Oslo

Oslo-elevene langt foran på nasjonale prøver

Nesten halvparten av åttendeklassingene i Oslo ligger på de to høyeste mestringsnivåene i lesing og regning på årets nasjonale prøver. Det er dobbelt så mange som i Nord-Trøndelag.

  • Ntb

I snitt gjør norske åttendeklassinger det middels bra i lesing, regning og engelsk, mens bildet blir litt annerledes når resultatene deles inn etter fylker og kommuner:

— Det er store forskjeller der når det gjelder elevenes læring, og dette er viktig å følge med på lokalt, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

22 prosent på øverste nivå i lesing

Forskjellen mellom fylkene er størst når det gjelder andel elever på det høyeste av de fem mestringsnivåene:

I Oslo er over 22 prosent av elevene på øverste mestringsnivå i lesing, mens snittet nasjonalt er rundt 11 prosent.

Akershus følger nærmest opptil Oslo med 13 prosent, mens Nord-Trøndelag og Nordland kommer dårligst ut med henholdsvis 6 og 8 prosent av elevene på beste lesenivå. Det samme mønsteret gjelder engelsk og regning.

Oslo skiller seg ikke nevneverdig fra andre store kommuner når det gjelder andelen elever på laveste mestringsnivå, der ligger stort sett hele landet i underkant av 10 prosent for de tre fagene.

  • Hva mener et utvalg barn og foreldre om testingen i Oslo-skolen? Se denne dokumentaren for noen svar:
    (saken fortsetter under videoen.)

Store urbane kommuner gjør det bra

Det er særlig de store, mer urbane kommunene som gjør det bra. Det medvirker til at fylkene som har stor andel byer og tett befolkede kommuner ligger øverst på listen.

I Bærum har skolene enda bedre resultater enn i Oslo, og de gjør det best på lista over landets største kommuner. På tredjeplass følger Stavanger.

Tallene tyder på at kommuner og fylker som gjør det bedre enn snittet har flere elever på de beste nivåene og færre på gjennomsnittlig mestringsnivå.

Kunnskapsministeren understreker at hensikten med nasjonale prøver først og fremst er å gi lærerne et godt verktøy for å gi bedre opplæring til den enkelte elev.

— For første gang kan vi måle utviklingen over tid på de nasjonale prøvene i regning og engelsk, og fra neste år gjelder det samme lesing. Dette øker nytteverdien av prøvene for den enkelte skole og lærer. Nasjonale prøver er også et godt utgangspunkt for å sette skolekvalitet på dagsorden ute i kommunene, sier han.

Resultatene fra nasjonale prøver på 5. trinn publiseres 1. desember.

Midt på treet

På landsnivå er det minimale, men positive endringer siden forrige sammenlignbare resultat i regning og engelsk. Sammenlignet med 2014 er det 1.100 færre jenter og 600 færre gutter på laveste mestringsnivå i regning.

Den største endringen er for jenter. Andelen jenter på laveste mestringsnivå i regning har gått ned med 4 prosentpoeng, mens tilsvarende nedgang for guttene er på 4 prosentpoeng.

I alle tre fag ligger elevene på 50 poeng i snitt, nøyaktig midt på treet. I lesing ligger jentene 2 poeng over guttene, med 51 poeng i snitt, mens guttene ligger 1 poeng over jentene i regning. I engelsk ligger begge kjønn på 50 poeng i snitt.

Alle de ti største kommunene presterer rundt det nasjonale snittet, med unntak av Bærum og Oslo, som ligger på 54 og 53 poeng. I lesing, regning og engelsk er under 4 prosent av elevene i Bærum på laveste mestringsnivå, mot et nasjonalt snitt på omkring 9 prosent.

Les også

  1. - Det ga ingen mening å være der, jeg gikk bare rundt og surret

  2. Norske politikere har brukt 3,3 milliarder på å hindre frafall i skolen. Det hjelper ikke.

  3. Best å være ung i vest

  4. Niåringen var utagerende. Skolens løsning: Isolasjon i nesten ett år.

  5. - Lærerne fremstår som sutrete