Sykkelboom på sykkelveiene i Oslo

Mange valgte sykkel da tunnelarbeidene på Smestad startet, viser tellingene til Statens vegvesen. Andelen passeringer økte med 50 prosent fra den ene uken til den andre.

Statens veivesens sykkelteller på Smestad viste en kraftig økning i antallet syklister de to første ukene etter at tunnelarbeidene startet.
  • Astrid Løken

Statens vegvesens nye sykkelteller ved Smestadtunnelen viser at antall syklister var 50 prosent høyere de to ukene etter at tunnelarbeidene startet enn de to ukene før. Selv etter at skoleferien startet, var det langt flere syklister på denne strekningen enn før. Bilkøen uteble da tunnelarbeidene startet, men syklistene tråkket i vei:

Les også

Nå er det kø - på sykkelveien

Også tellepunktet på Tåsen, som ligger 4 kilometer bortenfor Smestad på Ring 3, viser en solid økning i antallet passeringer. Økningen var på 40 prosent fra uken før til uken etter at arbeidene med tunnelen startet.

Økning fra i fjor også

Telleren på Tåsen viser også en klar økning når man sammenligner juni 2014 mot juni 2015. I løpet av hele juni 2014 passerte 49.178 syklister, en økning på drøyt 20 prosent fra samme måned i fjor, da 40.812 passerte telleren på Tåsen.

I juli ser vi riktignok en bitte liten avskalling i juli (2 prosent lavere enn i juli i fjor).

— Vi kan totalt sett anta at det har vært en økning på 20 prosent syklister grunnet tunnelstengning for juni måned. I juli hadde vi naturlig stor nedgang som følge av ferieavvikling. Det har begynt å ta seg opp igjen nå etter ferien, men de er for tidlig å trekke noe ut av tallene, sier Espen Sletten Hansen i Statens vegvesen.

På Helsfyr økte sykkeltallene både i juni og juli. Andelen passeringer i juni 2015 var 23 prosent høyere enn samme måned året før.

— Det vi kan si overordnet, er at det har vært en økning på cirka 7 prosent hittil i år, sammenlignet med samme periode i fjor, sier Sletten Hansen.

Rekordmange syklister tirsdag

Og økningen ser ut til å fortsette. Tellerne ble satt opp høsten 2013. Tirsdag 18. august var det døgnrekord på alle Statens vegvesens tellepunkter på Helsfyr, Mosseveien, Veitvet og Tåsen. Tåsen var en klar vinner; 2882 syklister passerte telleren denne dagen.

— Ikke siden tellepunktene ble satt opp har det syklet så mange forbi i løpet av et døgn, sier May Andrine Gran, kommunikasjonsrådgiver i Oslo kommunes sykkelprosjekt.

Ny sykkelvei fra Vinderen til Gaustad

Om noen måneder skal strekningen mellom Vinderen og Gaustad langs Ring 3 være ferdig. Da slipper syklistene å ta omveien innom trafikkerte Vinderen sentrum. Da tar turen til jobben kortere tid. Sikrere blir den også.

Statens vegvesen jobber med å bygge en av de siste bitene av hovedsykkelveinettet langs Ring 3, en 1150 meter lang strekning fra Vinderen til Gaustad.

Sykkelveien fra Vinderen hektes på resten anlegget som går fra Gaustad og videre innover mot Sinsen langs Ring 3

Nå må man sykle en omvei innom trafikkerte Vinderen sentrum før man er igjen kan hekte seg på sykkelveianlegget langs Ring 3 ved Gaustad. Denne biten skal stå ferdig til sommeren 2016.

Sykkelveien langs Ring 3 går rundt Vinderen sentrum. Sommeren 2016 skal 1150 meter med sykkelvei stå ferdig langs Ring 3. Så da slipper syklistene å sykle det kaotiske strekket over parkeringsplassen på Vinderen.

— Dette skal være et ledd i tiltakene vi gjør for å forbedre sykkelvilkårene langs Ring 3, sier Sletten Hansen.Broen som skal bygges over Ring 3 og Sognsveien ved Ullevål stadion skal også bedre gjøre det lettere å være transportsyklist langs Ring 3.

Les om gang- og sykkelbroen her:

Les også

Vil gi tohjulingene mer rom i høyden

Også en ny gang- og sykkelbro over Ring 3 ved Ullevål stadion skal gjøre det lettere for transportsyklistene. Målet er økt sykling.

— Begge tiltakene skal gjøre det mer fremkommelig og sikkert for syklister. Vi antar og håper at dette vil føre til økt sykling, sier Sletten Hansen.Oslo kommune har også tellepunkter, men majoriteten av målerne ble satt opp i oktober i fjor. Det er derfor for tidlig å si hvorvidt det har vært noen økning.