Oslo

«Med dagens ordning kan hvem som helst bo på studenthybel»

FpU foreslår at Studentsamskipnadene skal få rapporter om hvilke leietagere som faktisk studerer.

Studentsamskipnaden i Oslo har 8000 utleieboliger. Her fra SiOs studentby på Bjølsen i Oslo.
  • Astrid Løken
    Astrid Løken
    journalist

Mangelen på studentboliger er et tilbakevendende problem. Høsten 2013 sto 4000 studenter på venteliste for bolig hos Studentsamskipnaden i Oslo (SiO). Flere studenter fikk tak over hodet utover høsten, men fortsatt er ventelisten lang. 28. februar hadde SiO fortsatt 1600 studenter på sin venteliste.

Oslo FpU mener køen kunne vært kortere.

- Noen bor år ut og år inn i offentlig eide studentboliger til 3200 kr i måneden uten å ta et eneste studiepoeng, sier Toril Charlotte Reynolds, nestformann i Oslo FpU.

«Søkeren må ha minimum 50 prosent studieprogresjon i den oppgitte leieperioden og må, på oppfordring, kunne dokumentere dette. Maks. botid er fem år, og man må være under 35 år for å få leie bolig» , står det i SiOs reglement.

Oslo FpU mener kontrollen med hvem som bor der er for dårlig.

- Med dagens kontrollordning kan jo hvem som helst bo på studenthybel, så lenge de har en profil på studentweb og har betalt avgiften til samskipnaden. Vi kan jo ikke ha det sånn når vi mangler studentboliger, sier Reynolds.

- I løpet av mine år som student og leietager av studentbolig i SiO har jeg vært gjennom tre stikkprøver. Jeg har aldri måttet legge frem noe bevis på at jeg har gjort annet enn å betale semesteravgift. Vi forventer at de som leier studenthybler faktisk er studenter. Det betyr at de må studere, ta eksamen og få studiepoeng, sier hun.

Hun tror boligkøen ville bli kortere hvis SiO får rapporter som viser hvilke studenter som ikke fullfører.

- Statens lånekasse får slike rapporter og kan dermed luke ut de som ikke har tatt de studiepoengene som kreves. Med en slik innrapportering kan SiO nekte å fornye leiekontrakten hvis leietagerne ikke oppfyller kriteriene, sier Reynolds. Hun skal sende forslaget til Utdanningsdepartementet i løpet av uken.

Kontrollerer noen hundre

SiO har 8000 boliger. Leiekontraktene fornyes ved studiestart. Trond Bakke, direktør i SiO, tror ikke det er et stort problem at studentboligene bebos av folk som ikke studerer.

- Vi sjekker ikke systematisk om studentene virkelig gjennomfører studiene, men vi tar stikkprøver i forbindelse med tildeling av bolig til neste studieår. Vi kontrollerer noen hundre leietagere. Vi har ikke eksakte tall, men anslår at 10-15 prosent av dem som blir kontrollert blir nektet fornyelse av leiekontrakten, sier han.

Han hilser forslaget til FpU velkommen.

- Det er riktig som FpU sier, at hvis vi får den samme dokumentasjonen som Statens lånekasse, så får vi en mye mer effektiv kontroll. Da kan vi lettere luke ut de som ikke er søknadsberettiget til bolig, sier Bakke.

Han presiserer at han ikke ønsker innsikt i om studenten har gjort det bra eller dårlig på eksamen, kun om de har produsert 30 studiepoeng eller mer løpet av siste studieår.

- Hvor omfattende er problemet med leietagere som ikke studerer?

- Vi får jo noen tips fra våre beboere om at de mistenker at naboen deres ikke er student. Da kontrollerer vi det. Men det er jo slik at man kan være student og ta mange studiepoeng uten å være på en eneste forelesning. Og vi kan jo ikke være dommere over hvordan folk lærer, sier Bakke.

- Skal være for alle studenter

Kaia Marie Rosseland, leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus, mener det fungerer utmerket i dag.

-  SiO har hatt en massiv opptrapping av kontroller den siste tiden for å sørge for at det nettopp er studenter som bor i boligene. Jeg ser ikke at det er mange som bor i studentboliger som ikke er studenter. Hadde det vært et stort problem, så hadde man visst om det. Studentboligene skal være for alle typer studenter. Det kan skje mye underveis i studieløpet som gjør at man ikke kan fullføre, sier Rosseland.