Oslo

Forventet suksess, men endte med nedtur: Nå skal disse fjernes

Flexus-sperreportene ble omtalt som en stor skandale. De har kostet millionvis og stått nytteløst på T-banestasjonene i 13 år. Nå skal de bort.

Installasjonene, som opprinnelig ble satt opp for å hindre sniking, har i dag kun funksjon som kortlesere, slik at passasjerene kan lese av sine reisekort eller aktivere sine billetter.
  • Mathilde Waale
    Journalist

I 2005 ble Flexus-systemet opprettet og installert rundt om på T-banestasjoner i Oslo. Det var i forbindelse med den elektroniske billetten Flexus, som skulle erstatte papirbillettene, et helt nytt billettsystem.

Installasjonene ble opprinnelig satt opp for å hindre sniking. Ruter overtok ansvaret i 2009.

Det ble vanskelig da kontrollørene skulle finne ut om noen av de flere hundre passasjerene som strømmet til og fra, ikke hadde løst billett. Flexus-kortleserne fikk også kritikk for å være trege og ha dårlig batterikapasitet.

Administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen, har tidligere uttalt at sperrene aldri skulle vært montert, og at det har vært en stor belastning for hele kollektivtrafikken.

I 2005 ble sperringene installert på T-banestasjoner i Oslo, her fra Majorstuen fem år senere. De skapte debatt og konflikt fra de ble satt opp, og er blitt omtalt som skandale for kollektivtrafikken.

Ikke behov for sperringer

I dag står disse sperringene på stasjonene Majorstuen, Sinsen, Carl Berners plass, Stortinget, Nationaltheatret og Jernbanetorget.

– T-bane systemet vårt er et åpent og tillitsbasert system, der det ikke er behov for sperreporter, forklarer Cathrine Myhren, pressevakt i Ruter.

Installasjonene har i dag kun funksjon som kortlesere, slik at passasjerene kan lese av sine reisekort eller aktivere sine billetter.

– Med dette som bakgrunn har vi besluttet å fjerne sperreportene, og erstatte dem med vanlige kortlesere, lik de man i dag finner ved T-banestasjonen i Nydalen, legger hun til.

Les også

Ledelsen trodde det var umulig, men T-banen klarte det. Nå er Oslo blant de beste i verden.

Ingen suksessløsning

Det ble brukt 600 millioner kroner på det som i 13 år har stått som ubrukte sperreporter. I 2005 satte Oslo Sporveier opp Flexus-installasjonene på T-banestasjonene på Majorstuen, Nationaltheatret, Stortinget, Jernbanetorget, Grønland og Tøyen.

I 2013 uttalte byrådet at Oslo kommune ikke hadde råd til å kvitte seg med sperringene som sto til ingen nytte.

Løsningen om et felles elektronisk reisekort for buss, trikk, T-bane, tog og båt ble ingen suksess for de ulike reiseselskapene. I 2011 bestemte NSB og Ruter seg for å droppe Flexus-kortet til fordel for egne kort. Men Flexus-installasjonene er blitt stående.

Ny teknologi = nye problemer:

Les også

Oslo får 53 nye bomstasjoner et halvt år før valget: Naivt ikke å være bekymret for hvordan det blir tatt imot, sier Raymond Johansen

Fjernes på oppdrag

– Ruter er opptatt av at kundene skal ha behagelige og effektive reiser, og at det skal være enkelt å reise med gyldig billett. Da er det, som nevnt, ikke behov for sperreportene, sier Myhren.

Nå skal altså installasjonene fjernes. Dette vil utføres av Sporveien på oppdrag fra Ruter.

– Vi foretok en helhetlig vurdering av fordelene når det kommer til kundeopplevelse, passasjerstrømmer på stasjonene og årlige reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader. Vi så på disse opp mot til engangsinvesteringen i å fjerne sperreportene, forklarer Myhren.

Dette vil, ifølge Ruter, komme til å koste om lag 1 million kroner.

Les også

Offentlig sektors mørke side: Dyre middager, eksotiske reiser, byggesprekk og havarerte IT-prosjekter

Utgjør sikkerhetsrisiko

Brann- og redningsetaten har tidligere sagt at T-banesperringene kan utgjøre en sikkerhetsrisiko. De står plassert slik at det vil ta lengre tid dersom det skulle være nødvendig å evakuere store folkemengder ved en nødssituasjon.

Allerede i 2010 var det klart at sperringene ikke ville bli tatt i bruk. Av hensyn til sikkerhet ville det kreve en bemanning på 40–50 ansatte som kunne åpne portene ved en eventuell evakuering.

Les mer om

  1. Oslo kommune
  2. Vy
  3. Trikk
  4. Debatt
  5. Tog
  6. Kollektivtransport
  7. T-banen