Fire omkom i Oslo-trafikken i 2016

Ikke siden 2006 har færre omkommet i Oslo-trafikken enn i fjor. To fotgjengere, én syklist og én bilist omkom i 2016.

Det ser ofte skummelt ut, men selv om myke trafikanter er utsatte, så går det stort sett bra. Ikke siden 2006 har færre omkommet i Oslo-trafikken enn i år.

Ikke siden søndag 21. august er det registrert dødsofre i Oslo-trafikken. Da omkom en 29 år gammel mann i en utforkjøring med bil i Brennaveien på Søndre Nordstrand. Han var det fjerde trafikkofferet i Oslo i år.

Dermed ble 2016 det året med færrest trafikkdrepte i hovedstaden siden 2006. Da omkom tre personer.

De siste fem årene har det i gjennomsnitt omkommet 5,6 personer i trafikk-Oslo, ifølge Statens vegvesen.

Selv om hvert eneste dødsfall i trafikken selvfølgelig er dypt tragisk og ett for mye, så går utviklingen i riktig retning. Og det gjelder ikke bare Oslo. Utviklingen er enda sterkere i landet som helhet.

Fantastisk nedgang i Norge

I 2015 omkom 117 personer i trafikken. Det var det laveste tallet på ett år siden 1947!

Høyest var tallet i 1970, da omkom 560 personer på norske veier. Det var nesten fem ganger så mange som i fjor, til tross for at antall biler bare var en tredjedel.

– I fjor var et spesielt godt år. Så langt i år er det uoffisielle tallet på omkommende 135. Tallet er uoffisielt fordi det tar tid før alle ulykker er gransket, blant annet regnes døde innen 24 døgn etter ulykken som trafikkdrepte, sier pressesjef Kjell Bjørn Vinje i Statens vegvesen.

Positiv trend

Tallet er ikke klart, men det blir flere drepte i trafikken i 2016 enn det var i 2015. Selv om tallene svinger fra år til år, er trenden klar; antall dødsulykker synker. Stadig færre mister livet i trafikken.

– Det er mange grunner til det. Det skyldes kraftig forbedret standard på veier, biler og sjåfører. Men fortsatt er det for mange ulykker og for mange dødsfall. Vi jobber mot en nullvisjon. Det er vi nødt til. Og selv om det krever stadig større innsats å redusere antall ofre så har vi fremdeles litt å gå på, sier Vinje.

Blant annet vil det hjelpe om enda flere bruker sikkerhetsbelte. I dag er det seks prosent som ikke gjør det. Men 40 prosent av dem som dør i bilen, har ikke sikkerhetsbelte.

Myke trafikanter utsatt

Vi skal tilbake til Oslo. Her er det de myke trafikantene som er mest utsatt. Tre av fire omkomne så langt i år er myke trafikanter: – To fotgjengere og én syklist har, i tillegg til mannen som døde i utforkjøringsulykken, omkommet i trafikken her i byen, sier avdelingsdirektør Ing-Christine Ericsson i Statens vegvesen.

Tett trafikk gjør at fotgjengere og syklister er særlig utsatte for trafikkulykker i Oslo og andre byer. Nesten halvparten av dem som blir drept og hardt skadd i byer og tettsteder er gående og syklende. I Oslo er statistikken enda verre: Syklister og gående er involvert i 60 prosent av de alvorlige trafikkulykkene i hovedstaden.

Flere skal gå og sykle …

Samtidig er det offisielle politikk å få de myke trafikantene til å ta mye av trafikkveksten, flest mulig skal å gå eller sykle i storbyene. For å kunne redusere antall alvorlige ulykker, jobber Vegvesenet med å få best mulig oversikt over hvordan og hvor disse ulykkene skjer.

De siste fem årene har det i gjennomsnitt skjedd 200 fotgjengerulykker i Oslo hvert år. Syv av ti fotgjengerulykker skjer ved kryssing av vei, og mange av disse ulykkene skjer i gangfelt.

Mørketallene for sykkelulykker er store, mange ulykker med personskader blir aldri meldt til politiet. De siste fem årene har det i gjennomsnitt blitt registrert skjedd 130–140 sykkelulykker i Oslo i året med politimeldte personskader. Mange av dem skjer i veikryss.

Tryggere gangfelt

– Hva gjør dere for å forebygge ulykker med fotgjengere og sykkel?

– Vi har gjennomført flere tiltak de siste årene for å øke sikkerheten for fotgjengere. De blir ofte påkjørt i gangfelt. Vi har derfor undersøkt alle gangfeltene og bygget om flere. Målet er å gjøre dem sikrere, sier Ericson.

Sykkel

Hun er også opptatt av å legge forholdene bedre til rette for syklister.

– Sammenhengende sykkelveier og sykkelfelt i tettbygde strøk er viktig. Det gir bedre fremkommelighet og gjør det tryggere for syklistene. Det er også viktig å skille gående og syklende i områder av byen hvor det er særlig mange fotgjengere og syklister, sier Ericson.