Oslo

Solcellepenger revet bort – ny pott i anmarsj

77 husstander i Oslo fikk tilsagn om penger til solceller i fjor. Nå blir potten større.

Thor Thorsen kjøpte solcelleanlegg med 18 paneler til familiens bolig i fjor høst. Anlegget kostet 100.000, men familien søkte om støtte fra Oslo kommune og fikk igjen 40 prosent av kjøpesummen. Foto: Rolf Øhman

 • Astrid Løken
  Astrid Løken
  journalist

Oslo kommune har som mål å få husstander i Oslo til gå over til fornybar energi. Solceller ble innlemmet i kommunens Klima— og Energifond i januar i fjor.

Kommunen tilbyr seg å dekke 40 prosent av kostnadene til solcelleanlegg i en tidsavgrenset kampanjeperiode.

77 husstander søkte om støtte til solceller frem til potten på 4 millioner var brukt opp. Tilskuddet betales ut først etter at anlegget er kjøpt inn. Og så langt har kun 19 av de 77 hentet ut pengene. Det vil si at bare 934.000 av potten på 4 millioner er utbetalt.

Sparer neppe penger

Familien Thorsen er en av de 77 som kastet seg rundt. Thor Thorsen fant et anlegg til 100.000 kroner inkludert montering. Med støtten på 40 prosent betalte de kun 60.000 kroner for anlegget som kan produsere 4200 kWh i løpet av et år. Anlegget ble montert i november.

Med dagens strømpris og nettleie vil det utgjøre ca. 2700 kroner årlig, viser regnestykket.

Den røde boksen er selve hjernen til solcelleanlegget. Den omdanner likestrømmen fra solpanelene til 230 volts vekselstrøm eller husstrøm. Foto: Rolf Øhman

— Jeg har ingen forhåpninger å spare mange penger. Strømmen er jo ikke så dyr nå, men uansett vil jo strømregningen fra Hafslund bli mindre, sier Thor Thorsen, som fra før har varmepumpe i huset. - Hvorfor kjøpte dere solcelleanlegg?

— Det er morsomt å ta i bruk ny teknologi. Dessuten sparer vi miljøet, ganske enkelt, sier Thorsen.

Solcellestrøm er ferskvare. Husstander med solcelleanlegg sender den strømmen de ikke bruker selv ut på nettet, og får betalt for den. Thorsen ser frem til å følge med på hvor mye strøm som vil gå ut på nettet utover våren og sommeren. Hafslund Nett har nå 29 slike plusskunde-avtaler i Oslo.

 • I fjor lanserte byrådet også støtte til elsykkel. Den potten forsvant i løpet av tre uker

Potten tømt i november

Solcellepotten på 4 millioner var brukt opp i midten av november. De som søkte etter at pengene var brukt opp, fikk beskjed om at de måtte vente på avklaring til det ble bestemt om kampanjen skulle videreføres.

I januar ble potten økt til 6 millioner i 2016, sier energirådgiver Anders Brage Mikkelsen i Klima- og energifondet.

Her er kontrollenheten som viser hvor mye strøm anlegget til enhver tid produserer. Selv i mørke november produserte solcelleanlegget strøm. Foto: Rolf Øhman

Tilsagnet om støtte må brukes innen to år. Solcellepanel er søknadspliktig hos Plan— og bygningsetaten (PBE) for enkelte boliger.- Noen skal gjennom en søkeprosess hos PBE. Dessuten tar det tid å velge anlegg og leverandør, men solceller er jo blitt veldig populært. Og de som har søkt er trolig opptatt av solceller. Så vi regner med høy gjennomføringsgrad, sier Mikkelsen.

PBE har ikke statistikk på hvor mange som søkte i fjor, men de vet om to konkrete tilfeller, der den ene fikk avslag.

Grønt lys for røde tak

I fjor vinter skrev Aftenposten om Einar Wilhelmsen, som fikk beskjed om at han måtte engasjere en arkitekt eller lignende, til å søke for seg. Begrunnelsen var at taket var rødt. En søkeprosess ville fordyre solcelleprosjektet kraftig.

Etter at Aftenposten skrev om saken fikk Wilhelmsen beskjed om at han ikke trengte å søke likevel. Anlegget ble montert på sensommeren i fjor.

Solel leverer og monterer solcelleanlegg i Osloområdet. Ifølge Per Urdahl, daglig leder i Solel, installerte firmaet 15 anlegg i privatboliger i Oslo i fjor.

— Takket være Wilhelmsens pågangsmot og engasjement har flere med røde takstein sluppet å søke. I ettertid har vi installert solceller på fire røde tak i Oslo, sier Urdahl.

Solcellekompaniet, som startet opp da Oslo kommune lanserte sin kampanje i fjor, har montert tre anlegg i Oslo.

Vil ha tydeligere informasjon

Miljøstiftelsen Zero er positive til solcelle-potten, men mener det må bli enklere å søke.

Marius Gjerset, rådgiver i Zero, mener Oslo kommune gjør mye bra med støtteordningen. Han presiserer at det krever litt ekstra arbeid for dem som er først ute med å installere nye løsninger, som solcelleanlegg.

— Det tar tid å få i gang nye løsninger. Derfor er det bra at byrådet har bestemt seg for å videreføre solcellekampanjen i 2016.

— Skal kommunen lykkes med å få fart på markedet må de informere skikkelig. Så langt har det vært uklart hvordan man bør gå frem for å finne ut om man må søke eller ikke. Da blir det jo ikke enklere å velge solceller. Kommunen må få frem at folk med vanlige hus ikke behøver å søke før de kjøper, sier Gjerset.

Trude Isaksen, informasjonsdirektør i PBE, presiserer at veilederen «Veileder for etablering av solfangere og solcellepanel» ligger på Oslo kommunes nettside (PDF).

— Hensikten er at de som er interessert i å sette opp solcellepanel skal finne ut hvordan Oslo kommune behandler slike saker. I noen tilfeller må man søke om tillatelse, mens i andre tilfeller slipper man å søke. Veilederen skal gi informasjon slik at det blir en forutsigbar og ryddig prosess for byens borgere, sier Trude Isaksen, informasjonsdirektør i PBE.

Langgata borettslag på Rodeløkka fikk installert solcelleanlegg i fjor høst. Blokken fra 1960-tallet med 36 boenheter har fått 69 paneler er montert på taket. 18 kWp er nok til å produsere 18.000 kWh årlig. Foto: Solel

Borettslag tar klesvasken på solstrøm

I fjor fikk Langgata borettslag på Rodeløkka støtte til solceller. Anlegget kostet omtrent 370.000 kroner. Borettslaget fikk dekket omtrent 40 prosent, 148.000 kroner, fra Oslo kommunes klimafond.

— Beboerne var oppriktig interessert og stilte kritiske og relevante spørsmål. Etter en nøye gjennomgang og informasjonsrunde ble det et nesten enstemmig vedtak på å installere et solcelleanlegg på taket vårt, sier Lone Jessen.

Borettslaget som består av en blokk fra 1960-tallet, har 36 boliger.

— Uten støtten fra Oslo kommune hadde vi nok ikke installert solceller. Det ville blitt for dyrt hvis vi skulle betalt alt selv, sier Jessen.

Gården fra 1960-tallet var godt egnet for solcelleanlegg.

— Anlegget ble installert i oktober. Så vi har ikke sett effekten ennå, sier hun.

Strømprisen avgjør hvor mye penger man sparer.

— Vi regner med å spare 15.000 kWh pr. år med dette anlegget. Vi sparer mindre hvis strømprisen er lav. Samtidig er vi bra sikret når strømprisen er høy, sier hun.

 • Sykkelvei i tunnel langs E18 varmet opp av solen? Les mer om ideen her
  Styret anslår at anlegget er nedbetalt i løpet av omtrent 12 år. Solstrømmen går til fellesarealene.

— Vaskemaskinene i fellesvaskeriet går hele dagen. Så mye av strømmen fra panelene går til vaskemaskinene, i tillegg til heisen, ventilasjonsanlegg og lys. Om sommeren, når folk er på ferie, vil strømmen som ellers går til vaskemaskinene, selges ut på nettet, sier Jessen.

— Beboerne var bevisste på at solcelleanlegget ikke ville føre til enorme kostnadsbesparelser. Grunnen til at vi valgte solceller var at det er et bra miljøtiltak. Dessuten er det veldig gøy å være et signalbygg med solceller, sier Jessen.

Les også

 1. Produserer halve strøm-forbruket på eget tak

 2. Oslo vil gi støtte til private solceller

 3. Vil bygge «syklistvennlige» leiligheter i Nydalen

 4. Plaza kan få en høyreist søster

 5. Lanserer svevende ekspressvei for syklister over E18

Les mer om

 1. Energi
 2. Energiforbruk
 3. Byutvikling
 4. Miljø