Oslo har best tilbud, flest fornøyde brukere og færrest med bil

Befolkningen i Oslo har det klart beste kollektivtilbudet i landet. For godt, ifølge kollektivekspert.

Ines Luna sammen med barna Emilia (3) og Benjamin (6 mnd), og Luis Arroyo. Selv om hun har førerkort har Luna valgt, i likhet med halvparten av Oslos husholdning, å ikke eie bil.
kollektivreiser2-1-Ij02pzYxqh.jpg

Ines Luna har, som mange andre i Oslo, prioritert bort å ha bil. Selv når eldstemann skal begynne i barnehagen til høsten ønsker hun å fortsette å bruke kollektivtransport.

– Egentlig har vi tenkt å sykle frem og tilbake. Vi bor veldig sentralt, og det er gode kollektivforbindelser. Vi har ikke hatt behov for bil, sier Luna.

På vegne av Aftenposten og de største avisene i Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand har Respons Analyse utført en spørreundersøkelse som måler velgernes tilfredshet med egen by.

Undersøkelsen viser at innbyggerne i storbyene stort sett er fornøyde med kollektivtilbudet sitt, men at det er store forskjeller innad i byene. Oslo og Trondheim er byene der flest er fornøyde med tilbudet. Disse byene har også størst andel innbyggere som har et «svært godt» kollektivtilbud.

For bra tilbud

Oslo gjør det såpass bra i flere sammenhenger at enkelte mener kommunen gir sine innbyggere for bra tilbud. Ifølge den tyske kollektivtransporteksperten Axel Kühn får Oslo mindre igjen pr. kroner sammenlignet med andre europeiske byer. Kühn, som har 30 års erfaring i bransjen, sammenlignet i fjor kollektivtilbudet i Oslo, Göteborg, Stuttgart, Frankfurt, Leipzig, Zürich, Lyon, Amsterdam og Manchester.

– Oslo har et svært godt kollektivtilbud til befolkningen, men har til gjengjeld få som bruker tilbudet. Tilbudet er sammenlignbart med Zürich som ofte er brukt som et eksempel på et svært godt kollektivtilbud, men antallet som bruker det er én tredjedel av Zürich, sier han til Aftenposten.

Oslos busser, trikker, båter og baner kjører altså rundt på mer luft enn sammenlignbare byer. Kühn trekker frem flere grunner til dette, blant annet at byen er mindre tettbygd i utkanten. Selv om det er lavere befolkningsgrunnlag der, er tilbudet svært godt. Da blir linjene mindre brukt, og fremkomstmiddelet blir sjeldent fylt opp.

– Det er for mange alternative transportalternativer inn til Oslo sentrum. Tilbudet er på mange måter for godt. Passasjerene har for mange alternativer, noe som gir lav effektivitet, sa Kühn til Teknisk Ukeblad i fjor, da han presenterte resultatene av sine sammenligninger.

I tillegg trekker han frem at det er flere parallelle tilbud inne i bykjernen.

Viktig med befolkningstetthet

Oslo er også den eneste byen i Norge der over 50 prosent av transportmiddelbruken foregår miljøvennlig. Altså velger mange å ta turen til fots, på sykkel eller kollektivt, ifølge SSB-rapporten Byer og Miljø. Omtrent en av fire reiser gjort i Oslo gjøres med et kollektivt fremkomstmiddel.

– For å kunne tilby et kollektivtilbud er befolknings— og arbeidsplasstetthet avgjørende. Jo flere som bor og arbeider i samme område gir grunnlag for et godt kollektivtransporttilbud, sier Tor Medalen, professor i by- og regionplanlegging ved NTNU.

I tillegg til å ha det beste kollektivtilbudet i landet, er Oslo også den tettest utbygde byen. Byen har ca. 50 innbyggere pr. hektar mens Bergen, Stavanger og Trondheim har ca. 30 innbyggere pr. hektar. Trondheim er byen der nest flest er fornøyde med kollektivtilbudet.

– Trondheim har gjennom flere år vært flinke til å tenke på at flest mulig skal ha et godt tilbud og i de senere årene har boligutbyggingen vært knyttet opp til områder som enten har et brukbart tilbud fra før eller som relativt enkelt kan få det ved å forlenge linjer, endre tilbudet litt og øke frekvens, sier Medalen.

– Bedre enn i Santiago

Oslo er også den eneste byen i landet er under halvparten av husholdningene eier en bil ifølge SSB. Medalen trekker frem kollektivfrekvens som en viktig faktor for å få flere til å velge kollektivtransport over privatbilisme.

– Fire avganger i timen er etter min mening et godt tilbud. Men seks avganger er et svært godt tilbud. Da kommer bussen eller trikken så ofte at man ikke trenger å tenke på rutetabeller og avgangstider, Medalen.

Ines Luna bruker Oslotrikken ofte.

– Det kan være litt skummelt med barnevognen på gamle trikker, men i de nye er det ikke et problem. Noen ganger er det mange vogner. Man har nesten en liten babyboom på trikken, sier Ines Luna.

Hun har tidligere bodd i Santiago. Hun mener kollektivtilbudet i Oslo er mye bedre.

– I tillegg til mange avganger, er systemet veldig oversiktlig, og enkelt å bruke.

Vil bygge ut T-banen

Selv om Stian Berger Røsland og Raymond Johansen sloss for et svært forskjellig Oslo er de stort sett enige om byens fremtidige kollektivtilbud.

– Oslo fått et bedre kollektivtilbud fordi vi gjennom et tiår målrettet har bygget ut kapasiteten, økt antall avganger, senket prisene og gjennomført en fullstendig omorganisering av kollektivselskapene, sier byrådslederkandidat for Høyre Stian Berger Røsland.

Byrådsleder Stian Berger Røsland

De neste 10–20 årene ønsker han å fortsette satsingen.

– Vi må ta «de fire store»: nytt signalanlegg til T-banen, bane til Fornebu og til A-hus, ny sentrumstunell og nye trikker. Det vil gjøre at vi kan møte en voksende befolkning med hyppigere avganger, plass til flere reisende og bane til nye områder i og rundt Oslo

Røsland mener ikke kritikken til Kühn treffer.

– Vi kunne selvfølgelig hatt et kollektivsystem som bare opererte i rushtiden eller i de områdene der det bor og jobber flest mennesker. Vi ønsker at kollektivtilbudet skal være et alternativ for alle, og det innebærer at vi også kjører på tider og steder med lavere etterspørsel.

Også Raymond Johansen, byrådslederkandidat for Arbeiderpartiet trekker frem kollektivtrafikk som viktig.

Byrådsleder-kandidat Raymond Johansen

– Det har vært bred politisk enighet om å få flere til og reiser kollektivt i Oslo de senere årene. Men Oslo vokser med størrelsen av Molde by hvert annet år og all veksten må tas med kollektiv, gange eller sykkel for å nå klimamålene og bedre luftkvaliteten.Johansen vil også fortsette satsingen på et bedre kollektivtilbud, men fokuserer også på å tilrettelegge for andre miljøvennlige fremkomstmidler.

– Arbeiderpartiet vil øke kapasiteten gjennom flere avganger, bygge ny t-banetunnel i Oslo sentrum, ny T-banelinje på tvers av Groruddalen, og utvide T-banen til Fornebu og Ahus. Bussen og trikken må komme raskere frem. Folk i Oslo må slippe å stå i kø. Derfor må vi etablere flere kollektivfelt. Vi skal bygge et sammenhengende nett av sykkelveier som skal stå ferdig innen 2019.

kollektivreiser2-1-Ij02pzYxqh.jpg