Oslo

Kraftig økning i antall alvorlige skader på sykkel

– Jeg ble bare kalt "hun med sykkelen" på Blindern. Etter ulykken har jeg ikke turt å sykle i Oslo. Jeg har forsøkt, men er redd. Jeg er blitt bilist, dessverre, sier Myhre, som ikke tør å tenke på hvordan det hadde gått hvis hun ikke hadde hatt på seg hjelm da hun stupte i bilpanseret.
  • Det eneste jeg rakk å tenke var; å nei, nå blir det bulk i panseret! Så stupte jeg over bilen, forteller Trude Myhre.
  • Astrid Løken
    Astrid Løken
    journalist

Bli med i dugnaden om å kartlegge sykkelfellene i Oslo:

Les også

Vis oss hvor du sliter!

Trude Myhre kommer syklende nedover Ullevålsveien i sykkelfeltet en dag for noen år siden. Den da 27 år gamle studenten følger med på trafikkbildet og er spesielt obs på bussen foran henne.

– Men plutselig kommer en bil fra motgående kjørebane, som ikke overholder vikeplikten og svinger over veien foran meg. Jeg farer over styret og treffer bilens panser med hodet. Det eneste jeg rakk å tenke var; å nei, nå blir det bulk i panseret! Så stupte jeg over bilen og slo nok hodet i panseret. Da jeg våknet var det mange folk rundt meg som lurte på hvordan det hadde gått, forteller Myhre, som er tilbake på ulykkesstedet sammen med Aftenposten.

Les også:

Les også

Guri Melby! Her har du en jobb å gjøre!

Sykkelen var smadret. Hun slepte med seg sykkelen hjem og dro videre til legevakten.

– Jeg skjønte ikke hvor alvorlig det var før hodepinen satte inn. Smertene ble bare verre og verre utover i uken. Jeg skulle ha eksamen i matte. Så jeg forsøkte å lese, men klarte det ikke. Etter hvert ble det påvist at jeg hadde fått hjernerystelse, forteller hun.

1102 pasienter livstruende skadet

Siden 2001 har Traumesenteret på Ullevål behandlet 1102 pasienter med potensielt livstruende skader som følge av sykkelulykke. I 2001 behandlet de 41 slike skader. I 2012 var antallet 164, altså fire ganger så høyt som i 2001.

– Vi har klart flest hodeskader i forbindelse med sykkelulykker. Hodeskadene er også de ulykkene som i høyest grad gir varige senskader, sier Morten Hestnes, registrar i Traumeregisteret ved Oslo universitetssykehus.

Faller ut av yrkeslivet

Ifølge Hestnes fører mange av de alvorligste hodeskadene etter sykkelulykker til at pasienten ikke lenger kan være yrkesaktive.

– Senskader etter hodeskader kan arte seg som alt fra relativt milde symptomer, som konsentrasjonsvansker og lett tretthet til alvorlige senskader. Det kan være alt fra problemer med å formulere seg muntlig eller forskjellige grader av lammelser eller varig bevisstløshet, sier Hestnes.

Les også:

Les også

– Vi må ha en politikk som får syklistene ned fra fortauene

Traumeregisteret OUS, Ullevål fører statistikk over antallet sykkelulykker som kommer akutt til sykehuset. Statistikken omhandler bare de alvorligste skadene, da syklister med mindre skader som regel tas imot og behandles på Oslo skadelegevakt (se egen sak). Ifølge Hestnes kommer skadene fra skadelegevakten kommer på toppen av skadene fra Traumeregisteret, så sant skaden ikke er så alvorlig at pasienten blir sendt videre til Ullevål.

– Hvordan skjer skadene?

– Noen ganger er syklisten blitt påkjørt. Andre ganger har syklisten selv kjørt inn i en gjenstand; det kan være stillestående bil, en husvegg, fortauskant eller annet, eller at syklisten har veltet av andre årsaker, sier han.

Også alvorlige milt- og leverskader

Han påpeker at syklisten kan få store skader selv ved lav fart.

– Selv ved lav hastighet kan syklisten få alvorlige skader. Syklisten kan ha blitt påkjørt av bil i høy hastighet, evt. velte fordi forhjulet havner oppi trikkeskinne eller et hull i veien. Da vris sykkelstyret noen ganger til siden og syklisten får dette inn i magen, slik at hele syklistens tyngde presser på og gir et kraftig slag mot magen. I slike tilfeller kan pasienten ende opp med alvorlige milt og leverskader, selv om farten har vært lav, sier han.

– Hva skyldes økningen i antall skader?

– Vi har ikke sett på hvorfor, men det er åpenbart at dette avspeiler den store økningen i sykkelinteressen vi har sett de siste årene. Dette har ført til flere sykler på veiene og dermed flere ulykker, sier han.

Les også:

Les også

– Byrådet har ikke vært tøffe nok til å prioritere sykkel

70 prosent av pasientene er menn.

– Hvorfor?

– Det er trolig flere menn enn kvinner som sykler, men det er antageligvis ikke den viktigste årsaken. Vi se ofte at mannen kan ha tendens til å være mer dumdristig i trafikken enn kvinner. Menn tar flere sjanser, noe som i større grad fører til ulykker, sier Hestnes.

Snudd på hodet

Myhre sliter fortsatt med store hodesmerter. Hun forteller at livet hennes ble snudd fullstendig på hodet ulykkesdagen.

– Det er som om noe tungt presser på hjernen min hele tiden, i varierende styrke, men hele døgnet, forteller Myhre, som er blitt var på lyder. Hun tåler heller ikke skarpt lys, noe som resulterer i at hun må gå mye med solbriller både inne og ute. Hun forteller også at hun har problemer med hukommelse og konsentrasjon.

Trude Myhre jobber nå i WWF, men greier ikke jobbe full tid. Myhre, som tidligere var svært aktiv både i arbeid, studier og sosialt føler hun har mistet livet sitt slik det var.

– Nå jobber jeg rundt 40 prosent. Noen uker er jeg så dårlig at jeg ikke kan jobbe i det hele tatt, andre uker greier jeg mer, sier Myhre, som naturligvis har et sterkt ønske om å bli helt frisk igjen, et ønske hun gradvis begynner å forstå er urealistisk.

Les også:

Var syklist – ble bilist

Myhre var av den typen som syklet over alt, sommer og vinter.

– Jeg ble bare kalt "hun med sykkelen" på Blindern. Etter ulykken har jeg ikke turt å sykle i Oslo. Jeg har forsøkt, men er redd. Jeg er blitt bilist, dessverre, sier Myhre, som ikke tør å tenke på hvordan det hadde gått hvis hun ikke hadde hatt på seg hjelm da hun stupte i bilpanseret.

– Hun fløy over bilen min

– Jeg husker at jeg sto stille i Ullevålsveien. Jeg skulle svinge til venstre, men det sto en buss foran meg i motgående kjørefelt. Så begynte bussjåføren å vinke til meg at jeg skulle kjøre. Jeg burde jo sjekket om det var klart selv, men jeg valgte å kjøre. Jeg så ikke syklisten, som kom på siden av bussen. Jeg kjørte ikke fort, men i det jeg krysset kjørefeltet, oppdaget jeg syklisten. Hun fløy over bilen min. Jeg skvatt, men klarte å stoppe. Så løp jeg ut og spurte hvordan det gikk, forteller bilisten, som ikke ønsker å stå frem med navn i avisen.

Bilisten og Trude Myhre dro sammen til politistasjonen for å anmelde forholdet dagen etter. Bilisten fikk en bot på 5000 kroner.

Les også

  1. Hver uke behandler legevakten 40 sykkelskader

  2. Syklister skader seg i fylla

Les mer om

  1. Sykkelpatruljen