Forretningsgårder får tilbake fasaden

Stadig flere forretningsgårder i Oslo får fikset fasaden etter samråd med Byantikvaren. Uten å være pålagt det. Det er trendy å holde stilen.

Storgaten 1, «Doblouggården» eies av Sparebank1. Cathrine Reusch hos Byantikvaren roser eieren for omfattende tilbakeføring av den gedigne hjørnegården til opprinnelig vindusinndeling med søyler og bjelker av rød granitt.
  • Edel Bakkemoen
Paulus plass 3 er - i likhet med gården på Paulus plass 2 - tilbakeført med kalkmaling og svært gode kopier av originalvinduene.
Helgesens gate 12. Tilbakeført med kalkmaling og gode vinduskopier.
Torggaten 34. Her var første etasje sauset inn med gul maling. Denne er nå renset og fremstår med forretningsfasade i grorudgranitt.
Nedre Slottsgate 10. Tilbakeføring av stukkatur som var fjernet.
Storgaten 1, fra fasaden mot Kirkeristen. Hjørnegården har fått tilbake sine søyler og bjelker av rød granitt. Fargeforskjellen mellom gamle og nye elementer vil med tiden jevnes ut.

Svært mange bygårder har fått fasaden helt eller delvis endret opp gjennom årene. Kanskje er den blitt reparert eller modernisert i pakt med det som har vært «tidsriktig» der og da. Kanskje er inngangspartiet blitt tilpasset tidligere forretningers behov.

Helgesens gate 18. Sultan flyttet ut, Espresso House inn. Oppusset forretningsfasade med restaurert dør og vinduer samt kopier av den gamle døren og nylagede dører etter opprinnelige tegninger.

Flere spør Byantikvaren om råd

Nå tilbakeføres mange inngangspartier i hovedstaden slik de opprinnelig var. Det kan være snakk om små grep eller store inngrep. For nå er det «tidsriktig» å være stilriktig. Stadig flere henvender seg til Byantikvaren for å få råd, selv om de ikke er pålagt det.

Les også

Byantikvaren: 60 år for den gode byen | Janne Wilberg

– Merker dere at det er blitt mer attraktivt for deler av handelsstanden å smykke seg med et stilriktig inngangsparti enn moderniserte fasader?

– Ja, det har vi sett mange eksempler på de senere årene. Så det må man kanskje kunne kalle en trend, sier Cathrine Reusch hos Byantikvaren.

Overmalt naturstein ganske vanlig

Stortorvet 5 skal delvis tilbakeføres ved at malingen på natursteinen i første etasje fjernes. Byantikvaren har gjort flere tiltakshavere oppmerksomme på at forretningsfasader i naturstein bare er malt over en gang i tiden.

Under en tur rundt i byen med Aftenposten kan hun fortelle om en rekke små og store tiltak på inngangsfasader. Bare på en stubb av Nedre Slottsgate med eksklusive butikker er listen lang:

– Her er en butikk som søkte råd om vindusutforming hos oss. Nabogården fikk råd om renovering av søyler med naturstein, som jeg ser man har valgt å male på ny istedenfor å rense som anbefalt, trolig fordi det ellers kunne bli mye å reparere, eller for dyrt. På gården etter den sto bare én søylestolpe igjen, nå har den fått de andre tilbake, men også her har eieren valgt å overmale naturstein. Ganske mange andre steder ser vi at maling over naturstein nå er fjernet. Stein er et eksklusivt materiale, som er ment å stå synlig, så det er som regel finest, sier eksperten.

Byantikvaren anbefaler ikke å behandle nyinnsatte elementer av stein og metall for å få dem til å se eldre ut. Forskjellene mellom opprinnelige deler og nye vil etter hvert jevnes ut på naturlig vis.

Vil ha «ekte vare»

Prinsens gate 21. Her er antikvar Cathrine Reusch ved hjørnegårdens fasade mot Nedre Slottsgate. Den nyrenoverte gården har fått tilbake sine søyler i første etasje.

Inngangspartiet på en forretning kan tiltale eller frastøte kunder, kanskje være avgjørende for førsteinntrykket og hvorvidt man lar seg lokke inn. Det er ikke likegyldig hvilke signaler en bygning sender ut.

– Tror dere interessen for det opprinnelige i denne sammenheng stort sett skyldes at det er med på å gi forretningen et image av «ekte vare», en viss tyngde, kontinuitet og varig kvalitet – i en slags kontrast til billigbutikker, lagerutsalg og pop up-shops?

– Ja, godt sett. Det er i tiden, og gir eiere og leietagere en seriøs tyngde og historisk bakgrunn de kan spille opp mot.

– Ser man også andre verdier ved at bygningene får fremstå som de var skapt?

Torggaten 36. Gården ble nylig satt istand av murmester Terje Berner, som fikk Bygg og Bevar-prisen for arbeidet. Her er verdifull scrafitto tilbakeført på fasaden over gateplan.

– Ja, her er det nok både og. Folks forståelse for verdien av verneverdige bygninger som helstøpte arkitekturverk har nok økt. Forståelsen for verdien av opprinnelig utforming, vindusinndeling og bygningsdetaljer virker generelt mer utbredt. Kanskje har et fåtall aviser som stadig setter arkitektonisk kvalitet og indre sammenheng på dagsordenen, bidratt positivt til det, mener antikvaren, som er utdannet arkitekt.

Får mer av den historiske byen tilbake

Storgaten 25. Olympiagården, oppført i 1916 med Olympia kino i første etasje, har fått tilbakeført granitt på forretningslokalets granittfasade på høyre side.

– Er modernisering som medfører endring av opprinnelig uttrykk og materialbruk, i ferd med å bli gammeldags?

– Det er klart moderne å være «stilriktig». Det ser vi mange fine eksempler på, noen kanskje litt hjulpet av Byantikvarens råd og anbefalinger. Men vi ser også tilfeller der arkitektene ønsker å fornye i moderne stil, eller kontrastere. Bevisstheten omkring verdien av den opprinnelige arkitekturen er like fullt større – og dyrkes ofte samtidig.

– Hva gjør dette for sentrum, og hva betyr det for alle som går i bygatene?

Helgesens gate 12. Tilbakeført med kalkmaling og gode vinduskopier.

– Når det gjelder tilbakeføring av butikkfasader, gjør det at bygningenes arkitektur ikke lenger stopper over første etasje, men får lande helt nede på gaten. Flere murgårder som har fått revet den opprinnelige forretningsfasaden i første etasje, får sine søyler og bjelker i naturstein tilbake. Det betyr mye for opplevelsen av byen på bakkeplan. Vi får mer av den historiske byen tilbake, og det historiske sentrum og kvalitetene styrkes, sier antikvaren.

Doblouggården i Storgaten 1 eies av Sparebank1. Randi Haeselich er eiendomssjef for bygningen, og forteller at ledelsen har vært opptatt av at fasaden skal fremstå slik den opprinnelig var.

– Butikkfasaden var ikke i stil med resten av bygget. I kontoretasjene hadde tidligere eier satt inn standardvinduer, slik at lysinnslippet ble redusert. Bygningen har nå fått tilbake sitt helt spesielle arkitektoniske uttrykk. Den er meget attraktiv for våre leietagere, og den er igjen noe vi alle kan være stolte av, sier eiendomssjefen.