Ruter-sjefen mener flere ting gikk galt samtidig da de overtok TT-tjenesten

Minibuss 24–7 har begynt å få gebyrer fra Ruter på grunn av mange avvik.

Nå har Ruter innført sanksjoner mot selskapet som kjører brukerne av Tilrettelagt Transport (TT). Selskapet starter også ekstern evaluering av egen innsats.

– Dette er en sak som har berørt oss skikkelig. Ikke bare denne organisasjonen, men også meg personlig. At dette ikke er en «quick fix», er noe vi burde sett tidligere.

Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen har brukt mye tid på å fundere på hva som gikk galt da de fikk ansvaret for TT-tjenestenTT-tjenestenForkortelsen «TT» står for tilrettelagt transport, og er et kommunalt tilbud til folk som ikke kan bruke offentlig kollektivtransport. Ofte er det folk med nedsatt funksjonsevne eller sykdom, som skal til og fra institusjoner som skole, dagsentre og pleiehjem. i Oslo 1. juli.

Først knelte kjørekontoret. Brukere opplevde nærmest ikke å komme gjennom på telefon, og bilene kom ikke når de skulle. Da dette begynte å bedre seg, kom nye problemer. 1. oktober startet underleverandøren Minibuss 24–7 selve kjøringen. Varslene om sikkerhetsbrudd rant inn.

Fortsatt er det problemer. Spesielt knyttet til de mest sårbare brukerne av tjenesten. Det er personer som trenger spesialbil, sitter i rullestol og ofte har alvorlige diagnoser.

Nå varsler Ruter-sjefen at de vil gjøre det de kan for at tilbudet skal bli bedre.

Les hele saken med abonnement