Oslo

Vil ha obligatorisk influensavaksine for helsepersonell

Både helsebyråden og smittevernoverlegen i Oslo vil innføre obligatorisk influensavaksine for helsepersonell, men bruken av tvang er omdiskutert.

Helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) i Oslo vil at vaksinasjon mot sesonginfluensa skal gjøres obligatorisk for helsepersonell, men flere er uenig i dette.
  • og NTB

Helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) sier hun er bekymret over den lave dekningen i vaksinasjon mot sesonginfluensa blant helsepersonellet i Oslo kommune. Til fagbladet for Oslo legeforening, Journalen , sier byråden at hun vil gå inn for obligatorisk vaksinasjon.

Hun viser til tall fra Folkehelseinstituttet om at 900 personer hvert år dør av influensa.

– Obligatorisk vaksinasjon handler om å sikre at helsepersonell ikke bidrar til å øke risiko for influensa hos mennesker som ofte er spesielt sårbare for smitte, skriver hun.

Bare én av fire i det norske helsevesenet tar influensavaksine, opplyser Helsedirektoratet til NRK. Dette er langt fra målsettingen Verdens helseorganisasjon har om at tre av fire helsepersonell skal vaksineres mot influensa.

Les også

Ingeborg Senneset: Når ikke engang helsepersonell tar alvoret, hvorfor skal folk flest gjøre det?

– Etisk plikt

Tellevik får støtte fra smittevernoverlege Tore W. Steen i Oslo.

Han er for tiden i permisjon, men ledet i fjor et samarbeid mellom kommunen og sykehusene med å få opp vaksineandelen i Oslo. Steen sier at de heller ikke i år vil nå en andel på 75 prosent vaksinerte blant helsepersonellet.

– Vi har en etisk og moralsk plikt til å gjøre det vi kan for våre pasienter. Når det gjelder risikogrupper skal det i alle fall ikke være slik at influensa smitter fra helsepersonellet, sier Steen.

Les også

LES OGSÅ: Tillitsvalgte frykter at de nye sykehusene vil få for dårlig kapasitet. Slik svarer Helse Sør-Øst på kritikken.

Andre mulige tiltak

Ved Folkehelseinstituttet er man derimot tvilende til bruk av tvang for å få ansatte i helsevesenet til å vaksinere seg. Selv om det er bred enighet om at det er riktig å oppfordre til og tilby vaksine til ansatte, gir undersøkelser ingen holdepunkter for bruk av tvang.

– Vi er prinsipielt sett ikke tilhengere av pålagt vaksinasjon. Det er veldig mange andre tiltak man kan prøve før man behøver å pålegge vaksinering, sier seniorrådgiver Kjersti Margrethe Rydland ved FHIs Avdeling for influensa.

Også eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) støtter FHIs tilnærming og viser til at 54 prosent av de ansatte ved Oslo universitetssykehus i fjor frivillig valgte å vaksinere seg mot sesonginfluensaen.

Les mer om

  1. Oslo
  2. Helse
  3. Influensa
  4. Tone Tellevik Dahl