Oslo

Statsministeren besøkte politiet på Stovner: – Mindre dramatisk enn det som blir fremstilt

Bilbranner og grovere ungdomsvold. Erna Solberg (H) og Per Willy Amundsen (Frp) var bekymret over utviklingen, men ble beroliget av politimesteren.

Politimester Hans Sverre Sjøvold (t.v.) og fungerende stasjonssjef ved Stovner, Jarle Koldstad, forsikret statsminister Erna Solberg og justisminister Per-Willy Amundsen om at Oslo ikke er i fare for å få «svenske tilstander» med det første.
 • Julie Berg Melfald
  Julie Berg Melfald
  Journalist

Etter brann i 11 kjøretøy på østkanten i løpet av to netter, ville statsminister Erna Solberg og justisminister Per-Willy Amundsen bli orientert om situasjonen. Fredag formiddag møtte de flere polititopper på Stovner politistasjon for å få en briefing på den siste ukens bilbranner og den økende ungdomskriminaliteten i Oslo.

 • Oslo-politiet setter inn tiltak etter bølge av bilbranner

Politimester Sjøvold var imidlertid opptatt av å tone bilbrannene ned, og mener nyhetsbildet har vært noe overdrevet.

– Det har vært bilbranner, men det har ikke brent så mange flere biler enn hva det har gjort tidligere, presiserte han.

Føler seg betrygget

Intens etterforskning av sakene har likevel blitt satt i gang, og Sjøvold understreket at politiet tar det inntrufne alvorlig. Det samme gjør de med en økende voldelig ungdomskultur, og politimesteren forsikret Solberg og Amundsen om at tiltak var iverksatt i ungdomsmiljøene.

– Jeg føler meg betrygget etter dette møtet og opplever at politiet har god oversikt og kontakt med miljøene sine. Det viktigste er å forebygge, sa Erna Solberg etterpå.

– Vi må ha et politi som folk vil prate med.

Erna Solberg mener det ikke bare er politiet som har et ansvar for at trenden i ungdomskriminaliteten går ned. Her med justisminister Per-Willy Amundsen.

Ingen «svenske tilstander»

«Svenske tilstander» har etter hvert blitt et kjent begrep når Oslos ungdomskriminalitet blir debattert. Justisminister Amundsen mener imidlertid det er ingen grunn til å ta i bruk beskrivelsen.

– Det er naturlig at folk blir bekymret når temaet får mye oppmerksomhet, men å si at det er «svenske tilstander» er en altfor stor overdrivelse. Vi opplever at politiet har kontroll og snur ressurser for å prioritere dette, sier justisministeren.

– Det har vært noen hendelser, men omfanget er mindre dramatisk enn det som blir fremstilt, poengterer Solberg.

Erna Solberg og Per-Willy Amundsen var begge beroliget etter møtet med politimester Hans Sverre Sjøvold og andre polititopper.

Volden grovere og de involverte yngre

Politimester Sjøvold er likevel krystallklar på at den økte ungdomsvolden har høy prioritering hos Oslo-politiet. Han kaller den «et nytt fenomen».

Siden 2009 har det vært en nedgang i anmeldt kriminalitet blant ungdom, men i 2016 økte antallet for første gang med nesten 20 prosent.

Volden er blitt grovere og de involverte yngre. Statistikk viser at anmeldt kriminalitet det siste året samlet sett økte mest blant unge under 15 år.

Sosiale medier er en stor medvirkende årsak til den økte volden, mener politiet. Les hvorfor her.

Fungerende stasjonssjef ved Stovner politistasjon, Jarle Kolstad, sier man må møte de økte utfordringene ved å være ute blant ungdommen.

– Vi prøver å skape dialog med de unge og føler vi klarer det. Ja, vi har utfordringer, det er blitt mer voldelig vold. Dette gjelder hele Oslo, selv om det er noen mer belastede områder, sier Kolstad.

– Vi må komme inn tidlig, løse konflikter helt i startfasen og være til stede i miljøet. Vi er tett på ungdommer og de som jobber med dem.

Foreldre og lokalsamfunn må bidra

Alt ansvar kan imidlertid ikke legges på politiet, mener statsminister Solberg, og understreket viktigheten av å ha voksne til stedet hvor ungdom befinner seg.

Med flere voksenpersoner reduseres sjansen for at i utgangspunktet uskyldig episoder eskalerer, mener hun.

– Voksne må ta ansvar. Politiet må være der og de må strekke ut en hånd, men foreldre og lokalsamfunn må også gjøre sin del. Og så må vi politikere sørge for å iverksette gode tiltak, sier Solberg, og får støtte av Kolstad.

– Vi er avhengig av foreldre og andre voksne for å bli involvert tidlig nok.

Les også:

Les også

 1. Ni grafer som viser hvordan ungdomskriminaliteten i Oslo utvikler seg

 2. Stadig yngre Oslo-ungdom slåss mer brutalt

 3. Stadig flere unge som blir utsatt for negativ sosial kontroll, kommer i kontakt med hjelpeapparatet

Les mer om

 1. Krim
 2. Vold
 3. Ungdom