- Osloskolen har aldri vært landets beste

Resultatene fra nasjonale prøver viser at osloelevene stagnerer i lesing. - Byråden har aldri hatt dekning for å si at Oslo har landets beste skole, mener Aps skolepolitiker Andreas Halse.

På Bøler skole diskuterer Aps Andreas Halse (t.v.) skoleresultater med lærer Benedicte Mathiesen og rektor Morten Sesseng.
  • Pål V. Hagesæther

I klasse 5C på Bøler skole er det lesestund. Tiåringene sitter i dyp konsentrasjon, bøyd over bøker som Den forheksede øya , Taynikma og Josefine og Villa-Villa .

Da disse elevene i høst tok den nasjonale prøven i lesing, fikk de et gjennomsnitt på 2,2. Det er over både landssnittet (2,0) og oslosnittet (2,1). Men samtidig er det nøyaktig samme resultat som femteklassingene ved skolen fikk i 2010, 2009 og 2008. Det har altså ikke vært noen fremgang.

— Typisk for osloskolen generelt, mener Andreas Halse. Aps nestleder i utdanningskomiteen viser til at Oslo har hatt liten til ingen utvikling på de nasjonale prøvene i lesing de siste fem årene, og at det lille forspranget Oslo hadde på de andre byene nå er forduftet. På årets prøve fikk Oslo det samme snittresultatet som i 2008.

Samtidig bruker Oslos skolebyråd Torger Ødegaard (H) gjerne enhver anledning til å fremheve osloskolen som "landets beste".

— Faktum er at osloskolen aldri har vært landets beste. Vi har sammenlignet fylker, mens det er kommuner som er det interessante. Der er vi ikke på topp i noen fag, sier Halse.

Når det gjelder lesing på femte trinn ligger Oslo bak Bærum, og likt med Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger, Sandnes og Asker. På 8. trinn ligger Oslo klart bak Bærum og Asker, og likt med Trondheim og Tromsø.

Halse frykter også at skillet mellom de svakeste og flinkeste elevene blir større. for det er en større andel av elever på laveste nivå i dag enn i 2007 (se faktaboks). Byrådets mål om at bare 15 prosent av elevene skulle være på laveste nivå i 2011 er ikke nådd – tallet er i dag 25 prosent.

— Vi trenger en realitetsorientering. Vi må innse at vi er veldig gode på noen områder og ikke fullt så gode på andre.

- Best på å løfte

Byråd Torger Ødegaard (H) mener likevel å ha sine ord i behold. Han viser til forskning som sier at Oslo er best på å løfte svake elever og bidra til sosial mobilitet.

— På nasjonale prøver er vi enten best eller blant landets beste. Men resultatene i lesing på 5. trinn er for svake i år, innrømmer kunnskapsbyråden.

Han tror årsaken er sammensatt, men at en del av forklaringen er at skolene ikke klarer å holde oppe trykket på lesing etter de første skoleårene.

— Vi har heller ikke en landsgjennomsnittlig elevflokk. En høy andel av våre elever snakker ikke norsk hjemme, påpeker Ødegaard.

— Du sier at osloskolen er best, samtidig som andre kommuner gjør det bedre og spiser innpå?

— Jeg blir motivert av konkurranse og har ambisiøse mål. Men jeg synes det er mest relevant å sammenligne osloskolen med skolene i andre hovedsteder i Europa. For våre elever skal ut på et internasjonalt arbeidsmarked. Derfor ønsker jeg at vi skal få egne tall for Oslo-regionen i PISA-undersøkelsene, sier Ødegaard.

Er ikke fornøyd

På Bøler skole understreker rektor Morten Sesseng at 2,2 i nasjonal sammenheng er et godt resultat, og at andelen elever på laveste trinn er redusert i forhold til i fjor.

— Men vi er ikke fornøyd. For å bli bedre trenger vi en tydeligere og grundigere opplæring av de aller minste elevene, spesielt rettet mot enkeltelever. Jeg mener vi er på vei dit, sier rektoren – som er rask til å understreke at nasjonale prøver bare er et verktøy i undervisningen.

5.-klasselærer Benedicte Mathiesen mener den største utfordringen er store forskjeller mellom de svakeste og flinkeste elevene, noe som krever mye av lærerne for å få undervisningen til å treffe alle.

Mens Ap-politiker Halse mener testresultatene gir grunn til å tenke over hvordan man bruker tiden i skolen.

— Vi må bruke mer tid på undervisning og mindre på testing og dokumentasjon. Flere lærere må få tilbud om etterutdanning, sier han.

På den nasjonale prøven i engelsk for 8. trinn ligger Oslo på topp på fylkesoversikten, men også her bak Asker og Bærum på kommunenivå. Engelskprøven for 5. trinn ble avlyst i år, mens resultatene i regning offentliggjøres denne uken.