvarende feil gjentas.

- Da skal ikke opplysninger om tjenestefeil gjort av kommunens ledere på ulike nivåer holdes tilbake, slår Moxnes fast.

Revisjonsrapporten skal behandles i sin helthet på bystyrets møte onsdag, sammen med oppfordringen om en unnskyldning fra bystyret.

— Hvis det kommer en unnskyldning med tydelig innhold, så skal jeg svar seriøst på den. Det viktigste er at kommunen får på plass rutiner og personer som har kompetanse til å sørge for at slike feil ikke gjøres igjen, sier hjelpepleier Stig Berntsen.

— Det er ganske spesielt når bystyreflertallet og opposisjonen må be byrådet komme med en unnskyldning. Jeg vet ikke om det har skjedd i Oslo før, og det viser at det virkelig er gått prestisje i denne saken for byrådets del, sier Rødts gruppeleder Bjørnar Moxnes.

«Unntatt offentlighet» står det på fronten av rapporten fra Kommunerevisjonen, der oslo kommunes saksbehandling i Lindeberg-sakene er gjennomgått og får krass kritikk. Nå får partiet Rødt kritikk for å ha lagt ut linken til dokumentet på sine nettsider.

Publiserte nedsensurert rapportEt annet punkt under samme bystyresak gjelder Oslo Rødts publiseringav Kommunerevisjonens rapportom Lindeberg-sakene. I rapporten får kommunen krass kritikk for sin håndtering. byrådet ønsket å hemmeligholde denne.

— Dette er en avveining mellom innsyn og hemmelighold. Denne informasjonen har Oslos innbyggere rett på, mener derimot Moxnes, som forsvarer Røds oppffentliggjøring av rapporten.

Kontrollutvalget i kommunen vurderte publiseringen som «ulovlig og uheldig», noe også hjelepleier Stig Berntsen, som saken handler om, finner merkelig.

— Det avsløres bare grove feil og forsømmelser fra arbeidsgivers side. Dersom byrådet fremdeles ikke vil unnskylde seg etter denne rapporten, så er det veldig spesielt, synes han.

Eldrebyråden må svare

- Jeg regner med at alle vil tegne seg i denne saken. Vi kommer til å ta i når det gjelder kritikken av byrådet for å se om vi får noe ut av eldrebyråden, sier Moxnes.

Osloby har ikke fått en kommentar fra ansvarlig eldrebyråd Aud Kvalbein (Krf), som var opptatt med foredrag på NIBR Forum tirsdag.