Oslo

Stoltenberg innfrir LOs ønsker

Stor stemning i Folkets Hus i går da Ap.-leder Jens Stoltenberg gikk langt i å etterkomme LO-krav til politikk i ny regjering. - Ikke noe galt i å snakke sammen, sier LO-leder Gerd-Liv Valla.

  • Forf>
  • <forf>geir Salvesen <

Fire krav.Her er fire av kravene som LO-leder Gerd-Liv Valla — en av de fremste forkjemperne for en ny regjering - kom med på Handel og Kontors landsmøte i Oslo i går:

  • Dobling av fagforeningsfradraget umiddelbart etter regjeringsskifte.
  • Økt pappapermisjon.
  • Beholde AFP-ordningen.
  • EØS-veto mot tjeneste-

direktivet i EU.
Stoltenberg sa at han var innstilt på å doble fagforeningsfradraget hvis/når han ble statsminister. Men tempoet måtte man kanskje snakke litt om. Kanskje var det ikke mulig å ta alt i en jafs. Men Gerd-Liv Valla fastholdt etterpå at man forventet 100 prosent innfrielse umiddelbart. LO vil også slåss hardt for å beholde AFP-ordningen med tidligpensjonering.- Vi forventer at en ny regjering ikke tukler med AFP-ordningen vår, sa Valla. Utkastet til pensjonsreform, velsignet av Ap.s representanter i pensjonskommisjonen, foreslår å kutte ut AFP. I går gikk Stoltenberg så langt som å si at opplegget til tidligpensjonering er blitt for "stramt" fra kommisjonen.EØS-veto mot tjenestedirektivet i EU? Der erklærte EU- og EØS-motstander Kristin Halvorsen seg helt enig. SV-lederen hadde kledd seg i den mest ildrøde jakken hun hadde i skapet for å illudere "den røde fare" overfor Høyre-gjengen.Stoltenberg nølte noe mer og mente det kan komme langt frem i køen av saker som kan egne seg for veto i den grad veto i det hele tatt er brukbart.- Vetoretten er et sløvt virkemiddel som dessuten kan lokke frem mottiltak fra EU-siden på andre områder, mente Stoltenberg.

Tilbakebetaling

Var så gårsdagens velvillige innstilling overfor LO såkalt "payback time" fra et Ap. som får solid pengestøtte fra LO i et forhold som er blitt kraftig kritisert av høyresiden? Overhodet ikke, mente LO-lederen: - Det kan da umulig være en nyhet at vi som en av flere interesseorganisasjoner er ute og fronter våre krav. Så får det være opp til Stortinget å bestemme seg i neste omgang. Om samrøren mellom Ap. og LO sier Valla at det ikke er det minste mystisk at noen snakker sammen.- Jeg går ut fra at Senterpartiet snakker med Bondelaget og SV med miljøbevegelsen, sier hun.Ap.-leder Jens Stoltenberg slapp seg løs med en sjarmoffensiv av de store overfor LO i går og latterliggjorde kritiske røster på høyresiden som mener at samrøren mellom LO og Ap. er udemokratisk. - Vi blir hele tiden "avslørt", siden det skal være så hemmelig det vi gjør.Men det eneste hemmelige er at jeg og Gerd-Liv Valla går rundt Sognsvann. Der føres det ingen protokoll, sa han.

Les også

  1. Påtruffet ved Sognsvann (uten sykkel)

  2. Regjeringsmakeren LO

  3. Partikolleger sverter Ap.-topp

&lt;b&gt;Vel forlikte.&lt;/b&gt; Gerd-Liv Valla og Jens Stoltenberg. Foto: ERLEND AAS, SCANPIX