Oslo kommune forbyr graving i område etter kvikkleirefunn

Oslo kommune forbyr graving og påfyll av masser i et område på Frysja og Kjelsås etter at det ble funnet kvikkleire.

Etter at det ble påvist kvikkleire har kommunen lagt ned forbud mot graving og fylling av masser i områdene som er markert gult og rødt. Kartutsnittet er hentet fra NVEs temakart for kvikkleire.

Nordre Aker budstikke har tidligere omtalt dette.

Kommunen har, med bakgrunn i rapporten fra Multiconsult, konkludert med at all vanlig bruk av området er trygg.

Det var konsulentselskapet Multiconsult som fant kvikkleire, da de gjorde undersøkelser i forbindelse med at Frysjaparken Finer AS ønsket å omregulere et område i frysjaveien 29.

Når noen vil bygge, grave eller fylle masser må de nemlig gjøre undersøkelser som viser at det ikke er fare for ras.

Forbyr graving

Undersøkelsene viste at det finnes kvikkleire i et område på Frysja og Kjelsås.

Derfor har kommunen lagt ned forbud om å grave eller fylle masser i området.

Kommunegeolog i Oslo, Jenny Ingelöv Eriksson, sier det ikke var igangsatt noen byggeprosjekter innenfor området hvor det er påvist kvikkleire, men at prosjekter er stanset like i nærheten.

– Rundt faresonen vi har identifisert har vi lagt på en buffersone på 50 meter, og innenfor den er det prosjekter som er blitt stanset, sier Eriksson.

Før arbeidet kan settes i gang igjen må utbyggerne dokumentere at de gjør nødvendige tiltak.

Utbyggers ansvar

Eriksson sier også at det er påvist en del kvikkleire i Oslo, men trolig finnes mer enn det man vet om.

Siden de som planlegger å gjøre tiltak må undersøke grunnen, tror hun imidlertid at risikoen for ras er liten. Og hun understreker at kommunen passer på at nødvendige grunnundersøkelser blir gjort.

Hun sier også at kommunen jobber for å gjøre det man vet fra tidligere undersøkelser lettere tilgjengelig.