Fra drabantby til småby

Drabantbyene representerer ikke bare fortellinger om fortiden, men også det mest interessante potensialet for videre byvekst.

I hver eneste norske drabantby finnes det et potensial for å skape en velfungerende småby og tiltrekke seg middelklassen, skriver Erling Dokk Holm. Her et bilde fra småbyen Fredrikstad.

Norske byer i dag, og spesielt Oslo, Drammen, Stavanger, Trondheim og Bergen, opplever to av globaliseringens mest markante utviklingstrekk. De forandrer ikke bare byen som sådan, men spesielt drabantbyen.

Den ene er utviklingen av etniske enklaver, altså fremveksten av bydeler der noen etniske minoriteter ikke er minoriteter, men majoriteter.

Les hele saken med abonnement