To nye sparkesykkelaktører i Oslo

Oslo kommune har gitt Voi, Ryde og Lime lov til å tilby mikromobilitet i Oslo den kommende sesongen. Det betyr at de to aktørene Bolt og Tier forsvinner fra Oslo-markedet for denne gang.

Det blir to nye aktører på utleiemarkedet for elsykler og elsparkesykler i Oslo fra 1. april. Voi ( i rødt) får fornyet tillit, mens Lime og Ryde er nye aktører fra i år. Tier (i turkisgrønt) og Bolt tapte konkurransen og må fjerne sine sykler.

I vedtaket fra Bymiljøetaten i Oslo kommune gis de tre selskapene tillatelse til å leie ut totalt 8000 «små elektriske kjøretøy» for sesongen 2023. Sesongen varer fra 1. april til 31. mars.

Voi og Lime får ha 2667 sykler hver. Ryde, som er den eneste heleide norske aktøren, får ha 2666 sykler.

Disse tre selskapene er best egnet til å oppnå formålene med tillatelsesordningen, mener Bymiljøetaten.

Lime tilbyr kun elsykler.

– Bymiljøetaten ser positivt på dette. Det kan medføre at andre brukergrupper tar i bruk tilbudet, og at kjøretøyene blir benyttet over større avstander enn det som er normalt med elsparkesykkel, sier divisjonsdirektør Rune Gjøs i Bymiljøetaten.

Strammet inn

– Det har vært vondt å være ute av Oslo og ikke se våre sykler i byen. Nå er vi tilbake fra 1. april. Vi er absolutt klare, sier en fornøyd direktør Tobias Balchen i Ryde til Avisa Oslo.

Sommeren 2021 var det rundt 25.000 elsparkesykler i Oslo. Mot slutten av sommeren strammet Oslo kommune kraftig inn og satte et tak på 8000 fordelt på tolv aktører. I fjor ble antall aktører redusert til tre, og Voi, Tier og Bolt fikk tillatelse.

– At vi får drive utleie også i 2023-sesongen, ser vi på som en stor tillitserklæring. Vi vil fortsette arbeidet for bedre tilgjengelighet, bedre fremkommelighet og færre biler i byen, sier Christina Moe Gjerde i Voi i en pressemelding.

Færre sparkesykler

I praksis blir det nesten 3000 færre elsparkesykler i Oslo denne sesongen, ifølge Shifter.no, ettersom Lime kun leier ut elsykler og ikke elsparkesykler.

Tier og Bolt må dermed fjerne sine sykler fra hovedstadens gater fra 1. april, men har mulighet til å klage på vedtaket innen tre uker.