Oslo

Fra drabantby til småby

Drabantbyene representerer ikke bare fortellinger om fortiden, men også det mest interessante potensialet for videre byvekst.

I hver eneste norske drabantby finnes det et potensial for å skape en velfungerende småby og tiltrekke seg middelklassen, skriver Erling Dokk Holm. Her et bilde fra småbyen Fredrikstad.
  • Erling Dokk Holm
    Erling Dokk Holm
    Førsteamanuensis ved NMBU

Norske byer i dag, og spesielt Oslo, Drammen, Stavanger, Trondheim og Bergen, opplever to av globaliseringens mest markante utviklingstrekk. De forandrer ikke bare byen som sådan, men spesielt drabantbyen.

Les hele saken med abonnement