Oslo

Flertall i bystyret for å skjerme to småhusområder, Rødt på vippen

Onsdag skal bystyret stemme over et forslag om å «frede» småhusmiljøene på Smestad og Nedre Grefsen. Rødt er for å skjerme områdene – men har ikke bestemt seg om de vil gjøre det nå eller senere.

I forgrunnen ligger deler av småhusområdet på Nedre Grefsen, som striden står om. På andre siden av T-banelinjen ligger de nye blokkområdene ved Storo. Hvis byrådets forslag til ny kommuneplan blir gjeldende politikk, kan eneboligområdet på sikt bli erstattes av tilsvarende blokker.
  • Stein Erik Kirkebøen

I bystyremøtet onsdag fremmer Høyre, Frp og Venstre et forslag om å stanse planene for småhusområdene på Nedre Grefsen og Smestad.

De borgerlige partiene ønsker å tilbakeføre områdene fra å være definerte utviklingsområder hvor det åpnes for storstilt blokkbebyggelse og tilbake til reguleringer som gjaldt før 2015. Da var områdene omfattet av den såkalte småhusplanen.

For Høyre og Venstre er dette en 180 graders snuoperasjon. I sin tid var det de to partiene – da de satt i byråd sammen – som foreslo og fikk vedtatt de to villaområdene til utviklingsområder.

– Forslagene om Smestad og Nedre Grefsen fremmes i sammenheng med at vi fremmer et forslag om å revidere småhusplanen for blant annet å legge til rette for lavere utnyttelse enn i dag på den enkelte tomt, sier Pia Farstad von Hall (H).

KrF støtter forslaget. Byrådspartiene Ap, SV og MDG er imot.

  • Kanskje reddes småhusmiljøene av folketallet som ikke lenger øker eksplosivt?

Mangler tre stemmer

Det betyr at forslaget mangler tre stemmer på å få flertall i bystyret. Dermed er Rødt, med sine tre representanter, på småhusvippen.

Rødt stemte i sin tid, som eneste parti, imot hele kommuneplanen hvor de to områdene ble definert som utviklingsområder. Stemmer de denne gangen med de borgerlige og mot det rødgrønne byrådet – eller stemmer de nå for deler av det de for to år siden var imot?

– Vi ønsker en helhetlig behandling av kommuneplanen og støtter derfor ikke å ta ut bestemte områder før planen behandles i sin helhet, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes i en e-post.

Selv om hans begrunnelse er annerledes, kan han i praksis likevel forstås som at han er enig med de borgerlige i denne konkrete saken.

– Vi vil gå mot en kommuneplan som legger til rette for flere utbyggerstyrte og profittmotiverte fortettingsprosjekter i småhusområder og transformasjonsområder, sier Moxnes.

– I stedet må kommunen lansere helhetlige forslag som sikrer god byutvikling, gode boliger og gode bomiljøer. Når hver enkelt utbygger forsøker å få mest mulig profitt fra hver tomt, blir resultatet mange dårlige boliger. Derfor må kommunen ta lederrollen når nye områder skal transformeres, sier han også.

Forstår ikke standpunktet

– Dette synes jeg er pussig og det henger ikke på greip, sier Camilla Wilhelmsen i Frp.

– For meg ser det ut til at Rødt kan være enige med oss i sak, men at de likevel vil stemme imot noe de egentlig er for, fortsetter Wilhelmsen.

Høyres Pia Farstad von Hall ser det litt annerledes. Hun frykter at Rødt ikke egentlig er opptatt av å sikre småhusområder:

– Jeg leser det som at de ikke er opptatt av å bevare småhusmiljøene, men av å stoppe private utbyggere, og at de er villige til å akseptere mye hvis det bare skjer i kommunal regi, sier hun.

Rødt bestemmer seg mandag

Det er Rødts gruppemøte i forkant av bystyremøtet som vil ta den endelige avgjørelsen om hvordan partiet vil stemme i saken.

– Vi er for å fortette i sentrumsnære områder, bekrefter bystyremedlem Eivor Evenrud i Rødt.

– Men vi vil stille klare krav til utnyttelsesgrad, høyder, gode utearealer – – og ikke minst at det også bygges rimelige boliger for folk flest. Hvordan vi skal stemme på onsdag avgjør vi først på gruppemøtet mandag, etter å ha snakket med beboere. Vi kan ende opp med å fremme et eget forslag, og så stemme subsidiært for dem som kommer oss mest i møte, sier Evenrud.

Mener det må skje nå

For Camilla Wilhelmsen i Frp er det ikke godt nok hvis Rødt stemmer imot de borgerlige nå av formalia-årsaker, men senere stemmer sammen med dem.

– Hvorfor er det så viktig for de borgerlige å få Rødt med seg nå, når det kan se ut til at de er på samme parti når hele planen skal behandles?

– Ja, men da kan det mange steder være for sent. Vi får meldinger om at pågående utbyggere står på dørstokkene til folk og forsøker å få på plass salgs- eller opsjonsavtaler. Mener Rødt alvor med at de er imot denne utviklingen, så må de stemme med oss på onsdag, sier hun.

I tillegg til det borgerlige fellesforslaget fremmer Wilhelmsen et eget, mindre omfattende forslag om at «utviklingen på Smestad settes på vent» inntil kommuneplanen er behandlet av bystyret.

– Hvorfor fremme et forslag som er så likt et annet forslag, men som bare gjelder for ett område?

– Situasjonen er mest akutt på Smestad. Der er planprosessen kommet lengst, og der er utbyggerne derfor mest aggressive. Er Rødt virkelig opptatt av å bremse dem på Smestad, kan de stemme for forslaget, avslutter Frp-politikeren.

Les mer om

  1. Byutvikling