Oslo

Moxnes møter i retten for å ha offentliggjort hemmelig rapport

Torsdag må Bjørnar Moxnes (Rødt) i retten. Det var bystyreflertallet som anmeldte ham til politiet.

Rødt-leder og bystyremedlem Bjørnar Moxnes må bruke de neste dagene i retten.
  • Olav Eggesvik
    Olav Eggesvik
    Journalist

Har Bjørnar Moxnes brutt den lovpålagte taushetsplikten som politiker? Det skal Oslo tingrett avgjøre. Det er satt av tre dager til saken.

  1. januar 2014 offentliggjorde Moxnes en mindre sladdet versjon av Kommunerevisjonens rapport om den såkalte Lindeberg-saken.

Har Rødt-lederen dermed spredt opplysninger som kan bidra til å identifisere pasienter og ansatte? Det mener bystyreflertallet, som vedtok å anmelde ham. Bare Rødt og SV stemte imot.

— Avdekker alvorlig svikt

Moxnes mener at han har offentliggjort skarp kritikk av kommunale toppledere og byrådet, som han mener ble holdt hemmelig for å beskytte dem.

— Jeg har ikke gjort noe ulovlig. Rapporten avdekker en alvorlig svikt i ivaretagelsen av pasienter og ansatte, sier Moxnes til NTB.

I en debattinnlegg i Aftenposten skriver Moxnes at «rapporten dokumenterer hvordan overordnede ledere på alle nivåer unnlot å gripe inn og rydde opp.»

Da politianmeldelsen ble vedtatt i bysyret, falt det svært sterke ord fra flere representanter. Spesielt Carl I. Hagen (Frp) reagerte kraftig på Moxnes' offentliggjøring.

— Jeg sto sammen med Moxnes i Helse- og sosialkomiteen da vi behandlet disse sakene. Jeg var med på å kreve innsyn i disse dokumentene. Det ble av og til nektet med den begrunnelsen at det kunne bli offentlig. Vi kjempet under et løfte om at vi skulle holde opplysningene taushetsbelagt. Jeg føler meg sveket av Bjørnar Moxnes. Han lekker det med viten, vilje og forsett, sa Hagen i debatten den gang.

Hva er Lindeberg-saken?

Egentlig er Lindeberg-saken flere saker. Den ene handler om hjelpepleier Stig Berntsen, som ble beskyldt for overgrep (se fakta).

Den andre handler om en avdelingssykepleier ved samme institusjon, som i en pressemelding urettmessig ble mistenkt av byrådet for drap. Allerede dagen etter ble mistankene avkreftet.

Lindeberg-saken rullet i flere år, og den endte i en oppvask i bystyret. Kommunerevisjonens rapport tar for seg hele sakskomplekset.

Hverken den offisielle rapporten eller Moxnes' versjon inneholder navn. Hjelpepleier Stig Berntsen mener opplysningene Moxnes offentliggjorde var sentrale i renvaske ham i offentligheten.

— Ingen har hittil greid å vise til hvilke konkrete opplysninger de mener kan identifisere noen, sier Berntsen, som selv har skrevet flere debattinnlegg om saken.

Får redaktørstøtte

Tidligere har Arne Jensen, generalsekretær i Redaktørforeningen, gått ut med støtte til Moxnes. Jensen kalte politianmeldelsen uverdig.

«De delene av rapporten som ble sladdet av kommunerevisjonen er viktige for å forstå hva som faktisk skjedde, og hvorfor det gikk galt. Det er disse delene det politiske flertallet har kjempet for at Oslos innbyggere ikke skal få kjennskap til» , skrev Jensen i en kronikk i Aftenposten.

Også Norsk Presseforbund støtter Moxnes.

— Rettssaken tyder på svak demokratisk forståelse i bystyret, mener jurist Kristine Foss i forbundet.

Ekspert nektet å vitne

Professor Jan Fridthjof Bernt er en av landets fremste eksperter på forvaltningsrett. Han har tidligere uttalt at han mener Moxnes ikke har gjort noe lovstridig.

Harald Stabell, Moxnes' advokat, ønsket at Bernt skulle vitne.

Det har retten avvist. Den mener det er opp til domstolen å tolke loven i saken, ikke en ekspert.

Les også

  1. Bystyreflertallet beskytter hverken pasienter eller ansatte i Oslos eldreomsorg, men hverandre | Bjørnar Moxnes

  2. Uverdig i Oslo bystyre

  3. Kommuneadvokaten: - Ivar Johansen (SV) brøt ikke taushetsplikten