Oslos nye biskop tok opp skamfølelse og #Metoo

Den tidligere bymisjonspresten Kari Veiteberg ble vigslet til ny biskop i Oslo søndag. Et budskap om å sette ord på krenkende oppførsel gikk igjen i prekenen.

Oslos nye biskop Kari Veiteberg ble søndag vigslet i Oslo domkirke.

Med kong Harald til stede i en fullsatt Oslo domkirke ble Veiteberg vigslet til biskop i en høytidelige seremoni. Dette markerer starten for den 32. lutherske biskopen i Oslo bispedømme – og den første kvinnen.

Preses i bispemøtet, Helga Haugland Byfuglien, foresto vigslingen. Biskoper og prester fra Norge og nabolandene våre deltok i forbønnshandlingen.

Veiteberg innledet sin første preken som Oslos nye biskop med henvisning til det bibelske uttrykket «ormeyngel» og at skjellsord kan få folk til å skamme seg over den de er. De som ikke har gjort noe galt, er oftest de som kjenner seg rammet, påpekte hun.

Kong Harald var til stede under høytideligheten da Kari Veiteberg ble vigslet til ny biskop i Oslo.

– Det har vi sett tydelige eksempler på i det siste. Ikke bare i Alabama, men også her hjemme. #Metoo-kampanjen forteller om trakassering og også overgrep i store deler av samfunnslivet, sa hun.

– Preller av

Det vanskelige er at fortellingene sitter så langt inne, mente den ferske biskopen. Ikke bare fordi det dreier seg om maktforhold, men også fordi ofrene har kjent skam. Alle som har vært i kontakt med ofre for overgrep og vold, vet at det er regelen, fortsatte hun:

– Kirken må øve og prøve på det nesten umulige: På samme tid adressere urett og maktovergrep og gi kjærlighet og omsorg, sier Kari Veiteberg

– Ofrene er dem som tar ord om skam og skyld til seg, mens de samme ordene preller tilsynelatende av på dem som virkelig har gjort noe vondt, sa Veiteberg.

– Kirken må øve og prøve på det nesten umulige: På samme tid adressere urett og maktovergrep og gi kjærlighet og omsorg. Begge deler, uten å svekke evangeliet eller loven, framholdt hun.

Tenkt mye på makt

En kirke som er åpen for alle, hele tiden. Det er Veitebergs visjon når hun tar fatt på sin biskopgjerning. Den tidligere bymisjons- og gatepresten sa nylig i et intervju med Aftenposten at hun ofte gårg atelangs i Oslo, og er tydelig på hva slags biskop hun ønsker å være.

Kirken skal hele tiden være opptatt av hvem som målbærer kritikk av makthavere og samfunnsstrukturer i dag, sa hun i Domkirken.

– Det koster å være profetisk. Det er ikke behagelig. Men vi kan ikke la være. Vi skal fremme et frigjørende evangelium, sa hun, og avsluttet:

– La oss holde fram med å oppmuntre hverandre med tydelige ord. La oss bli flinkere til å bruke ordene til alle som trenger det. Slik at gleden og livsmotet kan yngle.